Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的

05/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de– Tằng Thi Hàm 曾诗涵

Lời bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

爱情的花落
àiqíng de huā luò
ai trính tơ hoa lua
Tình yêu tựa cánh hoa rơi

从此两分隔
cóngcǐ liǎng fēngé
trúng trử lẻng phân cứa
từ nay về sau hai đường xa cách

泪如雨飘落
lèi rú yǔ piāoluò
lây rú ủy p'eo lua
Nước mắt cũng rơi rồi

在孤单角落
zài gūdān jiǎoluò
chai cu tan chẻo lua
một mình em giờ đây cô đơn

你曾说爱我
nǐ céng shuō ài wǒ
nỉ trấng sua ai ủa
Anh từng nói yêu em

主动靠近我
zhǔdòng kàojìn wǒ
chủ tung khao chin ủa
Chủ động lại gần em

为何离开我
wèihé líkāi wǒ
uây hứa lí khai ủa
sao giờ rời xa em

撕碎了承诺
sī suì le chéngnuò
xư xuây lơ trấng nua
xé nát lời hứa hẹn

是我吃饱了撑的
shì wǒ chī bǎo le chēng de
sư ủa trư pảo lơ trâng tơ
Là do bản thân em cam chịu

把真心都给了你
bǎ zhēnxīn dōu gěi le nǐ
pả chân xin tâu cẩy lơ nỉ
thật lòng trao cho anh mọi thứ

你却狠心伤害我
nǐ què hěnxīn shānghài wǒ
nỉ truê hẩn xin sang hai ủa
Mà anh lại nhẫn tâm làm em tổn thương

走的是那么洒脱
zǒu de shì nà·me sǎ·tuo
chẩu tơ sư na mơ xả thua
rồi quay đi thoải mái như vậy

留下回忆那么多
liú xià huíyì nà·me duō
liếu xe huấy i na mơ tua
để lại cho em nhiều kí ức như vậy

还有该死的承诺
hái yǒu gāisǐ·de chéngnuò
hái dẩu cai xử tơ trấng nua
cùng lời hứa hẹn chết tiệt

要我怎么去闪躲
yào wǒ zěn·me qù shǎnduǒ
dao ủa chẩn mơ truy sản tủa
Anh muốn em phải né tránh như thế nào

不再相信
bù zài xiāngxìn
pu chai xeng xin
từ nay em không tin

爱的传说
ài de chuánshuō
ai tơ troán sua
tình yêu trong truyền thuyết nữa rồi

哭也哭够了
kū yě kū gòu·le
khu dể khu câu lơ
Khóc cũng khóc đủ rồi

痛也痛够了
tòng yě tòng gòu·le
thung dể thung câu lơ
Đau cũng đau đủ rồi

日子还要过
rì·zi hái yào guò
rư chư hái dao cua
Ngày sau vẫn phải sống

梦也该醒了
mèng yě gāi xǐng le
mâng dể cai xỉnh lơ
Mộng cũng nên tỉnh rồi

还有点不舍
hái yǒudiǎn bù shě
hái dẩu tẻn pu sửa
Còn gì không nỡ nữa

脑袋像被驴踢了
nǎo·dai xiàng bèi lǘ tī le
nảo tai xeng pây lúy thi lơ
Đầu óc như bị con lừa đá

被你玩弄了
bèi nǐ wánnòng le
pây nỉ oán nung lơ
Bị anh chơi đùa

还再恋恋不舍
hái zài liànliànbùshě
hái chai len len pu sửa
Nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời

是我吃饱了撑的
shì wǒ chī bǎo le chēng de
sư ủa trư pảo lơ trâng tơ
Là do bản thân em cam chịu

把真心都给了你
bǎ zhēnxīn dōu gěi le nǐ
pả chân xin tâu cẩy lơ nỉ
thật lòng trao cho anh mọi thứ

你却狠心伤害我
nǐ què hěnxīn shānghài wǒ
nỉ truê hẩn xin sang hai ủa
Mà anh lại nhẫn tâm làm em tổn thương

走的是那么洒脱
zǒu de shì nà·me sǎ·tuo
chẩu tơ sư na mơ xả thua
rồi quay đi thoải mái như vậy

留下回忆那么多
liú xià huíyì nà·me duō
liếu xe huấy i na mơ tua
để lại cho em nhiều kí ức như vậy

还有该死的承诺
hái yǒu gāisǐ·de chéngnuò
hái dẩu cai xử tơ trấng nua
cùng lời hứa hẹn chết tiệt

要我怎么去闪躲
yào wǒ zěn·me qù shǎnduǒ
dao ủa chẩn mơ truy sản tủa
Anh muốn em phải né tránh như thế nào

不再相信
bù zài xiāngxìn
pu chai xeng xin
từ nay em không tin

爱的传说
ài de chuánshuō
ai tơ troán sua
tình yêu trong truyền thuyết nữa rồi

是我吃饱了撑的
shì wǒ chī bǎo le chēng de
sư ủa trư pảo lơ trâng tơ
Là do bản thân em cam chịu

把真心都给了你
bǎ zhēnxīn dōu gěi le nǐ
pả chân xin tâu cẩy lơ nỉ
thật lòng trao cho anh mọi thứ

你却狠心伤害我
nǐ què hěnxīn shānghài wǒ
nỉ truê hẩn xin sang hai ủa
Mà anh lại nhẫn tâm làm em tổn thương

走的是那么洒脱
zǒu de shì nà·me sǎ·tuo
chẩu tơ sư na mơ xả thua
rồi quay đi thoải mái như vậy

留下回忆那么多
liú xià huíyì nà·me duō
liếu xe huấy i na mơ tua
để lại cho em nhiều kí ức như vậy

还有该死的承诺
hái yǒu gāisǐ·de chéngnuò
hái dẩu cai xử tơ trấng nua
cùng lời hứa hẹn chết tiệt

要我怎么去闪躲
yào wǒ zěn·me qù shǎnduǒ
dao ủa chẩn mơ truy sản tủa
Anh muốn em phải né tránh như thế nào

不再相信
bù zài xiāngxìn
pu chai xeng xin
từ nay em không tin

爱的传说
ài de chuánshuō
ai tơ troán sua
tình yêu trong truyền thuyết nữa rồi

 • Bài hát tiếng Trung: Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nhìn thấu 看穿 Kànchuān

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhìn thấu 看穿 Kànchuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤 Fēng chuī dāndǐnghè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếu khán 笑看 Xiào kàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa