Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

06/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā– Nhậm Nhiên & Xun 任然 & Xun

Lời bài hát Chu sa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

风无涯染尽黄沙
fēng wú yá rǎn jìn huáng shā
phâng ú dá rản chin hoáng sa
Gió thổi vô tận nhuộm hết cát vàng

问天下几朝繁华
wèn tiānxià jǐ cháo fánhuá
uân then xe chỉ tráo phán hóa
Hỏi thiên hạ được mấy ngày phồn hoa

皓月洒青山院下
hàoyuè sǎ qīng shān yuàn xià
hao duê xả tring san doen xe
Mảnh trăng sáng soi xuống núi xanh nơi sân viện

灯下与你结发岂管江山如画
dēng xià yǔ nǐ jiéfà qǐ guǎn jiāngshān rú huà
tâng xe ủy nỉ chía pha trỉ quản cheng san rú hoa
Dưới ánh đèn cùng nàng kết tóc, không màng đến giang sơn như họa

溯蒹葭紫砂煎茶
sù jiān jiā zǐshā jiān chá
xu chen che chử sa chen trá
Nhớ lại kiêm gia, tử sa tiễn hà

三千发梳尽年华
sān qiān fā shū jìn niánhuá
xan tren pha su chin nén hóa
Ba nghìn sợi tóc chải hết xuân xanh

蝶恋花人归家
dié liàn huā rén guī jiā
tía len hoa rấn quây che
Điệp luyến hoa, người hồi gia

此生与你共喧哗
cǐ shēng yǔ nǐ gòng xuānhuá
trử sâng ủy nỉ cung xoen hóa
Đời này cùng chàng nói cười huyên náo

这世间我不再贪那浮华今生不变这牵挂
zhè shìjiān wǒ bù zài tān nà fúhuá jīnshēng bùbiàn zhè qiānguà
chưa sư chen ủa pu chai than na phú hóa chin sâng pu pen chưa tren qua
Phù hoa trên thế gian này, ta chẳng hề tham luyến, nỗi bận lòng kiếp này vẫn mãi chẳng đổi thay

眉黛间为你点一抹朱砂游水云间观落花
méi dài jiàn wèi nǐ diǎn yī mǒ zhūshā yóushuǐ yún jiàn guān luò huā
mấy tai chen uây nỉ tẻn i mủa chu sa dấu suẩy uýn chen quan lua hoa
Ta điểm lên giữa mi một chấm chu sa cho nàng, lênh đênh giữa mây ngắm nhìn hoa rơi

斜阳下为你写一世天涯执子手恣意潇洒
xiéyáng xià wèi nǐ xiě yīshì tiānyá zhí zǐ shǒu zìyì xiāosǎ
xía dáng xe uây nỉ xỉa i sư then dá chứ chử sẩu chư i xeo xả
Dưới ánh chiều tà, vì chàng viết lên một kiếp thiên tai, nắm tay cùng nhau tự do tiêu sái

岂怕两鬓白发岁月喑哑连理共唱这无瑕
qǐ pà liǎng bìn báifà suìyuè yīnyǎ liánlǐ gòng chàng zhè wú xiá
trỉ p'a lẻng pin pái pha xuây duê in dả lén lỉ cung trang chưa ú xé
Chẳng sợ tóc mai bạc trắng, năm tháng lặng lẽ xoay vần, cùng nhau xướng lên khúc ca hoàn mỹ vô khuyết này

廊簷下古道篱笆
lángyán xià gǔdào lí·ba
láng dén xe củ tao lí pa
Dưới mái hiên, đường cổ, rào tre

听风雅抚琴月下
tīng fēngyǎ fǔqín yuè xià
thing phâng dả phủ trín duê xe
Lắng nghe tiếng đàn phong nhã dưới trăng

共剪下西窗烛花
gòng jiǎn xià xī chuāng zhúhuā
cung chẻn xe xi troang chú hoa
Ta và nàng cùng cắt hoa đèn ở cửa Tây

乱世刀剑厮杀唯恋你手绣花
luànshì dāo jiàn sī shā wěi liàn nǐ shǒu xiùhu
loan sư tao chen xư sa uẩy len nỉ sẩu xiêu hoa
Đao kiếm sát phạt nhau trong thời loạn thế, duy chỉ lưu luyến tay nàng thuê hoa 

溯蒹葭紫砂煎茶
sù jiān jiā zǐshā jiān chá
xu chen che chử sa chen trá
Nhớ tới kiêm gia, tử sa tiễn trà

三千发梳尽年
sān qiān fā shū jìn niánhuá
xan tren pha su chin nén hóa
Ba nghìn sợi tóc chải hết xuân xanh

蝶恋花人归家
dié liàn huā rén guī jiā
tía len hoa rấn quây che
Điệp luyến hoa, người hồi gia

此生与你共喧哗
cǐ shēng yǔ nǐ gòng xuānhuá
trử sâng ủy nỉ cung xoen hóa
Đời này cùng chàng nói cười huyên náo

这世间我不再贪那浮华今生不变这牵挂
zhè shìjiān wǒ bù zài tān nà fúhuá jīnshēng bùbiàn zhè qiānguà
chưa sư chen ủa pu chai than na phú hóa chin sâng pu pen chưa tren qua
Phù hoa trên thế gian này, ta chẳng hề tham luyến, nỗi bận lòng kiếp này vẫn mãi chẳng đổi thay

眉黛间为你点一抹朱砂游水云间观落花
méi dài jiàn wèi nǐ diǎn yī mǒ zhūshā yóushuǐ yún jiàn guān luò huā
mấy tai chen uây nỉ tẻn i mủa chu sa dấu suẩy uýn chen quan lua hoa
Ta điểm lên giữa mi một chấm chu sa cho nàng, lênh đênh giữa mây ngắm nhìn hoa rơi

斜阳下为你写一世天涯执子手恣意潇洒
xiéyáng xià wèi nǐ xiě yīshì tiānyá zhí zǐ shǒu zìyì xiāosǎ
xía dáng xe uây nỉ xỉa i sư then dá chứ chử sẩu chư i xeo xả
Dưới ánh chiều tà, vì chàng viết lên một kiếp thiên tai, nắm tay cùng nhau tự do tiêu sái

岂怕两鬓白发岁月喑哑连理共唱这无瑕
qǐ pà liǎng bìn báifà suìyuè yīnyǎ liánlǐ gòng chàng zhè wú xiá
trỉ p'a lẻng pin pái pha xuây duê in dả lén lỉ cung trang chưa ú xé
Chẳng sợ tóc mai bạc trắng, năm tháng lặng lẽ xoay vần, cùng nhau xướng lên khúc ca hoàn mỹ vô khuyết này

尘世间为我(你)点一抹朱砂生生厮守这天下
chénshì jiàn wèi wǒ ( nǐ ) diǎn yī mǒ zhūshā shēng shēng sī shǒu zhè tiānxià
trấn sư chen uây ủa ( nỉ ) tẻn i mủa chu sa sâng sâng xư sẩu chưa then xe
Giữa trần thế, ta vì người điểm lên một vết chu sa, đời đời bảo vệ thiên hạ này

偏安世外桃花掠尽芳华无非红尘都倾踏
piànān shì wài táo huā lüè jìn fāng huá wúfēi hóngchén dōu qīng tà
p'en an sư oai tháo hoa luê chin phang hóa ú phây húng trấn tâu tring tha
Yên phận nơi thế ngoại đào hoa, lướt qua vẻ đẹp của xuân xanh, chẳng qua hồng trần cũng sắp tàn lụi

蓬莱下为你洗去那铅华携你赏满城烟花
Pénglái xià wèi nǐ xǐ qù nà yán huá xié nǐ shǎng mǎn chéng yānhuā
p'ấng lái xe uây nỉ xỉ truy na dén hóa xía nỉ sảng mản trấng den hoa
Xuống chốn Bồng Lai, ta vì chàng mà tẩy đi duyên hoa, nắm tay chàng ngắm pháo giăng khắp thành

结庐饮茶不负绝代风华余生因你而无瑕
jiélú yìn chá bù fù juédài fēnghuá yúshēng yīn nǐ ér wú xiá
chía lú in trá pu phu chuế tai phâng hóa úy sâng in nỉ ớ ú xé
Dựng nhà, uống trà, không phụ phong thái tài hoa tuyệt sắc này. Quãng đời còn lại, ta sẽ vì người mà hoàn mỹ vô khuyết.

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊 Shì xiǎng nǐ de shēngyīn a qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tửu gia 酒家 Jiǔjiā– Phân Phân 芬芬

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tửu gia 酒家 Jiǔjiā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè- Lý Tuyết Lai 李雪莱

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yến vô hiết 燕无歇 Yàn wú xiē

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yến vô hiết 燕无歇 Yàn wú xiē qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa