Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

27/07/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 Hébì xītiān wànlǐ yáo– Ngô Tịnh 吴静

Lời bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 19 phim Tây Du Ký năm 1986 Đánh nhầm Tiểu Lôi Âm

桃李芳菲,梨花笑。
táolǐ fāngfēi , lí huā xiào 。
tháo lỉ phang phây , lí hoa xeo 。
Đào mận ngát hương, hoa lê hé nở

怎比我枝头春意闹。
zěn bǐ wǒ zhī tóu chūnyì nào 。
chẩn pỉ ủa chư thấu truân i nao 。
Sao bằng thiếp, trên cành ý xuân xốn xang rạo rực

芍药艳娜,李花俏。
sháo·yao yàn nà , lǐ huāqiào 。
sáo dao den na , lỉ hoa treo 。
Thược dược mềm mại, hoa mận xinh tươi

怎比我雨润红姿娇。
zěn bǐ wǒ yǔ rùn hóng zī jiāo 。
chẩn pỉ ủa ủy ruân húng chư cheo 。
Sao bằng thiếp, mưa thướt tha thùy mị yêu kiều

雨润红姿娇。
yǔ rùn hóng zī jiāo 。
ủy ruân húng chư cheo 。
mưa thướt tha thùy mị yêu kiều

香茶一盏,迎君到。
xiāng chá yī zhǎn , yíng jūn dào 。
xeng trá i chản , ính chuyn tao 。
Một chén trà thơm đón chàng đến

星儿摇摇,云儿飘飘,
xīng ér yáo yáo , yún ér piāo piāo ,
xing ớ dáo dáo , uýn ớ p'eo p'eo ,
Sao sáng lung linh, mây trôi lững lờ

何必西天万里遥,
hébì xītiān wànlǐ yáo ,
hứa pi xi then oan lỉ dáo ,
Hà tất phải đi Tây Thiên xa vạn dặm.

何必西天万里遥。
hébì xītiān wànlǐ yáo 。
hứa pi xi then oan lỉ dáo 。
Hà tất phải đi Tây Thiên xa vạn dặm.

欢乐就在今朝,
huānlè jiù zài jīnzhāo ,
hoan lưa chiêu chai chin chao ,
Vui vẻ chỉ tại sớm nay

欢乐就在今宵,
huānlè jiù zài jīn xiāo ,
hoan lưa chiêu chai chin xeo ,
Vui vẻ chỉ tại đêm nay

欢乐就在今朝,
huānlè jiù zài jīnzhāo ,
hoan lưa chiêu chai chin chao ,
Vui vẻ chỉ tại sớm nay

欢乐就在今宵,
huānlè jiù zài jīn xiāo ,
hoan lưa chiêu chai chin xeo ,
Vui vẻ chỉ tại đêm nay

桃李芳菲,梨花笑。
táolǐ fāngfēi , lí huā xiào 。
tháo lỉ phang phây , lí hoa xeo 。
Đào mận ngát hương, hoa lê hé nở

怎比我枝头春意闹。
zěn bǐ wǒ zhī tóu chūnyì nào 。
chẩn pỉ ủa chư thấu truân i nao 。
Sao bằng thiếp, trên cành ý xuân xốn xang rạo rực

芍药艳娜,李花俏。
sháo·yao yàn nà , lǐ huāqiào 。
sáo dao den na , lỉ hoa treo 。
Thược dược mềm mại, hoa mận xinh tươi

怎比我雨润红姿娇。
zěn bǐ wǒ yǔ rùn hóng zī jiāo 。
chẩn pỉ ủa ủy ruân húng chư cheo 。
Sao bằng thiếp, mưa thướt tha thùy mị yêu kiều

雨润红姿娇。
yǔ rùn hóng zī jiāo 。
ủy ruân húng chư cheo 。
mưa thướt tha thùy mị yêu kiều

香茶一盏,迎君到。
xiāng chá yī zhǎn , yíng jūn dào 。
xeng trá i chản , ính chuyn tao 。
Một chén trà thơm đón chàng đến

星儿摇摇,云儿飘飘,
xīng ér yáo yáo , yún ér piāo piāo ,
xing ớ dáo dáo , uýn ớ p'eo p'eo ,
Sao sáng lung linh, mây trôi lững lờ

何必西天万里遥,
hébì xītiān wànlǐ yáo ,
hứa pi xi then oan lỉ dáo ,
Hà tất phải đi Tây Thiên xa vạn dặm.

何必西天万里遥。
hébì xītiān wànlǐ yáo 。
hứa pi xi then oan lỉ dáo 。
Hà tất phải đi Tây Thiên xa vạn dặm.

欢乐就在今朝,
huānlè jiù zài jīnzhāo ,
hoan lưa chiêu chai chin chao ,
Vui vẻ chỉ tại sớm nay

欢乐就在今宵,
huānlè jiù zài jīn xiāo ,
hoan lưa chiêu chai chin xeo ,
Vui vẻ chỉ tại đêm nay

欢乐就在今朝,
huānlè jiù zài jīnzhāo ,
hoan lưa chiêu chai chin chao ,
Vui vẻ chỉ tại sớm nay

欢乐就在今宵,
huānlè jiù zài jīn xiāo ,
hoan lưa chiêu chai chin xeo ,
Vui vẻ chỉ tại đêm nay

欢乐就在今朝,
huānlè jiù zài jīnzhāo ,
hoan lưa chiêu chai chin chao ,
Vui vẻ chỉ tại sớm nay

欢乐就在今宵,
huānlè jiù zài jīn xiāo ,
hoan lưa chiêu chai chin xeo ,
Vui vẻ chỉ tại đêm nay

欢乐就在今朝,
huānlè jiù zài jīnzhāo ,
hoan lưa chiêu chai chin chao ,
Vui vẻ chỉ tại sớm nay

欢乐就在今宵,
huānlè jiù zài jīn xiāo ,
hoan lưa chiêu chai chin xeo ,
Vui vẻ chỉ tại đêm nay

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié

  07/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa