Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo- Tỉnh Lung | - 井胧

Lời bài hát Rơi Xuống Cô Đảo tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我坠落孤岛
wǒ zhuìluò gūdǎo
ủa chuây lua cu tảo
Anh rơi xuống hòn đảo cô độc

满身伤痕你给我解药
mǎn shēn shānghén nǐ gěi wǒ xiè yào
mản sân sang hấn nỉ cẩy ủa xia dao
Khắp người đầy rẫy vết thương, là em cho anh thuốc giải

大雨倾倒
dàyǔ qīngdǎo
ta ủy tring tảo
Mưa như trút nước

你不痛不痒我视如珍宝
nǐ bùtòngbùyǎng wǒ shì rú zhēnbǎo
nỉ pu thung pu dảng ủa sư rú chân pảo
Em dửng dưng còn với anh đó là sự quý giá

在一瞬间囚禁所有心跳
zài yīshùn jiàn qiújìn suǒyǒu xīntiào
chai i suân chen triếu chin xủa dẩu xin theo
Trong nháy mắt chiếm giữ nhịp đập tim anh

昨夜一场暴风雨
zuó yè yī chǎng bàofēngyǔ
chúa dê i trảng pao phâng ủy
Đêm qua một trận mưa bão

折断了羽翼
zhé duàn le yǔyì
chứa toan lơ ủy i
Tước đi đôi cánh của anh

坠落孤岛深处
zhuìluò gūdǎo shēn chǔ
chuây lua cu tảo sân trủ
Anh rơi xuống hòn đảo cô độc

兀自呼吸
wùzì hūxī
u chư hu xi
Hấp hối

白鸟入林去
bái niǎo rù lín qù
pái nẻo ru lín truy
Con chim trắng bay vào rừng

海水深似谜
hǎishuǐ shēn shì měi
hải suẩy sân sư mẩy
Biển xanh thẳm huyền bí

大梦里漫山荼靡
dà mèng lǐ màn shān tú mí
ta mâng lỉ man san thú mí
Trong giấc mơ hoa đồ mi nở rộ khắp núi đồi

过去散落一地
guòqù sànluò yī de
cua truy xan lua i tơ
Hoa rơi tán loạn đầy đất

我还在原地等你
wǒ hái zài yuán de děng nǐ
ủa hái chai doén tơ tẩng nỉ
Anh vẫn đứng đấy chờ em

扮演一场独角戏
bànyǎn yī chǎng dújiǎoxì
pan dẻn i trảng tú chẻo xi
Tự đóng kịch một mình

伤疤越深越入迷
shāngbā yuè shēn yuè rùmí
sang pa duê sân duê ru mí
Vết thương sâu bao nhiêu, say đắm bấy nhiêu

越要忘记越想你
yuè yào wàngjì yuè xiǎng nǐ
duê dao oang chi duê xẻng nỉ
Càng cố quên lại càng thêm nhớ

没留得住你
méi liú dé zhù nǐ
mấy liếu tứa chu nỉ
Không giữ được em

却陷落了自己
què xiànluò le zìjǐ
truê xen lua lơ chư chỉ
Lại đánh mất cả bản thân

我坠落孤岛
wǒ zhuìluò gūdǎo
ủa chuây lua cu tảo
Anh rơi xuống hòn đảo cô độc

满身伤痕你给我解药
mǎn shēn shānghén nǐ gěi wǒ xiè yào
mản sân sang hấn nỉ cẩy ủa xia dao
Khắp người đầy rẫy vết thương, là em cho anh thuốc giải

大雨倾倒
dàyǔ qīngdǎo
ta ủy tring tảo
Mưa như trút nước

你不痛不痒我视如珍宝
nǐ bùtòngbùyǎng wǒ shì rú zhēnbǎo
nỉ pu thung pu dảng ủa sư rú chân pảo
Em dửng dưng còn với anh đó là sự quý giá

在一瞬间囚禁所有心跳
zài yīshùn jiàn qiújìn suǒyǒu xīntiào
chai i suân chen triếu chin xủa dẩu xin theo
Trong nháy mắt chiếm giữ nhịp đập tim anh

破碎的骄傲
pòsuì de jiāo'ào
p'ua xuây tơ cheo ao
Niềm kiêu hãnh vỡ vụn

满怀冲动到遗憾终老
mǎnhuái chōngdòng dào yíhàn zhōnglǎo
mản hoái trung tung tao í han chung lảo
Từ cảm xúc dạt dào đến ôm hận sống hết quãng đời còn lại

重不重要
zhòng bù zhòngyào
chung pu chung dao
Có quan trọng hay không

你转身离开我无处可逃
nǐ zhuǎnshēn líkāi wǒ wú chǔ kě táo
nỉ choản sân lí khai ủa ú trủ khửa tháo
Em quay lưng bước đi, anh ở lại chẳng có nơi nào để trốn

做你的信徒在爱里乞讨
zuò nǐ de xìntú zài ài lǐ qǐtǎo
chua nỉ tơ xin thú chai ai lỉ trỉ thảo
Là tín đồ của em, xin em bố thí tình yêu

过去散落一地
guòqù sànluò yī de
cua truy xan lua i tơ
Hoa rơi tán loạn đầy đất

我还在原地等你
wǒ hái zài yuán de děng nǐ
ủa hái chai doén tơ tẩng nỉ
Anh vẫn đứng đấy chờ em

扮演一场独角戏
bànyǎn yī chǎng dújiǎoxì
pan dẻn i trảng tú chẻo xi
Tự đóng kịch một mình

伤疤越深越入迷
shāngbā yuè shēn yuè rùmí
sang pa duê sân duê ru mí
Vết thương sâu bao nhiêu, say đắm bấy nhiêu

越要忘记越想你
yuè yào wàngjì yuè xiǎng nǐ
duê dao oang chi duê xẻng nỉ
Càng cố quên lại càng thêm nhớ

没留得住你
méi liú dé zhù nǐ
mấy liếu tứa chu nỉ
Không giữ được em

却陷落了自己
què xiànluò le zìjǐ
truê xen lua lơ chư chỉ
Lại đánh mất cả bản thân

我坠落孤岛
wǒ zhuìluò gūdǎo
ủa chuây lua cu tảo
Anh rơi xuống hòn đảo cô độc

满身伤痕你给我解药
mǎn shēn shānghén nǐ gěi wǒ xiè yào
mản sân sang hấn nỉ cẩy ủa xia dao
Khắp người đầy rẫy vết thương, là em cho anh thuốc giải

大雨倾倒
dàyǔ qīngdǎo
ta ủy tring tảo
Mưa như trút nước

你不痛不痒我视如珍宝
nǐ bùtòngbùyǎng wǒ shì rú zhēnbǎo
nỉ pu thung pu dảng ủa sư rú chân pảo
Em dửng dưng còn với anh đó là sự quý giá

在一瞬间囚禁所有心跳
zài yīshùn jiàn qiújìn suǒyǒu xīntiào
chai i suân chen triếu chin xủa dẩu xin theo
Trong nháy mắt chiếm giữ nhịp đập tim anh

破碎的骄傲
pòsuì de jiāo'ào
p'ua xuây tơ cheo ao
Niềm kiêu hãnh vỡ vụn

满怀冲动到遗憾终老
mǎnhuái chōngdòng dào yíhàn zhōnglǎo
mản hoái trung tung tao í han chung lảo
Từ cảm xúc dạt dào đến ôm hận sống hết quãng đời còn lại

重不重要
zhòng bù zhòngyào
chung pu chung dao
Có quan trọng hay không

你转身离开我无处可逃
nǐ zhuǎnshēn líkāi wǒ wú chǔ kě táo
nỉ choản sân lí khai ủa ú trủ khửa tháo
Em quay lưng bước đi, anh ở lại chẳng có nơi nào để trốn

做你的信徒在爱里乞讨
zuò nǐ de xìntú zài ài lǐ qǐtǎo
chua nỉ tơ xin thú chai ai lỉ trỉ thảo
Là tín đồ của em, xin em bố thí tình yêu

破碎的骄傲
pòsuì de jiāo'ào
p'ua xuây tơ cheo ao
Niềm kiêu hãnh vỡ vụn

满怀冲动到遗憾终老
mǎnhuái chōngdòng dào yíhàn zhōnglǎo
mản hoái trung tung tao í han chung lảo
Từ cảm xúc dạt dào đến ôm hận sống hết quãng đời còn lại

重不重要
zhòng bù zhòngyào
chung pu chung dao
Có quan trọng hay không

你转身离开我无处可逃
nǐ zhuǎnshēn líkāi wǒ wú chǔ kě táo
nỉ choản sân lí khai ủa ú trủ khửa tháo
Em quay lưng bước đi, anh ở lại chẳng có nơi nào để trốn

做你的信徒在爱里乞讨
zuò nǐ de xìntú zài ài lǐ qǐtǎo
chua nỉ tơ xin thú chai ai lỉ trỉ thảo
Là tín đồ của em, xin em bố thí tình yêu
 

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa