Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜

05/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 Bié yǐwéi wǒ ài nǐ jiù bù zhēnxī– Khải Tiểu Tình 凯小晴

Lời bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

从遇见到陌生的那一天起
cóng yùjiàn dào mòshēng de nà yītiān qǐ
trúng uy chen tao mua sâng tơ na i then trỉ
Từ ngày gặp gỡ đến ngày xa lạ

我以为没人能够把我代替
wǒ yǐwéi méi rén nénggòu bǎ wǒ dàitì
ủa ỉ uấy mấy rấn nấng câu pả ủa tai thi
Em tưởng rằng không ai có thể thay thế em

痛到了不死不活
tòng dào le bù sǐ bù huó
thung tao lơ pu xử pu húa
Đau khổ đến mức sống không bằng chết

我还一直在相信
wǒ hái yīzhí zài xiāngxìn
ủa hái i chứ chai xeng xin
Nhưng em vẫn một mực tin tưởng

陪我到最后的人以为是你
péi wǒ dào zuìhòu de rén yǐwéi shì nǐ
p'ấy ủa tao chuây hâu tơ rấn ỉ uấy sư nỉ
Người cùng em đi đến cuối cùng chính là anh

怪我太过任性把真心给你
guài wǒ tài guò rénxìng bǎ zhēnxīn gěi nǐ
quai ủa thai cua rấn xinh pả chân xin cẩy nỉ
Chỉ trách em quá mức tùy hứng trao hết chân thành cho anh

对你的感情我深深入了戏
duì nǐ de gǎnqíng wǒ shēn shēnrù le hū
tuây nỉ tơ cản trính ủa sân sân ru lơ hu
Tình cảm của em đối với anh thấm sâu vào vở kịch

说爱我的人是你
shuō ài wǒ de rén shì nǐ
sua ai ủa tơ rấn sư nỉ
Người nói yêu em là anh

说分手的也是你
shuō fēnshǒu de yě shì nǐ
sua phân sẩu tơ dể sư nỉ
Người nói chia tay cũng là anh

没到终点你却说对不起
méi dào zhōngdiǎn nǐ quèshuō duì·buqǐ
mấy tao chung tẻn nỉ truê sua tuây pu trỉ
Chưa đến cuối cùng anh đã nói “anh xin lỗi”

关于你的消息
guānyú nǐ de xiāo·xi
quan úy nỉ tơ xeo xi
Nhưng tin tức về anh

我再也不想去理
wǒ zài yě bùxiǎng qù lǐ
ủa chai dể pu xẻng truy lỉ
Em không muốn quan tâm đến nữa

与你有关的我都会去忘记
yǔ nǐ yǒuguān de wǒ dūhuì qù wàngjì
ủy nỉ dẩu quan tơ ủa tu huây truy oang chi
Tất cả những thứ liên quan đến anh, em cũng sẽ quên đi

没有什么了不起
méi·yǒu shén·me liǎo·buqǐ
mấy dẩu sấn mơ lẻo pu trỉ
Chẳng có gì ghê gớm cả

没有你我一样可以
méi·yǒu nǐ wǒ yīyàng kěyǐ
mấy dẩu nỉ ủa i dang khửa ỉ
Không có anh em vẫn có thể như vậy

没了爱情我照样活下去
méi le àiqíng wǒ zhàoyàng huó xiàqù
mấy lơ ai trính ủa chao dang húa xe truy
Không có tình yêu, em vẫn sống tốt bình thường

真恨我自己
zhēn hèn wǒ zìjǐ
chân hân ủa chư chỉ
Thật hận bản thân mình

把我全部都给了你
bǎ wǒ quánbù dōu gěi le nǐ
pả ủa troén pu tâu cẩy lơ nỉ
Trao mọi thứ cho anh

亲手把自己推进深渊里
qīnshǒu bǎ zìjǐ tuījìn shēnyuān lǐ
trin sẩu pả chư chỉ thuây chin sân doen lỉ
Tự mình đẩy mình vào vực thẳm

不要以为我爱你
bùyào yǐwéi wǒ ài nǐ
pu dao ỉ uấy ủa ai nỉ
Đừng tưởng rằng em yêu anh

你就可以不珍惜
nǐ jiù kěyǐ bù zhēnxī
nỉ chiêu khửa ỉ pu chân xi
Là anh có thể không trân trọng

没了你我生活一样继续
méi le nǐ wǒ shēnghuó yīyàng jìxù
mấy lơ nỉ ủa sâng húa i dang chi xuy
Không có anh, em vẫn tiếp tục sống như vậy

怪我太过任性把真心给你
guài wǒ tài guò rénxìng bǎ zhēnxīn gěi nǐ
quai ủa thai cua rấn xinh pả chân xin cẩy nỉ
Chỉ trách em quá mức tùy hứng trao hết chân thành cho anh

对你的感情我深深入了戏
duì nǐ de gǎnqíng wǒ shēn shēnrù le hū
tuây nỉ tơ cản trính ủa sân sân ru lơ hu
Tình cảm của em đối với anh thấm sâu vào vở kịch

说爱我的人是你
shuō ài wǒ de rén shì nǐ
sua ai ủa tơ rấn sư nỉ
Người nói yêu em là anh

说分手的也是你
shuō fēnshǒu de yě shì nǐ
sua phân sẩu tơ dể sư nỉ
Người nói chia tay cũng là anh

没到终点你却说对不起
méi dào zhōngdiǎn nǐ quèshuō duì·buqǐ
mấy tao chung tẻn nỉ truê sua tuây pu trỉ
Chưa đến cuối cùng anh đã nói “anh xin lỗi”

关于你的消息
guānyú nǐ de xiāo·xi
quan úy nỉ tơ xeo xi
Nhưng tin tức về anh

我再也不想去理
wǒ zài yě bùxiǎng qù lǐ
ủa chai dể pu xẻng truy lỉ
Em không muốn quan tâm đến nữa

与你有关的我都会去忘记
yǔ nǐ yǒuguān de wǒ dūhuì qù wàngjì
ủy nỉ dẩu quan tơ ủa tu huây truy oang chi
Tất cả những thứ liên quan đến anh, em cũng sẽ quên đi

没有什么了不起
méi·yǒu shén·me liǎo·buqǐ
mấy dẩu sấn mơ lẻo pu trỉ
Chẳng có gì ghê gớm cả

没有你我一样可以
méi·yǒu nǐ wǒ yīyàng kěyǐ
mấy dẩu nỉ ủa i dang khửa ỉ
Không có anh em vẫn có thể như vậy

没了爱情我照样活下去
méi le àiqíng wǒ zhàoyàng huó xiàqù
mấy lơ ai trính ủa chao dang húa xe truy
Không có tình yêu, em vẫn sống tốt bình thường

真恨我自己
zhēn hèn wǒ zìjǐ
chân hân ủa chư chỉ
Thật hận bản thân mình

把我全部都给了你
bǎ wǒ quánbù dōu gěi le nǐ
pả ủa troén pu tâu cẩy lơ nỉ
Trao mọi thứ cho anh

亲手把自己推进深渊里
qīnshǒu bǎ zìjǐ tuījìn shēnyuān lǐ
trin sẩu pả chư chỉ thuây chin sân doen lỉ
Tự mình đẩy mình vào vực thẳm

不要以为我爱你
bùyào yǐwéi wǒ ài nǐ
pu dao ỉ uấy ủa ai nỉ
Đừng tưởng rằng em yêu anh

你就可以不珍惜
nǐ jiù kěyǐ bù zhēnxī
nỉ chiêu khửa ỉ pu chân xi
Là anh có thể không trân trọng

没了你我生活一样继续
méi le nǐ wǒ shēnghuó yīyàng jìxù
mấy lơ nỉ ủa sâng húa i dang chi xuy
Không có anh, em vẫn tiếp tục sống như vậy

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nhìn thấu 看穿 Kànchuān

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhìn thấu 看穿 Kànchuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤 Fēng chuī dāndǐnghè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếu khán 笑看 Xiào kàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa