Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

27/07/2019

Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 Xiāng jiàn nán bié yì nán – Ngô Tịnh 吴静

Lời bài hát Gặp nhau khó, biệt ly càng khó tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong phim Tây Du Ký năm 1986, tập 16 Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc

相见难,别亦难,
xiāng jiàn nán , bié yì nán ,
xeng chen nán , pía i nán ,
Gặp nhau khó, biệt ly càng khó

怎诉这胸中语万千。
zěn sù zhè xiōng zhōng yǔ wànqiān 。
chẩn xu chưa xiung chung ủy oan tren 。
Làm sao nói ra được những nhung nhớ trong lòng

我柔情万种,他去志更坚,只怨今生无缘。
wǒ róuqíng wàn zhǒng , tā qù zhì gèng jiān , zhǐ yuàn jīnshēng wúyuán 。
ủa rấu trính oan chủng , tha truy chư câng chen , chử doen chin sâng ú doén 。
Thiếp như tình vạn ý, chàng chí quyết ra đi, chỉ oán kiếp này vô duyên lỗi ngả

道不尽声声珍重,默默地祝福平安。
dào bùjìn shēng shēng zhēnzhòng , mòmò de zhùfú píngān 。
tao pu chin sâng sâng chân chung , mua mua tơ chu phú p'ính an 。
Chỉ dằn lòng tấm tình nhi nữ, thầm chúc chàng thượng lộ bình an

人间事常难遂人愿,且看明月又有几回圆。
rénjiān shì cháng nán suì rén yuàn , jū kàn míng yuè yòu yǒu jǐ huí yuán 。
rấn che sư tráng nán xuây rấn doen , chuy khan mính duê dâu dẩu chỉ huấy doén 。
Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó, toại lòng người sao khó lắm thay, ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết

远去矣,远去矣,
yuǎn qù yǐ , yuǎn qù yǐ ,
doẻn truy ỉ , doẻn truy ỉ ,
Cất bước đi xa chàng nào có biết

从今后梦萦魂牵。
cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。
trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。
Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

道不尽声声珍重,默默地祝福平安。
dào bùjìn shēng shēng zhēnzhòng , mòmò de zhùfú píngān 。
tao pu chin sâng sâng chân chung , mua mua tơ chu phú p'ính an 。
Chỉ dằn lòng tấm tình nhi nữ, thầm chúc chàng thượng lộ bình an

人间事常难遂人愿,且看明月又有几回圆。
rénjiān shì cháng nán suì rén yuàn , jū kàn míng yuè yòu yǒu jǐ huí yuán 。
rấn che sư tráng nán xuây rấn doen , chuy khan mính duê dâu dẩu chỉ huấy doén 。
Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó, toại lòng người sao khó lắm thay, ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết

远去矣,远去矣,
yuǎn qù yǐ , yuǎn qù yǐ ,
doẻn truy ỉ , doẻn truy ỉ ,
Cất bước đi xa chàng nào có biết

从今后梦萦魂牵。
cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。
trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。
Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

从今后梦萦魂牵。
cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。
trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。
Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

梦萦魂牵。
mèng yíng hún qiān 。
mâng ính huấn tren 。
hồn bện mộng đêm trường. 
 

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa