Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ | 若 - 金玟岐 Ruò - jīnwénqí | OST Châu Sinh Như Cố

Lời bài hát Nhược (Nếu Như) tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

像阵风轻轻地拂过
xiàng zhènfēng qīng qīng de fú guò
xeng chân phâng tring tring tơ phú cua
Tựa như làn gió nhẹ nhàng lướt qua

像朵云等待着雨落
xiàng duǒ yún děngdài zhe yǔ luò
xeng tủa uýn tẩng tai chưa ủy lua
Tựa như vầng mây đợi chờ mưa rơi

心中期盼的萤火
xīnzhōng qī pàn de yíng huǒ
xin chung tri p'an tơ ính hủa
Ánh đom đóm chờ đợi trong lòng

留有一个角落闪烁
liú yǒu yī gè jiǎoluò shǎnshuò
liếu dẩu i cưa chẻo lua sản sua
Ở lại nơi góc tối chập chờn

是为你点亮夜空星火
shì wèi nǐ diǎn liàng yè kōng xīnghuǒ
sư uây nỉ tẻn leng dê khung xing hủa
Là vì chàng mà thắp sáng đốm lửa trên trời đêm

固有太多心愿想与你说
gùyǒu tài duōxīn yuàn xiǎng yǔ nǐ shuō
cu dẩu thai tua xin doen xẻng ủy nỉ sua
Vốn có thật nhiều ý nguyện muốn nói cùng chàng

固有思念结未破
gùyǒu sīniàn jiē wèi pò
cu dẩu xư nen chia uây p'ua
Vốn có nỗi nhớ đan kết chẳng thể tách rời

三尺白雪思念染墨
sān chǐ bái xuě sīniàn rǎn mò
xan trử pái xuể xư nen rản mua
Ba thước tuyết trắng, nhung nhớ vẩn mực

细数日月圆了又错过
xì shǔ rìyuè yuán le yòu cuòguò
xi sủ rư duê doén lơ dâu trua cua
Đếm từng ngày trôi, lại bỏ lỡ trăng tròn

花开落心只为你执着
huā kāi luò xīn zhǐ wèi nǐ zhízhuó
hoa khai lua xin chử uây nỉ chứ chúa
Hoa nở trong lòng, chỉ vì chàng mà cố chấp

若执念悄无声
ruò zhí niàn qiāo wúshēng
rua chứ nen treo ú sâng
Nếu như chấp niệm, khe khẽ lặng im

一世只为守护一个人
yīshì zhǐ wèi shǒuhù yī gèrén
i sư chử uây sẩu hu i cưa rấn
Cả đời chỉ bảo vệ một người

不说不问期盼与你一生
bù shuō bù wèn qī pàn yǔ nǐ yīshēng
pu sua pu uân tri p'an ủy nỉ i sâng
Chớ nói, chớ hỏi, mong mỏi ở bên chàng trọn đời

若情深是为你
ruò qíng shēn shì wèi nǐ
rua trính sân sư uây nỉ
Nếu tình thâm là vì chàng

等着解开时间的年轮
děng zhe jiě·kai shíjiān de niánlún
tẩng chưa chỉa khai sứ chen tơ nén luấn
Đợi năm tháng luân hồi hóa giải thời gian

再相遇仍满眼星辰
zài xiāng yù réng mǎnyǎn xīngchén
chai xeng uy rấng mản dẻn xing trấn
Gặp lại nhau trong đáy mắt vẫn đong đầy ánh sao

与你上林赋续写缘分
yǔ nǐ shàng lín fù xù xiě yuánfèn
ủy nỉ sang lín phu xuy xỉa doén phân
Viết tiếp duyên phận cùng chàng trên Thượng Lâm Phú

与你曾相望难分
yǔ nǐ céng xiāng wàng nán fēn
ủy nỉ trấng xeng oang nán phân
Đã từng cùng chàng nhìn nhau khó chia lìa

心心念念一纸淡泊
xīnxīnniànniàn yī zhǐ dànbó
xin xin nen nen i chử tan púa
Tâm niệm không cầu danh lợi

心事深深透窗又奈何
xīnshì shēn shēntòu chuāng yòu nàihé
xin sư sân sân thâu troang dâu nai hứa
Tâm tư sâu nặng thấu song cửa, làm gì được đây

任谁能猜透笔墨诉说
rèn shuí néng cāi tòu bǐmò sùshuō
rân suấy nấng trai thâu pỉ mua xu sua
Là ai có thể đoán giải lời tỏ bày của bút mực

若执念悄无声
ruò zhí niàn qiāo wúshēng
rua chứ nen treo ú sâng
Nếu như chấp niệm, khe khẽ lặng im

一世只为守护一个人
yīshì zhǐ wèi shǒuhù yī gèrén
i sư chử uây sẩu hu i cưa rấn
Cả đời chỉ bảo vệ một người

不说不问期盼与你一生
bù shuō bù wèn qī pàn yǔ nǐ yīshēng
pu sua pu uân tri p'an ủy nỉ i sâng
Chớ nói, chớ hỏi, mong mỏi ở bên chàng trọn đời

若情深是为你
ruò qíng shēn shì wèi nǐ
rua trính sân sư uây nỉ
Nếu tình thâm là vì chàng

等着解开时间的年轮
děng zhe jiě·kai shíjiān de niánlún
tẩng chưa chỉa khai sứ chen tơ nén luấn
Đợi năm tháng luân hồi hóa giải thời gian

再相遇仍满眼星辰
zài xiāng yù réng mǎnyǎn xīngchén
chai xeng uy rấng mản dẻn xing trấn
Gặp lại nhau trong đáy mắt vẫn đong đầy ánh sao

再相遇仍约定终身
zài xiāng yù réng yuēdìng zhōngshēn
chai xeng uy rấng duê ting chung sân
Gặp lại nhau vẫn ước hẹn trọn đời
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa