Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng- Kim Ngư | - 金渔

Lời bài hát Hỏi Gió tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

思念化成风
sīniàn huà chéngfēng
xư nen hoa trấng phâng
Nỗi nhớ hóa thành gió

划破了长空
huá pò le chángkōng
hóa p'ua lơ cháng khung
Xé toạc bầu trời

闯进我的梦里
chuǎngjìn wǒ de mèng lǐ
troảng chin ủa tơ mâng lỉ
Xông vào giấc mơ của em

聚散的争议
jù sàn de zhēngyì
chuy xan tơ châng i
Vấn đề ly hay hợp

离合的定义
líhé de dìngyì
lí hứa tơ ting i
Và định nghĩa của nó 

那未解之谜
nà wèi xiè zhī měi
na uây xia chư mẩy
Là bí ẩn vẫn chưa có lời giải

你凭什么不给一个理由
nǐ píng shén·me bù gěi yī gè lǐyóu
nỉ p'ính sấn mơ pu cẩy i cưa lỉ dấu
Anh dựa vào đâu, mà một lí do cũng không có

然后把我抛弃
ránhòu bǎ wǒ pāoqì
rán hâu pả ủa p'ao tri
Mà đã bỏ rơi em lại

你的火眼金睛
nǐ de huǒyǎnjīnjīng
nỉ tơ hủa dẻn chin ching
Anh tinh mắt lắm mà

看不出我眼里的犹豫
kàn bù chū wǒ yǎn lǐ de yóuyù
khan pu tru ủa dẻn lỉ tơ dấu uy
Vậy mà không nhìn ra sự do dự trong mắt em sao

还不能够从你的梦里苏醒
hái bùnéng gòu cóng nǐ de mèng lǐ sūxǐng
hái pu nấng câu trúng nỉ tơ mâng lỉ xu xỉnh
Còn chưa đủ để tỉnh mộng hay sao

我还没有缝补受伤的躯体
wǒ hái méi·yǒu féngbǔ shòushāng de qūtǐ
ủa hái mấy dẩu phấng pủ sâu sang tơ truy thỉ
Em còn chưa kịp vỗ về vết thương chi chít

迫不及待问你问你
pòbùjídài wèn nǐ wèn nǐ
p'ua pu chí tai uân nỉ uân nỉ
Đã vội vã hỏi anh, hỏi anh

是否留下我的足迹
shìfǒu liú xià wǒ de zújì
sư phẩu liếu xe ủa tơ chú chi
Liệu anh có lưu giữ bước chân em trong đời

还来不及问风带我去哪里
hái lái·bují wèn fēng dài wǒ qù nǎ·li
hái lái pu chí uân phâng tai ủa truy nả lỉ
Còn chưa kịp hỏi gió, gió mang em đi đâu

越过了戈壁还是深埋谷底
yuèguò le gēbì hái·shi shēn mái gǔdǐ
duê cua lơ cưa pi hái sư sân mái củ tỉ
Băng qua sa mạc hay là vùi mình dưới thung lũng

我有一个问题问题
wǒ yǒu yī gè wèntí wèntí
ủa dẩu i cưa uân thí uân thí
Em có một câu hỏi

哪里可以找到你
nǎ·li kěyǐ zhǎo dào nǐ
nả lỉ khửa ỉ chảo tao nỉ
Ở đâu thì tìm được anh

思念化成风
sīniàn huà chéngfēng
xư nen hoa trấng phâng
Nỗi nhớ hóa thành gió

划破了长空
huá pò le chángkōng
hóa p'ua lơ cháng khung
Xé toạc bầu trời

闯进我的梦里
chuǎngjìn wǒ de mèng lǐ
troảng chin ủa tơ mâng lỉ
Xông vào giấc mơ của em

聚散的争议
jù sàn de zhēngyì
chuy xan tơ châng i
Vấn đề ly hay hợp

离合的定义
líhé de dìngyì
lí hứa tơ ting i
Và định nghĩa của nó 

那未解之谜
nà wèi xiè zhī měi
na uây xia chư mẩy
Là bí ẩn vẫn chưa có lời giải

你凭什么不给一个理由
nǐ píng shén·me bù gěi yī gè lǐyóu
nỉ p'ính sấn mơ pu cẩy i cưa lỉ dấu
Anh dựa vào đâu, mà một lí do cũng không có

然后把我抛弃
ránhòu bǎ wǒ pāoqì
rán hâu pả ủa p'ao tri
Mà đã bỏ rơi em lại

你的火眼金睛
nǐ de huǒyǎnjīnjīng
nỉ tơ hủa dẻn chin ching
Anh tinh mắt lắm mà

看不出我眼里的犹豫
kàn bù chū wǒ yǎn lǐ de yóuyù
khan pu tru ủa dẻn lỉ tơ dấu uy
Vậy mà không nhìn ra sự do dự trong mắt em sao

还不能够从你的梦里苏醒
hái bùnéng gòu cóng nǐ de mèng lǐ sūxǐng
hái pu nấng câu trúng nỉ tơ mâng lỉ xu xỉnh
Còn chưa đủ để tỉnh mộng hay sao

我还没有缝补受伤的躯体
wǒ hái méi·yǒu féngbǔ shòushāng de qūtǐ
ủa hái mấy dẩu phấng pủ sâu sang tơ truy thỉ
Em còn chưa kịp vỗ về vết thương chi chít

迫不及待问你问你
pòbùjídài wèn nǐ wèn nǐ
p'ua pu chí tai uân nỉ uân nỉ
Đã vội vã hỏi anh, hỏi anh

是否留下我的足迹
shìfǒu liú xià wǒ de zújì
sư phẩu liếu xe ủa tơ chú chi
Liệu anh có lưu giữ bước chân em trong đời

还来不及问风带我去哪里
hái lái·bují wèn fēng dài wǒ qù nǎ·li
hái lái pu chí uân phâng tai ủa truy nả lỉ
Còn chưa kịp hỏi gió, gió mang em đi đâu

越过了戈壁还是深埋谷底
yuèguò le gēbì hái·shi shēn mái gǔdǐ
duê cua lơ cưa pi hái sư sân mái củ tỉ
Băng qua sa mạc hay là vùi mình dưới thung lũng

我有一个问题问题
wǒ yǒu yī gè wèntí wèntí
ủa dẩu i cưa uân thí uân thí
Em có một câu hỏi

哪里可以找到你
nǎ·li kěyǐ zhǎo dào nǐ
nả lỉ khửa ỉ chảo tao nỉ
Ở đâu thì tìm được anh

思念化成风
sīniàn huà chéngfēng
xư nen hoa trấng phâng
Nỗi nhớ hóa thành gió

划破了长空
huá pò le chángkōng
hóa p'ua lơ cháng khung
Xé toạc bầu trời

闯进我的梦里
chuǎngjìn wǒ de mèng lǐ
troảng chin ủa tơ mâng lỉ
Xông vào giấc mơ của em

聚散的争议
jù sàn de zhēngyì
chuy xan tơ châng i
Vấn đề ly hay hợp

离合的定义
líhé de dìngyì
lí hứa tơ ting i
Và định nghĩa của nó 

那未解之谜
nà wèi xiè zhī měi
na uây xia chư mẩy
Là bí ẩn vẫn chưa có lời giải

还不能够从你的梦里苏醒
hái bùnéng gòu cóng nǐ de mèng lǐ sūxǐng
hái pu nấng câu trúng nỉ tơ mâng lỉ xu xỉnh
Còn chưa đủ để tỉnh mộng hay sao

我还没有缝补受伤的躯体
wǒ hái méi·yǒu féngbǔ shòushāng de qūtǐ
ủa hái mấy dẩu phấng pủ sâu sang tơ truy thỉ
Em còn chưa kịp vỗ về vết thương chi chít

迫不及待问你问你
pòbùjídài wèn nǐ wèn nǐ
p'ua pu chí tai uân nỉ uân nỉ
Đã vội vã hỏi anh, hỏi anh

是否留下我的足迹
shìfǒu liú xià wǒ de zújì
sư phẩu liếu xe ủa tơ chú chi
Liệu anh có lưu giữ bước chân em trong đời

还来不及问风带我去哪里
hái lái·bují wèn fēng dài wǒ qù nǎ·li
hái lái pu chí uân phâng tai ủa truy nả lỉ
Còn chưa kịp hỏi gió, gió mang em đi đâu

越过了戈壁还是深埋谷底
yuèguò le gēbì hái·shi shēn mái gǔdǐ
duê cua lơ cưa pi hái sư sân mái củ tỉ
Băng qua sa mạc hay là vùi mình dưới thung lũng

我有一个问题问题
wǒ yǒu yī gè wèntí wèntí
ủa dẩu i cưa uân thí uân thí
Em có một câu hỏi

哪里可以找到你
nǎ·li kěyǐ zhǎo dào nǐ
nả lỉ khửa ỉ chảo tao nỉ
Ở đâu thì tìm được anh

思念化成风
sīniàn huà chéngfēng
xư nen hoa trấng phâng
Nỗi nhớ hóa thành gió

划破了长空
huá pò le chángkōng
hóa p'ua lơ cháng khung
Xé toạc bầu trời

闯进我的梦里
chuǎngjìn wǒ de mèng lǐ
troảng chin ủa tơ mâng lỉ
Xông vào giấc mơ của em

聚散的争议
jù sàn de zhēngyì
chuy xan tơ châng i
Vấn đề ly hay hợp

离合的定义
líhé de dìngyì
lí hứa tơ ting i
Và định nghĩa của nó 

那未解之谜
nà wèi xiè zhī měi
na uây xia chư mẩy
Là bí ẩn vẫn chưa có lời giải
 

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa