Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén- Ngải Thần/ Trịnh Quốc Phong | - 艾辰/郑国锋

Lời bài hát Tài Tử Giai Nhân tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

烟花三月长安热闹的街
yānhuā sān yuè Cháng'ān rè·nao de jiē
den hoa xan duê cháng an rưa nao tơ chia
Tháng ba phố Trường An rộn ràng pháo hoa

高挑着灯笼破落的戏院
gāo tiāo zhe dēng·long pòluò de xìyuàn
cao theo chưa tâng lúng p'ua lua tơ xi doen
Đèn lồng treo cao trước rạp hát suy tàn

先生扮上了行头勾了脸
xiān·sheng bàn shàng le xíng·tou gōu le liǎn
xen sâng pan sang lơ xính thấu câu lơ lẻn
Tiên sinh thoa son điểm phấn, khoác lên phục trang

好戏正要上演
hǎoxì zhèng yào shàngyǎn
hảo xi châng dao sang dẻn
Kịch hay sắp mở màn

锣鼓声声不停歇
luógǔ shēng shēng bùtíng xiē
lúa củ sâng sâng pu thính xia
Chiêng trống dồn dập liên hồi

唱念做打间
chàng niàn zuò dǎ jiàn
trang nen chua tả chen
Hý khúc Xướng niệm tố đả

人情冷暖都浮现
rénqíng lěngnuǎn dōu fúxiàn
rấn trính lẩng noản tâu phú xen
Phơi bày tình người ấm lạnh

一幕兵荒马乱轰轰烈烈
yī mù bìnghuāngmǎluàn hōnghōnglièliè
i mu ping hoang mả loan hung hung liê liê
Một màn chiến tranh loạn lạc oanh oanh liệt liệt

一出才子佳人缠缠绵绵
yī chū cáizǐjiārén chán chánmián mián
i tru trái chư che rấn trán trán mén mén
Xuất hiện tài tử giai nhân triền triền miên miên

几尺戏台之上恩恩怨怨
jǐ chǐ xìtái zhī shàng ēn ēnyuàn yuàn
chỉ trử xi thái chư sang ân ân doen doen
Trên sân khấu vài thước ân ân oán oán

走一遍
zǒu yī biàn
chẩu i pen
Đi một lượt

一帘情窦初开隐隐约约
yī lián qíngdòuchūkāi yǐnyǐnyuēyuē
i lén trính tâu tru khai ỉn ỉn duê duê
Một mối tình chớm nở thoáng qua

一世等待苍老岁岁年年
yīshì děngdài cānglǎo suì suì niánnián
i sư tẩng tai trang lảo xuây xuây nén nén
Một đời chờ, đợi đến già, tháng năm đổi dời

触动谁人心中悲悲切切
chùdòng shuí rénxīn zhōng bēi bēiqiè qiē
tru tung suấy rấn xin chung pây pây tria tria
Khơi dậy bi thương trong lòng ai

湿了眼
shī le yǎn
sư lơ dẻn
Nước mắt hoen mi

大幕拉开二胡三弦响彻在耳边
dà mù lā kāi èrhú sānxián xiǎng chè zài ěr biān
ta mu la khai ơ hú xan xén xẻng trưa chai ở pen
Trên sân khấu tiếng đàn nhị đàn tam vang vọng bên tai

粉墨登台小生花旦遇见
fěnmò dēngtái xiǎoshēng huādàn yùjiàn
phẩn mua tâng thái xẻo sâng hoa tan uy chen
Vai tiểu hoa đán thoa son trát phấn lên đài gặp nàng

才子脱口成篇佳人巧笑如嫣
cáizǐ tuōkǒu chéng piān jiārén qiǎo xiào rú yān
trái chư thua khẩu trấng p'en che rấn trẻo xeo rú den
Tài tử buột miệng thành chương, giai nhân nở nụ cười khuynh thành

最是芳菲春色染人间
zuì shì fāngfēi chūnsè rǎn rénjiān
chuây sư phang phây truân xưa rản rấn chen
Sắc xuân lan tỏa khắp nhân gian

谱一曲锦绣良缘
pǔ yī qǔ jǐnxiù liángyuán
p'ủ i trủy chỉn xiêu léng doén
Phối một khúc cẩm tú lương duyên

烟花三月长安热闹的街
yānhuā sān yuè Cháng'ān rè·nao de jiē
den hoa xan duê cháng an rưa nao tơ chia
Tháng ba phố Trường An rộn ràng pháo hoa

高挑着灯笼破落的戏院
gāo tiāo zhe dēng·long pòluò de xìyuàn
cao theo chưa tâng lúng p'ua lua tơ xi doen
Đèn lồng treo cao trước rạp hát suy tàn

先生扮上了行头勾了脸
xiān·sheng bàn shàng le xíng·tou gōu le liǎn
xen sâng pan sang lơ xính thấu câu lơ lẻn
Tiên sinh thoa son điểm phấn, khoác lên phục trang

好戏正要上演
hǎoxì zhèng yào shàngyǎn
hảo xi châng dao sang dẻn
Kịch hay sắp mở màn

生旦净末丑俱全
shēng dàn jìng mò chǒu jū quán
sâng tan ching mua trẩu chuy troén
Sinh, Đán, Tịnh, Xấu đều đủ cả

水袖翻飞间
shuǐ xiù fānfēi jiàn
suẩy xiêu phan phây chen
Trong lúc tay áo phấp phới

喜怒哀乐都呈现
xǐ nù āiyuè dōu chéngxiàn
xỉ nu ai duê tâu trấng xen
Hỷ nộ ái ố đều bị phơi bày

一幕兵荒马乱轰轰烈烈
yī mù bìnghuāngmǎluàn hōnghōnglièliè
i mu ping hoang mả loan hung hung liê liê
Một màn chiến tranh loạn lạc oanh oanh liệt liệt

一出才子佳人缠缠绵绵
yī chū cáizǐjiārén chán chánmián mián
i tru trái chư che rấn trán trán mén mén
Xuất hiện tài tử giai nhân triền triền miên miên

几尺戏台之上恩恩怨怨
jǐ chǐ xìtái zhī shàng ēn ēnyuàn yuàn
chỉ trử xi thái chư sang ân ân doen doen
Trên sân khấu vài thước ân ân oán oán

走一遍
zǒu yī biàn
chẩu i pen
Đi một lượt

一帘情窦初开隐隐约约
yī lián qíngdòuchūkāi yǐnyǐnyuēyuē
i lén trính tâu tru khai ỉn ỉn duê duê
Một mối tình chớm nở thoáng qua

一世等待苍老岁岁年年
yīshì děngdài cānglǎo suì suì niánnián
i sư tẩng tai trang lảo xuây xuây nén nén
Một đời chờ, đợi đến già, tháng năm đổi dời

触动谁人心中悲悲切切
chùdòng shuí rénxīn zhōng bēi bēiqiè qiē
tru tung suấy rấn xin chung pây pây tria tria
Khơi dậy bi thương trong lòng ai

湿了眼
shī le yǎn
sư lơ dẻn
Nước mắt hoen mi

一幕兵荒马乱轰轰烈烈
yī mù bìnghuāngmǎluàn hōnghōnglièliè
i mu ping hoang mả loan hung hung liê liê
Một màn chiến tranh loạn lạc oanh oanh liệt liệt

一出才子佳人缠缠绵绵
yī chū cáizǐjiārén chán chánmián mián
i tru trái chư che rấn trán trán mén mén
Xuất hiện tài tử giai nhân triền triền miên miên

几尺戏台之上恩恩怨怨
jǐ chǐ xìtái zhī shàng ēn ēnyuàn yuàn
chỉ trử xi thái chư sang ân ân doen doen
Trên sân khấu vài thước ân ân oán oán

走一遍
zǒu yī biàn
chẩu i pen
Đi một lượt

一折青梅竹马悠悠远远
yī zhé qīngméizhúmǎ yōuyōu yuǎn yuǎn
i chứa tring mấy chú mả dâu dâu doẻn doẻn
Một lần thấy thanh mai trúc mã từ xa

一席举案齐眉心心念念
yī xí jǔànqíméi xīnxīnniànniàn
i xí chủy an trí mấy xin xin nen nen
Một bữa tiệc tương kính như tân vẫn luôn tâm niệm

世间悲欢离合深深浅浅
shìjiān bēihuānlíhé shēn shēnqiǎn qiǎn
sư chen pây hoan lí hứa sân sân trẻn trẻn
Thế gian vui buồn, hợp tan, nông nông sâu sâu

落台前
luò tái qiān
lua thái tren
Câu chuyện kết thúc

兵戎相见狗吠民怨烽火直连天
bìngróngxiāngjiàn gǒu fèi mínyuàn fēnghuǒ zhí liántiān
ping rúng xeng chen cẩu phây mín doen phâng hủa chứ lén then
Khói lửa chiến tranh ngùn ngụt, tiếng chó sủa, tiếng than oán

分飞劳燕流落天边满面
fēn fēi láo yān liúluò tiānbiān mǎnmiàn
phân phây láo den liếu lua then pen mản men
Én bay tán loạn khắp nơi phiêu bạt chân trời

才子搁笔弃砚佳人止琴断弦
cáizǐ gēbǐ qì yàn jiārén zhǐ qín duànxián
trái chư cưa pỉ tri den che rấn chử trín toan xén
Tài tử gác bút, vứt nghiên mực, giai nhân cắt đứt dây đàn

最是边关狼烟误人间
zuì shì biānguān lángyān wù rénjiān
chuây sư pen quan láng den u rấn chen
Nơi biên quan tiếng khói báo động, nhân gian lầm than

叹一句情深缘浅
tàn yī jù qíng shēn yuán qiǎn
than i chuy trính sân doén trẻn
Than một câu duyên ngắn tình dài

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa