Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito

11/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito– Lương Vũ 梁雨

Lời bài hát Người tình song song tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

当爱化作一滴泪舍弃了诺言
dāng ài huà zuò yī dī lèi shěqì le nuòyán
tang ai hoa chua i ti lây sửa tri lơ nua dén
Khi tình yêu hóa thành giọt nước mắt rũ bỏ ước hẹn

当心化作一夜的狂欢
dāngxīn huà zuò yī yè de kuánghuān
tang xin hoa chua i dê tơ khoáng hoan
Khi trái tim hòa vào một đêm loạn lạc

当爱化作一杯酒买一夜伤感
dāng ài huà zuò yī bēi jiǔ mǎi yī yè shānggǎn
tang ai hoa chua i pây chiểu mải i dê sang cản
Khi tình yêu hóa thành chén rượu mua một đêm sầu

当他化作霓虹的终点
dāng tā huà zuò ní hóng de zhōngdiǎn
tang tha hoa chua ní húng tơ chung tẻn
Khí hắn hòa vào ánh đèn neon lắc lư

如果我的黑夜就是你的白天
rúguǒ wǒ de hēiyè jiùshì nǐ de bái·tian
rú của ủa tơ hây dê chiêu sư nỉ tơ pái then
Nếu như tôi là đêm tối thì em là ánh sáng

我的世界不在你的平面
wǒ de shìjiè bùzài nǐ de píngmiàn
ủa tơ sư chia pu chai nỉ tơ p'ính men
Thế giới của tôi và em  không cùng một mặt phẳng

我的爱情就是你的谎言
wǒ de àiqíng jiùshì nǐ de huǎngyán
ủa tơ ai trính chiêu sư nỉ tơ hoảng dén
Tình yêu cả tôi là sự lừa dối của em

你可以视而不见
nǐ kěyǐ shìérbùjiàn
nỉ khửa ỉ sư ớ pu chen
Em có thể già vờ như không biết

如果我的黑夜就是你的白天
rúguǒ wǒ de hēiyè jiùshì nǐ de bái·tian
rú của ủa tơ hây dê chiêu sư nỉ tơ pái then
Nếu như tôi là đêm tối thì em là ánh sáng

我的世界不在你的平面
wǒ de shìjiè bùzài nǐ de píngmiàn
ủa tơ sư chia pu chai nỉ tơ p'ính men
Thế giới của tôi và em không cùng một mặt phẳng

我的爱情就是你的谎言
wǒ de àiqíng jiùshì nǐ de huǎngyán
ủa tơ ai trính chiêu sư nỉ tơ hoảng dén
Tình yêu của tôi chính là sự lừa dối của em

你可以视而不见
nǐ kěyǐ shìérbùjiàn
nỉ khửa ỉ sư ớ pu chen
Em có thể vờ như không biết

当爱化作一滴泪舍弃了诺言
dāng ài huà zuò yī dī lèi shěqì le nuòyán
tang ai hoa chua i ti lây sửa tri lơ nua dén
Khi tình yêu hóa thành giọt nước mắt rũ bỏ ước hẹn

当心化作一夜的狂欢
dāngxīn huà zuò yī yè de kuánghuān
tang xin hoa chua i dê tơ khoáng hoan
Khi trái tim hòa vào một đêm loạn lạc

当爱化作一杯酒买一夜伤感
dāng ài huà zuò yī bēi jiǔ mǎi yī yè shānggǎn
tang ai hoa chua i pây chiểu mải i dê sang cản
Khi tình yêu hóa thành chén rượu mua một đêm sầu

当他化作霓虹的终点
dāng tā huà zuò ní hóng de zhōngdiǎn
tang tha hoa chua ní húng tơ chung tẻn
Khí hắn hòa vào ánh đèn neon lắc lư

如果我的黑夜就是你的白天
rúguǒ wǒ de hēiyè jiùshì nǐ de bái·tian
rú của ủa tơ hây dê chiêu sư nỉ tơ pái then
Nếu như tôi là đêm tối thì em là ánh sáng

我的世界不在你的平面
wǒ de shìjiè bùzài nǐ de píngmiàn
ủa tơ sư chia pu chai nỉ tơ p'ính men
Thế giới của tôi và em  không cùng một mặt phẳng

我的爱情就是你的谎言
wǒ de àiqíng jiùshì nǐ de huǎngyán
ủa tơ ai trính chiêu sư nỉ tơ hoảng dén
Tình yêu cả tôi là sự lừa dối của em

你可以视而不见
nǐ kěyǐ shìérbùjiàn
nỉ khửa ỉ sư ớ pu chen
Em có thể già vờ như không biết

如果我的黑夜就是你的白天
rúguǒ wǒ de hēiyè jiùshì nǐ de bái·tian
rú của ủa tơ hây dê chiêu sư nỉ tơ pái then
Nếu như tôi là đêm tối thì em là ánh sáng

我的世界不在你的平面
wǒ de shìjiè bùzài nǐ de píngmiàn
ủa tơ sư chia pu chai nỉ tơ p'ính men
Thế giới của tôi và em không cùng một mặt phẳng

我的爱情就是你的谎言
wǒ de àiqíng jiùshì nǐ de huǎngyán
ủa tơ ai trính chiêu sư nỉ tơ hoảng dén
Tình yêu của tôi chính là sự lừa dối của em

你可以视而不见
nǐ kěyǐ shìérbùjiàn
nỉ khửa ỉ sư ớ pu chen
Em có thể vờ như không biết

大步的向前走勇敢的别回头
dà bù de xiàng qiān zǒu yǒnggǎn de bié huítóu
ta pu tơ xeng tren chẩu dủng cản tơ pía huấy thấu
Bước nhanh về phía trước, dũng cảm lên đừng quay đầu

不管未来是否能给你想要的快乐
bùguǎn wèilái shìfǒu néng gěi nǐ xiǎng yào de kuàilè
pu quản uây lái sư phẩu nấng cẩy nỉ xẻng dao tơ khoai lưa
Mặc kệ tương lai có thể cho em hạnh phúc hay không

填补你的寂寞带着我去漫游
tiánbǔ nǐ de jìmò dài zhe wǒ qù mànyóu
thén pủ nỉ tơ chi mua tai chưa ủa truy man dấu
Dẫn anh đi chơi đi lấp đầy cô đơn trong em

给你我所有的爱和我所有的温柔
gěi nǐ wǒ suǒyǒu de ài hé wǒ suǒyǒu de wēnróu
cẩy nỉ ủa xủa dẩu tơ ai hứa ủa xủa dẩu tơ uân rấu
Cho em tình yêu và cả sự dịu dàng của anh nữa

给自己放个空用力的去感动
gěi zìjǐ fàng gè kōng yònglì de qù gǎndòng
cẩy chư chỉ phang cưa khung dung li tơ truy cản tung
Cho bản thân một phút thư thả để cảm động

哪怕会遇到再多不尽人意的面孔
nǎpà huìyù dào zài duō bùjìn rén yì de miànkǒng
nả p'a huây uy tao chai tua pu chin rấn i tơ men khủng
Ngay cả khi biết được mặt trái không như mong đợi

只要有说你爱我已经就足够
zhǐyào yǒu shuō nǐ ài wǒ yǐ·jing jiù zúgòu
chử dao dẩu sua nỉ ai ủa ỉ chinh chiêu chú câu
Chỉ cần em nói yêu anh là đủ rồi

One two three

爱我爱我爱我
ài wǒ ài wǒ ài wǒ
ai ủa ai ủa ai ủa
Yêu anh yêu anh yêu anh

One two three

爱我爱我爱我
ài wǒ ài wǒ ài wǒ
ai ủa ai ủa ai ủa
Yêu anh yêu anh yêu anh

如果我的黑夜就是你的白天
rúguǒ wǒ de hēiyè jiùshì nǐ de bái·tian
rú của ủa tơ hây dê chiêu sư nỉ tơ pái then
Nếu như tôi là đêm tối thì em là ánh sáng

我的世界不在你的平面
wǒ de shìjiè bùzài nǐ de píngmiàn
ủa tơ sư chia pu chai nỉ tơ p'ính men
Thế giới của tôi và em  không cùng một mặt phẳng

我的爱情就是你的谎言
wǒ de àiqíng jiùshì nǐ de huǎngyán
ủa tơ ai trính chiêu sư nỉ tơ hoảng dén
Tình yêu cả tôi là sự lừa dối của em

你可以视而不见
nǐ kěyǐ shìérbùjiàn
nỉ khửa ỉ sư ớ pu chen
Em có thể già vờ như không biết

如果我的黑夜就是你的白天
rúguǒ wǒ de hēiyè jiùshì nǐ de bái·tian
rú của ủa tơ hây dê chiêu sư nỉ tơ pái then
Nếu như tôi là đêm tối thì em là ánh sáng

我的世界不在你的平面
wǒ de shìjiè bùzài nǐ de píngmiàn
ủa tơ sư chia pu chai nỉ tơ p'ính men
Thế giới của tôi và em không cùng một mặt phẳng

我的爱情就是你的谎言
wǒ de àiqíng jiùshì nǐ de huǎngyán
ủa tơ ai trính chiêu sư nỉ tơ hoảng dén
Tình yêu của tôi chính là sự lừa dối của em

你可以视而不见
nǐ kěyǐ shìérbùjiàn
nỉ khửa ỉ sư ớ pu chen
Em có thể vờ như không biết

当爱化作一场梦
dāng ài huà zuò yī chǎng mèng
tang ai hoa chua i trảng mâng
Khi tình yêu hóa thành một giấc mộng

当他化作一阵痛
dāng tā huà zuò yīzhèn tòng
tang tha hoa chua i chân thung
Khi hắn hóa thành một nỗi đau

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Du kinh 游京 Yóu jīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nhìn thấu 看穿 Kànchuān

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhìn thấu 看穿 Kànchuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤 Fēng chuī dāndǐnghè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa