Học bài hát tiếng Trung: Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng

16/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng – Nhậm Nhiên 任然

Lời bài hát Bệnh đa nghi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你我在人群中试着抓紧你的手
nǐ wǒ zài rénqún zhōng shì zhe zhuājǐn nǐ de shǒu
nỉ ủa chai rấn truýn chung sư chưa choa chỉn nỉ tơ sẩu
Khi đôi ta đứng giữa biển người, em nắm chặt lấy tay anh

请不要甩开我不会让你走
qíng bùyào shuǎi kāi wǒ bù huì ràng nǐ zǒu
trính pu dao soải khai ủa pu huây rang nỉ chẩu
Xin anh đừng buông tay, em sẽ không để mất anh đâu

可能余温太久没给你感动
kěnéng yú wēn tài jiǔ méi gěi nǐ gǎndòng
khửa nấng úy uân thai chiểu mấy cẩy nỉ cản tung
Có lẽ hơi ấm còn động lại vẫn không kịp làm anh cảm động

在我回答你的时候
zài wǒ huídá nǐ de shí·hou
chai ủa huấy tá nỉ tơ sứ hâu
khi em trả lời anh

你终于说出口我疑心病有一些重
nǐ zhōngyú shuō chūkǒu wǒ yíxīnbìng yǒu yīxiē zhòng
nỉ chung úy sua tru khẩu ủa í xin ping dẩu i xia chung
Cuối cùng anh cũng nói ra bệnh đa nghi của em lại nặng thêm rồi

可能因为性格对爱情不懂
kěnéng yīnwèi xìnggé duì àiqíng bù dǒng
khửa nấng in uây xing cứa tuây ai trính pu tủng
Có lẽ vì tính cách em chưa hiểu được tình yêu

不让你等太久不让你难受
bùràng nǐ děng tài jiǔ bùràng nǐ nánshòu
pu rang nỉ tẩng thai chiểu pu rang nỉ nán sâu
Không khiến anh phải đợi quá lâu, không khiến anh buồn

请允许我把你带走
qíng yǔnxǔ wǒ bǎ nǐ dài zǒu
trính uỷn xủy ủa pả nỉ tai chẩu
Xin hãy để em dẫn anh đi

让你爱上我要多久
ràng nǐ ài shàng wǒ yào duōjiǔ
rang nỉ ai sang ủa dao tua chiểu
Phải mất bao lâu mới khiến anh yêu em

我已经爱上你已走不动
wǒ yǐ·jing ài shàng nǐ yǐ zǒu bù dòng
ủa ỉ chinh ai sang nỉ ỉ chẩu pu tung
Vì em đã yêu anh rồi, chẳng thể nào tách rời

想拉你的手
xiǎng lā nǐ de shǒu
xẻng la nỉ tơ sẩu
Muốn nắm lấy tay anh

想吻你额头
xiǎng wěn nǐ é·tou
xẻng uẩn nỉ ứa thấu
Muốn hôn lên trán anh

我沉默太久
wǒ chénmò tài jiǔ
ủa trấn mua thai chiểu
Em đã im lặng rất lâu rồi

这一句我爱你说出口
zhè yī jù wǒ ài nǐ shuō chūkǒu
chưa i chuy ủa ai nỉ sua tru khẩu
Khi em nói câu “em yêu anh”

我会用这一生为你守候
wǒ huì yòng zhè yīshēng wèi nǐ shǒuhòu
ủa huây dung chưa i sâng uây nỉ sẩu hâu
Là em nguyện dùng cả đời này chăm sóc anh

给不了感动不要跟我分手
gěi bùliǎo gǎndòng bùyào gēn wǒ fēnshǒu
cẩy pu lẻo cản tung pu dao cân ủa phân sẩu
Dù anh không cảm động thì cũng xin đừng buông tay

你终于说出口我疑心病有一些重
nǐ zhōngyú shuō chūkǒu wǒ yíxīnbìng yǒu yīxiē zhòng
nỉ chung úy sua tru khẩu ủa í xin ping dẩu i xia chung
Cuối cùng anh cũng nói ra bệnh đa nghi của em lại nặng thêm rồi

可能因为性格对爱情不懂
kěnéng yīnwèi xìnggé duì àiqíng bù dǒng
khửa nấng in uây xing cứa tuây ai trính pu tủng
Có lẽ vì tính cách em chưa hiểu được tình yêu

不让你等太久不让你难受
bùràng nǐ děng tài jiǔ bùràng nǐ nánshòu
pu rang nỉ tẩng thai chiểu pu rang nỉ nán sâu
Không khiến anh phải đợi quá lâu, không khiến anh buồn

请允许我把你带走
qíng yǔnxǔ wǒ bǎ nǐ dài zǒu
trính uỷn xủy ủa pả nỉ tai chẩu
Xin hãy để em dẫn anh đi

让你爱上我要多久
ràng nǐ ài shàng wǒ yào duōjiǔ
rang nỉ ai sang ủa dao tua chiểu
Phải mất bao lâu mới khiến anh yêu em

我已经爱上你已走不动
wǒ yǐ·jing ài shàng nǐ yǐ zǒu bù dòng
ủa ỉ chinh ai sang nỉ ỉ chẩu pu tung
Vì em đã yêu anh rồi, chẳng thể nào tách rời

想拉你的手
xiǎng lā nǐ de shǒu
xẻng la nỉ tơ sẩu
Muốn nắm lấy tay anh

想吻你额头
xiǎng wěn nǐ é·tou
xẻng uẩn nỉ ứa thấu
Muốn hôn lên trán anh

我沉默太久
wǒ chénmò tài jiǔ
ủa trấn mua thai chiểu
Em đã im lặng rất lâu rồi

这一句我爱你说出口
zhè yī jù wǒ ài nǐ shuō chūkǒu
chưa i chuy ủa ai nỉ sua tru khẩu
Khi em nói câu “em yêu anh”

我会用这一生为你守候
wǒ huì yòng zhè yīshēng wèi nǐ shǒuhòu
ủa huây dung chưa i sâng uây nỉ sẩu hâu
Là em nguyện dùng cả đời này chăm sóc anh

给不了感动不要跟我分手
gěi bùliǎo gǎndòng bùyào gēn wǒ fēnshǒu
cẩy pu lẻo cản tung pu dao cân ủa phân sẩu
Dù anh không cảm động thì cũng xin đừng buông tay

你终于说出口我疑心病有一些重
nǐ zhōngyú shuō chūkǒu wǒ yíxīnbìng yǒu yīxiē zhòng
nỉ chung úy sua tru khẩu ủa í xin ping dẩu i xia chung
Cuối cùng anh cũng nói ra bệnh đa nghi của em lại nặng thêm rồi

可能因为性格对爱情不懂
kěnéng yīnwèi xìnggé duì àiqíng bù dǒng
khửa nấng in uây xing cứa tuây ai trính pu tủng
Có lẽ vì tính cách em chưa hiểu được tình yêu

不让你等太久不让你难受
bùràng nǐ děng tài jiǔ bùràng nǐ nánshòu
pu rang nỉ tẩng thai chiểu pu rang nỉ nán sâu
Không khiến anh phải đợi quá lâu, không khiến anh buồn


你终于说出口你对我感情也很重
nǐ zhōngyú shuō chūkǒu nǐ duì wǒ gǎnqíng yě hěn zhòng
nỉ chung úy sua tru khẩu nỉ tuây ủa cản trính dể hẩn chung
Cuối cùng anh cũng nói ra anh cũng yêu em sâu đậm

不会因为我性格怪异会有所变动
bù huì yīnwèi wǒ xìnggé guàiyì huì yǒu suǒ biàndòng
pu huây in uây ủa xing cứa quai i huây dẩu xủa pen tung
Sẽ không vì sự khác biệt tính cách của hai chúng ta mà thay lòng

这次你不能走
zhè cì nǐ bùnéng zǒu
chưa trư nỉ pu nấng chẩu
Lần này anh không thể đi nữa

我不会放开手
wǒ bù huì fàng kāi shǒu
ủa pu huây phang khai sẩu
vì em sẽ không buông tay anh đâu

让你爱上我要多久
ràng nǐ ài shàng wǒ yào duōjiǔ
rang nỉ ai sang ủa dao tua chiểu
Phải mất bao lâu mới khiến anh yêu em

我已经爱上你已走不动
wǒ yǐ·jing ài shàng nǐ yǐ zǒu bù dòng
ủa ỉ chinh ai sang nỉ ỉ chẩu pu tung
Vì em đã yêu anh rồi, chẳng thể nào tách rời

想拉你的手
xiǎng lā nǐ de shǒu
xẻng la nỉ tơ sẩu
Muốn nắm lấy tay anh

想吻你额头
xiǎng wěn nǐ é·tou
xẻng uẩn nỉ ứa thấu
Muốn hôn lên trán anh

我沉默太久
wǒ chénmò tài jiǔ
ủa trấn mua thai chiểu
Em đã im lặng rất lâu rồi

这一句我爱你说出口
zhè yī jù wǒ ài nǐ shuō chūkǒu
chưa i chuy ủa ai nỉ sua tru khẩu
Khi em nói câu “em yêu anh”

我会用这一生为你守候
wǒ huì yòng zhè yīshēng wèi nǐ shǒuhòu
ủa huây dung chưa i sâng uây nỉ sẩu hâu
Là em nguyện dùng cả đời này chăm sóc anh

给不了感动不要跟我分手
gěi bùliǎo gǎndòng bùyào gēn wǒ fēnshǒu
cẩy pu lẻo cản tung pu dao cân ủa phân sẩu
Dù anh không cảm động thì cũng xin đừng buông tay

把所有感动写成故事一起走
bǎ suǒyǒu gǎndòng xiě chéng gùshì yīqǐ zǒu
pả xủa dẩu cản tung xỉa trấng cu sư i trỉ chẩu
Đem tất cả sự cảm động cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đôi ta

 • Bài hát tiếng Trung: Em không xứng với anh 我配不上你

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em không xứng với anh 我配不上你  Wǒ pèi bù shàng nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxì

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxìqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khoảng không 空白 Kòngbái

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảng không 空白 Kòngbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngày mưa rơi 下雨天 Xià yǔtiān

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày mưa rơi 下雨天 Xià yǔtiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn gặp em 想见你想见你想见你

  21/04/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn gặp em 想见你想见你想见你 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa