Bài hát tiếng Trung: Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxì

15/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxìqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxì – Trình Hưởng 程响

Lời bài hát Không còn liên lạc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

也许还能在网上看到你的消息
yěxǔ hái néng zài wǎng shàng kàn dào nǐ de xiāo·xi
dể xủy hái nấng chai oảng sang khan tao nỉ tơ xeo xi
Có lẽ vẫn nhìn thấy tin tức của anh tren mạng

也许我唱的歌还存在你的手机
yěxǔ wǒ chàng de gē hái cúnzài nǐ de shǒu jī
dể xủy ủa trang tơ cưa hái truấn chai nỉ tơ sẩu chi
Có lẽ ca khúc em hát vẫn còn trong điện thoại anh

也许我爱你埋在心底变成秘密
yěxǔ wǒ ài nǐ mái zàixīn dǐ biànchéng mìmì
dể xủy ủa ai nỉ mái chai xin tỉ pen trấng mi mi
Có lẽ tình yêu dành cho anh chôn giấu trong tim đã thành bí mật

也许你想我的时候我也在想你
yěxǔ nǐ xiǎng wǒ de shí·hou wǒ yě zài xiǎng nǐ
dể xủy nỉ xẻng ủa tơ sứ hâu ủa dể chai xẻng nỉ
Có lẽ khi anh nhớ đến em cũng là lúc em nghĩ về anh

多少次我告诉自己
duōshǎo cì wǒ gàosù zìjǐ
tua sảo trư ủa cao xu chư chỉ
Đã bao lần em tự nhủ

此情可待已成追忆
cǐ qíng kě dāi yǐ chéng zhuīyì
trử trính khửa tai ỉ trấng chuây i
Hãy để tình cảm này trở thành hồi ức

多少次我告诫自己
duōshǎo cì wǒ gàojiè zìjǐ
tua sảo trư ủa cao chia chư chỉ
Đã bao lần em tự nhắc bản thân mình

不再为你流泪到一败涂地
bù zài wèi nǐ liú lèi dào yībàitúdì
pu chai uây nỉ liếu lây tao í pai thú ti
Đừng vì anh mà khóc  đến gục ngã

我和你不再联系
wǒ hé nǐ bù zài liánxì
ủa hứa nỉ pu chai lén xi
Em và anh không còn liên lạc

希望你不要介意
xīwàng nǐ bùyào jièyì
xi oang nỉ pu dao chia i
Hy vọng anh đừng để ý

要怪就怪当初没在一起
yào guài jiù guài dāngchū méi zài yīqǐ
dao quai chiêu quai tang tru mấy chai i trỉ
Muốn trách thì trách lúc đầu chúng ta đã không bên nhau

而你对现在也比较满意
ér nǐ duì xiànzài yě bǐjiào mǎnyì
ớ nỉ tuây xen chai dể pỉ cheo mản i
Mà anh không phải cũng bằng lòng với hiện tại hay sao?

所以我留下来也没有道理
suǒyǐ wǒ liú xiàlái yě méi·yǒu dào·li
xủa ỉ ủa liếu xe lái dể mấy dẩu tao lỉ
Vậy nên em cũng chẳng có lí do gì để ở lại

我和你断了联系
wǒ hé nǐ duàn le liánxì
ủa hứa nỉ toan lơ lén xi
Em và anh cắt đứt liên hệ

不代表我不想你
bù dàibiǎo wǒ bùxiǎng nǐ
pu tai pẻo ủa pu xẻng nỉ
Không có nghĩa em không nhớ anh

走到哪里还是会有惦记
zǒu dào nǎ·li hái·shi huì yǒu diànjì
chẩu tao nả lỉ hái sư huây dẩu ten chi
Đi đến nơi nào thì cũng vẫn nghĩa về anh

而我也开始试着去忘记
ér wǒ yě kāishǐ shì zhe qù wàngjì
ớ ủa dể khai sử sư chưa truy oang chi
Mà em cũng sẽ bắt đầu cố quên đi

抹去我们过去的放弃的所有交集
mǒ qù wǒ·men guòqù de fàngqì de suǒyǒu jiāojí
mủa truy ủa mân cua truy tơ phang tri tơ xủa dẩu cheo chí
Xóa nhòa tất cả quá khứ, tất cả kỉ niệm chúng ta từng có.

也许还能在网上看到你的消息
yěxǔ hái néng zài wǎng shàng kàn dào nǐ de xiāo·xi
dể xủy hái nấng chai oảng sang khan tao nỉ tơ xeo xi
Có lẽ vẫn nhìn thấy tin tức của anh tren mạng

也许我唱的歌还存在你的手机
yěxǔ wǒ chàng de gē hái cúnzài nǐ de shǒu jī
dể xủy ủa trang tơ cưa hái truấn chai nỉ tơ sẩu chi
Có lẽ ca khúc em hát vẫn còn trong điện thoại anh

也许我爱你埋在心底变成秘密
yěxǔ wǒ ài nǐ mái zàixīn dǐ biànchéng mìmì
dể xủy ủa ai nỉ mái chai xin tỉ pen trấng mi mi
Có lẽ tình yêu dành cho anh chôn giấu trong tim đã thành bí mật

也许你想我的时候我也在想你
yěxǔ nǐ xiǎng wǒ de shí·hou wǒ yě zài xiǎng nǐ
dể xủy nỉ xẻng ủa tơ sứ hâu ủa dể chai xẻng nỉ
Có lẽ khi anh nhớ đến em cũng là lúc em nghĩ về anh

多少次我告诉自己
duōshǎo cì wǒ gàosù zìjǐ
tua sảo trư ủa cao xu chư chỉ
Đã bao lần em tự nhủ

此情可待已成追忆
cǐ qíng kě dāi yǐ chéng zhuīyì
trử trính khửa tai ỉ trấng chuây i
Hãy để tình cảm này trở thành hồi ức

多少次我告诫自己
duōshǎo cì wǒ gàojiè zìjǐ
tua sảo trư ủa cao chia chư chỉ
Đã bao lần em tự nhắc bản thân mình

不再为你流泪到一败涂地
bù zài wèi nǐ liú lèi dào yībàitúdì
pu chai uây nỉ liếu lây tao í pai thú ti
Đừng vì anh mà khóc  đến gục ngã

我和你不再联系
wǒ hé nǐ bù zài liánxì
ủa hứa nỉ pu chai lén xi
Em và anh không còn liên lạc

希望你不要介意
xīwàng nǐ bùyào jièyì
xi oang nỉ pu dao chia i
Hy vọng anh đừng để ý

要怪就怪当初没在一起
yào guài jiù guài dāngchū méi zài yīqǐ
dao quai chiêu quai tang tru mấy chai i trỉ
Muốn trách thì trách lúc đầu chúng ta đã không bên nhau

而你对现在也比较满意
ér nǐ duì xiànzài yě bǐjiào mǎnyì
ớ nỉ tuây xen chai dể pỉ cheo mản i
Mà anh không phải cũng bằng lòng với hiện tại hay sao?

所以我留下来也没有道理
suǒyǐ wǒ liú xiàlái yě méi·yǒu dào·li
xủa ỉ ủa liếu xe lái dể mấy dẩu tao lỉ
Vậy nên em cũng chẳng có lí do gì để ở lại

我和你断了联系
wǒ hé nǐ duàn le liánxì
ủa hứa nỉ toan lơ lén xi
Em và anh cắt đứt liên hệ

不代表我不想你
bù dàibiǎo wǒ bùxiǎng nǐ
pu tai pẻo ủa pu xẻng nỉ
Không có nghĩa em không nhớ anh

走到哪里还是会有惦记
zǒu dào nǎ·li hái·shi huì yǒu diànjì
chẩu tao nả lỉ hái sư huây dẩu ten chi
Đi đến nơi nào thì cũng vẫn nghĩa về anh

而我也开始试着去忘记
ér wǒ yě kāishǐ shì zhe qù wàngjì
ớ ủa dể khai sử sư chưa truy oang chi
Mà em cũng sẽ bắt đầu cố quên đi

抹去我们过去的放弃的所有交集
mǒ qù wǒ·men guòqù de fàngqì de suǒyǒu jiāojí
mủa truy ủa mân cua truy tơ phang tri tơ xủa dẩu cheo chí
Xóa nhòa tất cả quá khứ, tất cả kỉ niệm chúng ta từng có.

 • Học bài hát tiếng Trung: Khoảng không 空白 Kòngbái

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảng không 空白 Kòngbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngày mưa rơi 下雨天 Xià yǔtiān

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày mưa rơi 下雨天 Xià yǔtiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiên sứ tuyệt nhất 最天使 Zuì tiānshǐ

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiên sứ tuyệt nhất 最天使 Zuì tiānshǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Căn bản là em không biết cách yêu tôi 根本你不懂得爱我

  10/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Căn bản là em không biết cách yêu tôi 根本你不懂得爱我 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

  13/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié

  07/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Tát nhật lãng rực rỡ 火红的萨日朗 Huǒhóng de sà rì lǎng

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tát nhật lãng rực rỡ 火红的萨日朗 Huǒhóng de sà rì lǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa