Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù

11/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù– Tiểu Nhạc Ca 小乐哥

Lời bài hát Chấp mê bất ngộ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thỉnh thoảng nước mắt vô thức tuôn

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Nên anh vùi mình vào công việc để tình yêu dần chết lặng

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Nhưng hồi ức bỗng dưng kéo về

想你的雨夜车窗起雾
xiǎng nǐ de yǔ yèchē chuāng qǐ wù
xẻng nỉ tơ ủy dê trưa troang trỉ u
Nhớ em, đêm mưa cửa sổ xe đọng sương mù

手指写完了名字才哭
shǒuzhǐ xiě wánliǎo míng·zi cái kū
sẩu chử xỉa oán lẻo mính chư trái khu
Ngón tay viết tên em chợt nghẹn ngào

我可以勉强做主试图大度
wǒ kěyǐ miǎnqiǎng zuòzhǔ shìtú dàdù
ủa khửa ỉ mén trẻng chua chủ sư thú ta tu
Anh có thể gắng gượng tỏ ra rộng lượng

却说不出你婚礼的祝福
quèshuō bù chū nǐ hūnlǐ de zhùfú
truê sua pu tru nỉ huân lỉ tơ chu phú
Nhưng câu chúc tân hôn anh không thể nói ra

曾经的我们也被人羡慕
céngjīng de wǒ·men yě bèi rén xiànmù
trấng ching tơ ủa mân dể pây rấn xen mu
Chúng ta cũng từng được người khác ngưỡng mộ

丈量过夜色笼罩的路
zhàngliáng guòyè sè lǒngzhào de lù
chang léng cua dê xưa lủng chao tơ lu
Ước chừng cũng đã khuya, con đường mịt mờ

那一棵很高的树在不远处
nà yī kē hěn gāo de shù zài bù yuǎnchù
na i khưa hẩn cao tơ su chai pu doẻn tru
Cây cổ thụ cao ngất cách đây không xa

在它面前停下过脚步
zài tā miànqián tíng xià guò jiǎobù
chai tha men trén thính xe cua chẻo pu
Bước đến trước mặt nó rồi dừng lại

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thỉnh thoảng nước mắt vô thức tuôn

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Nên anh vùi mình vào công việc để tình yêu dần chết lặng

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Nhưng hồi ức bỗng dưng kéo về

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

所有的纪念日记得清楚
suǒyǒu de jìniànrì jìdé qīng·chu
xủa dẩu tơ chi nen rư chi tứa tring trủ
Tất cả ngày kỉ niệm đều nhớ rõ

庸人自扰的束缚狼狈演出
yōngrénzìrǎo de shùfù lángbèi yǎnchū
dung rấn chư rảo tơ su phu láng pây dẻn tru
Thấp thỏm chật vật diễn nốt vai này

突然还会想起了全部
tūrán hái huì xiǎng qǐ le quánbù
thu rán hái huây xẻng trỉ lơ troén pu
Bỗng dưng hồi ức kéo về

想你的雨夜车窗起雾
xiǎng nǐ de yǔ yèchē chuāng qǐ wù
xẻng nỉ tơ ủy dê trưa troang trỉ u
Nhớ em, đêm mưa cửa sổ xe đọng sương mù

手指写完了名字才哭
shǒuzhǐ xiě wánliǎo míng·zi cái kū
sẩu chử xỉa oán lẻo mính chư trái khu
Ngón tay viết tên em chợt nghẹn ngào

我可以勉强做主试图大度
wǒ kěyǐ miǎnqiǎng zuòzhǔ shìtú dàdù
ủa khửa ỉ mén trẻng chua chủ sư thú ta tu
Anh có thể gắng gượng tỏ ra rộng lượng

却说不出你婚礼的祝福
quèshuō bù chū nǐ hūnlǐ de zhùfú
truê sua pu tru nỉ huân lỉ tơ chu phú
Nhưng câu chúc tân hôn anh không thể nói ra

曾经的我们也被人羡慕
céngjīng de wǒ·men yě bèi rén xiànmù
trấng ching tơ ủa mân dể pây rấn xen mu
Chúng ta cũng từng được người khác ngưỡng mộ

丈量过夜色笼罩的路
zhàngliáng guòyè sè lǒngzhào de lù
chang léng cua dê xưa lủng chao tơ lu
Ước chừng cũng đã khuya, con đường mịt mờ

那一棵很高的树在不远处
nà yī kē hěn gāo de shù zài bù yuǎnchù
na i khưa hẩn cao tơ su chai pu doẻn tru
Cây cổ thụ cao ngất cách đây không xa

在它面前停下过脚步
zài tā miànqián tíng xià guò jiǎobù
chai tha men trén thính xe cua chẻo pu
Bước đến trước mặt nó rồi dừng lại

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thỉnh thoảng nước mắt vô thức tuôn

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Nên anh vùi mình vào công việc để tình yêu dần chết lặng

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Nhưng hồi ức bỗng dưng kéo về

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

所有的纪念日记得清楚
suǒyǒu de jìniànrì jìdé qīng·chu
xủa dẩu tơ chi nen rư chi tứa tring trủ
Tất cả ngày kỉ niệm đều nhớ rõ

庸人自扰的束缚狼狈演出
yōngrénzìrǎo de shùfù lángbèi yǎnchū
dung rấn chư rảo tơ su phu láng pây dẻn tru
Thấp thỏm chật vật diễn nốt vai này

突然还会想起了全部
tūrán hái huì xiǎng qǐ le quánbù
thu rán hái huây xẻng trỉ lơ troén pu
Bỗng dưng hồi ức kéo về

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thỉnh thoảng nước mắt vô thức tuôn

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Nên anh vùi mình vào công việc để tình yêu dần chết lặng

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Nhưng hồi ức bỗng dưng kéo về

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Anh làm sao kìm được chấp niệm với em

所有的纪念日记得清楚
suǒyǒu de jìniànrì jìdé qīng·chu
xủa dẩu tơ chi nen rư chi tứa tring trủ
Tất cả ngày kỉ niệm đều nhớ rõ

庸人自扰的束缚狼狈演出
yōngrénzìrǎo de shùfù lángbèi yǎnchū
dung rấn chư rảo tơ su phu láng pây dẻn tru
Thấp thỏm chật vật diễn nốt vai này

突然还会想起了全部
tūrán hái huì xiǎng qǐ le quánbù
thu rán hái huây xẻng trỉ lơ troén pu
Bỗng dưng hồi ức kéo về

 • Bài hát tiếng Trung: Xin lỗi, không sao 对不起没关系

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin lỗi, không sao 对不起没关系 Duìbùqǐ méiguānxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Du kinh 游京 Yóu jīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nhìn thấu 看穿 Kànchuān

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhìn thấu 看穿 Kànchuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤 Fēng chuī dāndǐnghè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa