Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

27/06/2019

Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái- Tưởng Đại Vỹ 蒋大为

Lời bài hát Thủ kinh hồi lai tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký năm 1986, Ba thăng cực lạc thiên

一年年含辛茹苦经冬
yī niánnián hánxīnrúkǔ jīng dōng
i nén nén hán xin rú khủ chinh tung
Trăm năm cực khổ thỉnh kinh qua bao mùa đông hạ

几万里风霜雨雪处处家
jǐ wànlǐ fēngshuāng yǔ xuě chùchù jiā
chỉ oan lỉ phâng soang ủy xuể tru tru che
Vạn dặm gió mưa sương tuyết, xứ xứ là nhà

取来了真经,回返我华夏
qǔ lái le zhēn jīng , huífǎn wǒ Huáxià
trủy lái lơ chân chinh , huấy phản ủa hóa xe
Chân kinh đã lấy được, ta trở về Trung Hoa

鬓添白发,减损韶华
bìn tiān báifà , jiǎnsǔn sháohuá
pin then pái pha , chẻn xuẩn sáo hóa
Mái tóc đã điểm bạc, tuổi thanh xuân đã trôi qua

战胜了八十一难心不老
zhànshèng le bā Shí-Yī nán xīn bù lǎo
chan sâng lơ pa sứ i nán xin pu lảo
Vượt qua 81 kiếp nạn, lòng vẫn vững

赢得了世代传颂是酬答
yíngdé le shìdài chuánsòng shì chóudá
ính tứa lơ sư tai troán xung sư trấu tá
Mang tiếng thơm truyền mãi muôn đời

人生总有限,功业总无涯
rénshēng zǒng yǒuxiàn , gōngyè zǒng wú yá
rấn sâng chủng dẩu xen , cung dê chủng ú dá
Một đời người hữu hạn nhưng sự nghiệp còn truyền mãi

功业总无涯
gōngyè zǒng wú yá
cung dê chủng ú dá
Sự nghiệp truyền mãi muôn đời

休夸说妖魔鬼怪全打怕
xiū kuā shuō yāomóguǐguài quán dǎ pà
xiêu khoa sua dao múa cuẩy quai troén tả p'a
Chiến thắng mọi yêu ma quỷ quái

莫提起险山恶水都平踏
mò tíqǐ xiǎn shān ě shuǐ dōu píng tà
mua thí trỉ xẻn san ửa suẩy tâu p'ính tha
Vượt qua bao nhiêu núi hiểm sông sâu

又一条征程,正摆在脚下
yòu yī tiáo zhēngchéng , zhèng bǎi zài jiǎoxià
dâu i théo châng trấng , châng pải chai chẻo xe
Vẫn một con đường ngay dưới chân tiến tới

自度度人,自觉觉他
zì dù dù rén , zìjué jiào tā
chư tu tu rấn , chư chuế cheo tha
Tự thân vượt qua vạn dặm, tự thân ngộ điều chân lý

要把这真理妙谛播天下
yào bǎ zhè zhēnlǐ miào dì bō tiānxià
dao pả chưa chân lỉ meo ti pua then xe
mang diệu đế trở về truyền bá khắp thiên hạ

要让我九州处处披锦霞
yào ràng wǒ jiǔzhōu chùchù pī jǐn xiá
dao rang ủa chiểu châu tru tru p'i chỉn xé
Như ánh dương chiếu khắp cửu châu tứ xứ

人生总有限,功业总无涯
rénshēng zǒng yǒuxiàn , gōngyè zǒng wú yá
rấn sâng chủng dẩu xen , cung dê chủng ú dá
Một đời người hữu hạn nhưng sự nghiệp còn truyền mãi

功业总无涯
gōngyè zǒng wú yá
cung dê chủng ú dá
Sự nghiệp truyền mãi muôn đời
 

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xanh lục 绿色 Lǜsè

  30/03/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Xanh lục 绿色 Lǜsè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

  30/04/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa