Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

27/05/2019

Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔 Tōngtiān dàdào kuān yòu kuò– Xuân Thiên 春天

Lời bài hát Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong phim Tây Du Ký năm 2000

刚擒住了几个妖,
gāng qín zhù le jǐgè yāo ,
cang trín chu lơ chỉ cưa dao ,
Vừa bắt được vài con yêu quái

又降住了几个魔。
yòu jiàng zhù le jǐgè mó 。
dâu cheng chu lơ chỉ cưa múa 。
Lại xuất hiện thêm vài con yêu ma

魑魅魍魉怎么它就这么多!
chīmèi wǎngliáng zěn·me tā jiù zhè·me duō !
trư mây oảng lẻng chẩn mơ tha chiêu chưa mơ tua !
Yêu ma quỷ quái sao mà chúng đông thế này

(妖怪,吃俺老孙一棒!)
( yāoguài , chī ǎn lǎo sūn yī bàng ! )
( dao quai , trư ản lảo xuân i pang ! )
Yêu quái....nhận của lão Tôn một gậy

杀你个魂也丢来魄也落。
shā nǐ gè hún yě diū lái bó yě luò 。
sa nỉ cưa huấn dể tiêu lái púa dể lua 。
Đánh cho các ngươi hồn bay phách lạc

神也发抖,鬼也哆嗦,
shén yě fādǒu , guǐ yě duōsuo ,
sấn dể pha tẩu , cuẩy dể tua xua ,
Thần cũng phải run sợ, quỷ cũng phải rùng mình

打得那狼虫虎豹无处躲!
dǎ dé nà láng chōng hǔ bào wú chǔ duǒ !
tả tứa na láng trung hủ pao ú trủ tủa !
Đánh bại bao sói trùng hổ báo, không chỗ trốn

刚翻过了几座山,
gāng fān guò le jǐ zuò shān ,
cang phan cua lơ chỉ chua san ,
Vừa vượt qua được vài ngọn núi

又越过了几条河。
yòu yuèguò le jǐ tiáo hé 。
dâu duê cua lơ chỉ théo hứa 。
Lại vượt qua vài con sông

崎岖坎坷怎么它就这么多!
qíqū kǎnkě zěn·me tā jiù zhè·me duō !
trí truy khán khửa chẩn mơ tha chiêu chưa mơ tua !
Gập ghềnh nhấp nhô, sao mà nhiều tắc trở quá

(俺老孙去也!呀~~~)
( ǎn lǎo sūn qù yě ! yā ~ ~ ~ )
( ản lảo xuân truy dể ! da ~ ~ ~ )
Để Lão Tôn hộ tống

去你个山更险来水更恶。
qù nǐ gè shān gèng xiǎn lái shuǐ gèng ě 。
truy nỉ cưa san câng xẻn lái suẩy câng ửa 。
Đưa người đi khắp núi cao cùng sông sâu

难也遇过,苦也吃过,
nán yě yù guò , kǔ yě chī guò ,
nán dể uy cua , khủ dể trư cua ,
Khó cũng gặp qua, khổ cũng trải qua

走出个通天大道宽又阔。
zǒu chū gè tōngtiān dàdào kuān yòu kuò 。
chẩu tru cưa thung then ta tao khoan dâu khua 。
Vượt qua cả sông Thông Thiên đại đạo vừa rộng vừa sâu

去你个山更险来水更恶。
qù nǐ gè shān gèng xiǎn lái shuǐ gèng ě 。
truy nỉ cưa san câng xẻn lái suẩy câng ửa 。
Đưa người đi khắp núi cao cùng sông sâu

难也遇过,苦也吃过,
nán yě yù guò , kǔ yě chī guò ,
nán dể uy cua , khủ dể trư cua ,
Khó cũng gặp qua, khổ cũng trải qua

走出个通天大道宽又阔。
zǒu chū gè tōngtiān dàdào kuān yòu kuò 。
chẩu tru cưa thung then ta tao khoan dâu khua 。
Vượt qua cả sông Thông Thiên đại đạo vừa rộng vừa sâu

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Tớ thích cậu nhường nào cậu sẽ biết thôi 我多喜欢你,你会知道

  05/03/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tớ thích cậu nhường nào cậu sẽ biết thôi 我多喜欢你,你会知道 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa