Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

19/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

Lời bài hát Chấp mê bất ngộ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

悲伤的人是有那么几个
bēishāng de rén shì yǒu nà·me jǐgè
pây sang tơ rấn sư dẩu na mơ chỉ cưa

天黑了一个人难过
tiānhēi le yī gèrén nánguò
then hây lơ i cưa rấn nán cua

没有人去定义她的快乐
méi·yǒu rén qù dìngyì tā de kuàilè
mấy dẩu rấn truy ting i tha tơ khoai lưa

空缺了白天的颜色
kòngquē le bái·tian de yánsè
khung truê lơ pái then tơ dén xưa

只剩寂寞陪我
zhǐ shèng jìmò péi wǒ
chử sâng chi mua p'ấy ủa

 

可为什么
kě wèishén·me
khửa uây sấn mơ

我情绪全是失落
wǒ qíng·xù quán shì shīluò
ủa trính xuy troén sư sư lua

你看着我依旧沉默
nǐ kàn zhe wǒ yījiù chénmò
nỉ khan chưa ủa i chiêu trấn mua

我想你也在难过
wǒ xiǎng nǐ yě zài nánguò
ủa xẻng nỉ dể chai nán cua

什么都不做还要快乐
shén·me dōu bù zuò hái yào kuàilè
sấn mơ tâu pu chua hái dao khoai lưa

最初的话是否还记得
zuìchū ·dehuà shìfǒu hái jìdé
chuây tru tơ hoa sư phẩu hái chi tứa

我拉过你的手
wǒ lā guò nǐ de shǒu
ủa la cua nỉ tơ sẩu

想跑遍整个宇宙
xiǎng pǎo biàn zhěnggè yǔzhòu
xẻng p'ảo pen chẩng cưa ủy châu

你给我的温柔
nǐ gěi wǒ de wēnróu
nỉ cẩy ủa tơ uân rấu

把誓言丢在了脑后
bǎ shìyán diū zài le nǎo hòu
pả sư dén tiêu chai lơ nảo hâu

我悄悄的泪流
wǒ qiāoqiāo de lèi liú
ủa treo treo tơ lây liếu

感觉从前已溜走
gǎnjué cóngqián yǐ liū zǒu
cản chuế trúng trén ỉ liêu chẩu

我像一只小狗
wǒ xiàng yī zhǐ xiǎo gǒu
ủa xeng i chử xẻo cẩu

只愿陪伴你左右
zhǐ yuàn péibàn nǐ zuǒyòu
chử doen p'ấy pan nỉ chủa dâu

悲伤的人是有那么几个
bēishāng de rén shì yǒu nà·me jǐgè
pây sang tơ rấn sư dẩu na mơ chỉ cưa

天黑了一个人难过
tiānhēi le yī gèrén nánguò
then hây lơ i cưa rấn nán cua

没有人去定义她的快乐
méi·yǒu rén qù dìngyì tā de kuàilè
mấy dẩu rấn truy ting i tha tơ khoai lưa

空缺了白天的颜色
kòngquē le bái·tian de yánsè
khung truê lơ pái then tơ dén xưa

只剩寂寞陪我
zhǐ shèng jìmò péi wǒ
chử sâng chi mua p'ấy ủa

可为什么
kě wèishén·me
khửa uây sấn mơ

我情绪全是失落
wǒ qíng·xù quán shì shīluò
ủa trính xuy troén sư sư lua

你看着我依旧沉默
nǐ kàn zhe wǒ yījiù chénmò
nỉ khan chưa ủa i chiêu trấn mua

我想你也在难过
wǒ xiǎng nǐ yě zài nánguò
ủa xẻng nỉ dể chai nán cua

什么都不做还要快乐
shén·me dōu bù zuò hái yào kuàilè
sấn mơ tâu pu chua hái dao khoai lưa

最初的话是否还记得
zuìchū ·dehuà shìfǒu hái jìdé
chuây tru tơ hoa sư phẩu hái chi tứa

我拉过你的手
wǒ lā guò nǐ de shǒu
ủa la cua nỉ tơ sẩu

想跑遍整个宇宙
xiǎng pǎo biàn zhěnggè yǔzhòu
xẻng p'ảo pen chẩng cưa ủy châu

你给我的温柔
nǐ gěi wǒ de wēnróu
nỉ cẩy ủa tơ uân rấu

把誓言丢在了脑后
bǎ shìyán diū zài le nǎo hòu
pả sư dén tiêu chai lơ nảo hâu

我悄悄的泪流
wǒ qiāoqiāo de lèi liú
ủa treo treo tơ lây liếu

感觉从前已溜走
gǎnjué cóngqián yǐ liū zǒu
cản chuế trúng trén ỉ liêu chẩu

我像一只小狗
wǒ xiàng yī zhǐ xiǎo gǒu
ủa xeng i chử xẻo cẩu

只愿陪伴你左右
zhǐ yuàn péibàn nǐ zuǒyòu
chử doen p'ấy pan nỉ chủa dâu

悲伤的人是有那么几个
bēishāng de rén shì yǒu nà·me jǐgè
pây sang tơ rấn sư dẩu na mơ chỉ cưa

天黑了一个人难过
tiānhēi le yī gèrén nánguò
then hây lơ i cưa rấn nán cua

没有人去定义她的快乐
méi·yǒu rén qù dìngyì tā de kuàilè
mấy dẩu rấn truy ting i tha tơ khoai lưa

空缺了白天的颜色
kòngquē le bái·tian de yánsè
khung truê lơ pái then tơ dén xưa

只剩寂寞陪我
zhǐ shèng jìmò péi wǒ
chử sâng chi mua p'ấy ủa

可为什么
kě wèishén·me
khửa uây sấn mơ

我情绪全是失落
wǒ qíng·xù quán shì shīluò
ủa trính xuy troén sư sư lua

悲伤的人是有那么几个
bēishāng de rén shì yǒu nà·me jǐgè
pây sang tơ rấn sư dẩu na mơ chỉ cưa

天黑了一个人难过
tiānhēi le yī gèrén nánguò
then hây lơ i cưa rấn nán cua

没有人去定义她的快乐
méi·yǒu rén qù dìngyì tā de kuàilè
mấy dẩu rấn truy ting i tha tơ khoai lưa

空缺了白天的颜色
kòngquē le bái·tian de yánsè
khung truê lơ pái then tơ dén xưa

只剩寂寞陪我
zhǐ shèng jìmò péi wǒ
chử sâng chi mua p'ấy ủa

可为什么
kě wèishén·me
khửa uây sấn mơ

我情绪全是失落
wǒ qíng·xù quán shì shīluò
ủa trính xuy troén sư sư lua

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai Người 错的 Cuò de

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai Người 错的 Cuò de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰 Ài de qiàqià qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin lỗi, không sao 对不起没关系

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin lỗi, không sao 对不起没关系 Duìbùqǐ méiguānxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Du kinh 游京 Yóu jīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa