Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

21/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn- Linh Nhất Cửu Linh Nhị - 零一九零贰

Lời bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

红色彼岸花花瓣遍地撒
hóngsè bǐ'àn huā huābàn biàndì sǎ
húng xưa pỉ an hoa hoa pan pen ti xả
Màu đỏ hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa rơi đầy mặt đất

谁会在乎她在哭泣啊
shuí huì zài·hu tā zài kūqì ā
suấy huây chai hu tha chai khu tri a
Nào ai để ý nàng đang rơi lệ

佛前跪千年未见佛生怜
fó qiān guì qiānnián wèi jiàn fó shēng lián
phúa tren quây tren nén uây chen phúa sâng lén
Quỳ trước Phật ngàn năm chưa thấy Phật rủ lòng thương

我好想能再见你一面
wǒ hǎo xiǎng néng zàijiàn nǐ yīmiàn
ủa hảo xẻng nấng chai chen nỉ i men
Ta rất muốn được gặp nàng một lần

我跨过忘川也走过彼岸
wǒ kuà guò wàng chuān yě zǒu guò bǐ'àn
ủa khoa cua oang troan dể chẩu cua pỉ an
Ta vượt qua vong xuyên rồi đi qua bỉ ngạn

期盼她还能够回头看
qī pàn tā hái nénggòu huítóu kàn
tri p'an tha hái nấng câu huấy thấu khan
Chờ đợi nàng có thể quay đầu nhìn lại

忘川河难渡挡了她一路
wàng chuān hé nán dù dǎng le tā yīlù
oang troan hứa nán tu tảng lơ tha i lu
Sông Vong Xuyên khó cản đường nàng đi

佛若不渡那就由我来渡
fó ruò bù dù nà jiù yóu wǒ lái dù
phúa rua pu tu na chiêu dấu ủa lái tu
Nếu Phật không độ, vậy hãy để ta độ 

一花一叶一菩提
yī huā yī yè yī pútí
i hoa i dê i p'ú thí
Một bông hoa, một chiếc lá, một cây bồ đề

轮回皆是场迷
lúnhuí jiē shì chǎng mí
luấn huấy chia sư trảng mí
Vòng luân hồi cũng là một cơn mê mị

我待菩提落满地
wǒ dāi pútí luò mǎn de
ủa tai p'ú thí lua mản tơ
Ta đợi bồ đề rơi đầy mặt đất

取这半世烟雨
qǔ zhè bànshì yānyǔ
trủy chưa pan sư den ủy
Lấy đi nửa đời mưa gió mịt mờ này

削发为僧披袈裟
xuēfà wèi sēng pī jiāshā
xuê pha uây xâng p'i che sa
Xuống tóc làm tăng mặc áo cà sa

只求我佛渡她
zhǐ qiú wǒ fó dù tā
chử triếu ủa phúa tu tha
Chỉ cầu Phật của ta độ nàng

放下执念与牵挂
fàngxià zhí niàn yǔ qiānguà
phang xe chứ nen ủy tren qua
Buông bỏ chấp niệm và vướng bận

安坐菩提树下
ānzuò pútíshù xià
an chua p'ú thí su xe
Ngồi an tọa dưới gốc bồ đề

我信这生死轮回
wǒ xìn zhè shēngsǐ lúnhuí
ủa xin chưa sâng xử luấn huấy
Ta tin luân hồi sinh tử

也愿信我佛慈悲
yě yuàn xìn wǒ fó cíbēi
dể doen xin ủa phúa trứ pây
Cũng nguyện tin Phật từ bi của ta

尔等岂能体会
ěr děng qǐ néng tǐhuì
ở tẩng trỉ nấng thỉ huây
Các người sao có thể hiểu thấu được

相思成疾的滋味
xiāngsī chéng jí de zīwèi
xeng xư trấng chí tơ chư uây
Mùi vị tương tư thành bệnh

爱别离的感悟
ài biélí de gǎnwù
ai pía lí tơ cản u
Cảm nhận được yêu phải li biệt

菩提树下的参悟
pútíshù xià de cānwù
p'ú thí su xe tơ tran u
Lĩnh hội được dưới gốc bồ đề

我愿为你放下全部
wǒ yuàn wèi nǐ fàngxià quánbù
ủa doen uây nỉ phang xe troén pu
Ta nguyện buông xuống tất cả vì nàng

此生让我来渡
cǐ shēng ràng wǒ lái dù
trử sâng rang ủa lái tu
Kiếp này để ta đến độ nàng

红色彼岸花花瓣遍地撒
hóngsè bǐ'àn huā huābàn biàndì sǎ
húng xưa pỉ an hoa hoa pan pen ti xả
Màu đỏ hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa rơi đầy mặt đất

谁会在乎她在哭泣啊
shuí huì zài·hu tā zài kūqì ā
suấy huây chai hu tha chai khu tri a
Nào ai để ý nàng đang rơi lệ

佛前跪千年未见佛生怜
fó qiān guì qiānnián wèi jiàn fó shēng lián
phúa tren quây tren nén uây chen phúa sâng lén
Quỳ trước Phật ngàn năm chưa thấy Phật rủ lòng thương

我好想能再见你一面
wǒ hǎo xiǎng néng zàijiàn nǐ yīmiàn
ủa hảo xẻng nấng chai chen nỉ i men
Ta rất muốn được gặp nàng một lần

我跨过忘川也走过彼岸
wǒ kuà guò wàng chuān yě zǒu guò bǐ'àn
ủa khoa cua oang troan dể chẩu cua pỉ an
Ta vượt qua vong xuyên rồi đi qua bỉ ngạn

期盼她还能够回头看
qī pàn tā hái nénggòu huítóu kàn
tri p'an tha hái nấng câu huấy thấu khan
Chờ đợi nàng có thể quay đầu nhìn lại

忘川河难渡挡了她一路
wàng chuān hé nán dù dǎng le tā yīlù
oang troan hứa nán tu tảng lơ tha i lu
Sông Vong Xuyên khó cản đường nàng đi

佛若不渡那就由我来渡
fó ruò bù dù nà jiù yóu wǒ lái dù
phúa rua pu tu na chiêu dấu ủa lái tu
Nếu Phật không độ, vậy hãy để ta độ 

 • Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai Người 错的 Cuò de

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai Người 错的 Cuò de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰 Ài de qiàqià qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin lỗi, không sao 对不起没关系

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin lỗi, không sao 对不起没关系 Duìbùqǐ méiguānxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Du kinh 游京 Yóu jīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa