Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

27/06/2019

Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 Tā duō xiǎng shì kē xiǎo cǎo– Đinh Tiểu Thanh 丁小青 

Lời bài hát Chỉ muốn làm cây cỏ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký năm 1986, Giam dưới Ngũ Hành Sơn

他多想是棵小草
tā duō xiǎng shì kē xiǎo cǎo
tha tua xẻng sư khưa xẻo trảo
Hắn chỉ muốn làm cây cỏ

染绿那荒郊野外
rǎn lù nà huāngjiāo yěwài
rản lu na hoang cheo dể oai
Nhuộm xanh vùng đất hoang vu ngoài kia

他多想是只飞雁
tā duō xiǎng shì zhǐ fēi yàn
tha tua xẻng sư chử phây den
Hắn chỉ muốn làm một chú chim ngạn bay lượn 

闯翻那滔滔云海
chuǎng fān nà tāotāo yúnhǎi
troảng phan na thao thao uýn hải
Bay vào biển mây cuồn cuộn kia

哪怕是烈火焚烧
nǎpà shì lièhuǒ fénshāo
nả p'a sư liê hủa phấn sao
Cho dù là ngọn lửa bừng bừng

哪怕是雷轰电闪
nǎpà shì léi hōng diàn shǎn
nả p'a sư lấy hung ten sản
Cho dù là sấm vang chớp giật 

也落个逍遥自在
yě luò gè xiāoyáozìzài
dể lua cưa xeo dáo chư chai
Cũng muốn được tự do tự tại 

也落个欢欣爽快
yě luò gè huānxīn shuǎng·kuai
dể lua cưa hoan xin soảng khoai
Cũng muốn được vui vẻ sảng khoái

他多想是只飞雁
tā duō xiǎng shì zhǐ fēi yàn
tha tua xẻng sư chử phây den
Hắn chỉ muốn làm một chú chim ngạn bay lượn 

闯翻那滔滔云海
chuǎng fān nà tāotāo yúnhǎi
troảng phan na thao thao uýn hải
Bay vào biển mây cuồn cuộn kia

哪怕是烈火焚烧
nǎpà shì lièhuǒ fénshāo
nả p'a sư liê hủa phấn sao
Cho dù là ngọn lửa bừng bừng

哪怕是雷轰电闪
nǎpà shì léi hōng diàn shǎn
nả p'a sư lấy hung ten sản
Cho dù là sấm vang chớp giật 

也落个逍遥自在
yě luò gè xiāoyáozìzài
dể lua cưa xeo dáo chư chai
Cũng muốn được tự do tự tại 

也落个欢欣爽快
yě luò gè huānxīn shuǎng·kuai
dể lua cưa hoan xin soảng khoai
Cũng muốn được vui vẻ sảng khoái

蹉跎了岁月
cuōtuó le suìyuè
trua thúa lơ xuây duê
Những năm tháng phí hoài

伤透了情怀
shāng tòu le qínghuái
sang thâu lơ trính hoái
Làm tổn thương tình cảm

为什么为什么
wèishén·me wèishén·me
uây sấn mơ uây sấn mơ
Tại sao? Tại sao

偏有这样的安排
piān yǒu zhèyàng de ānpái
p'en dẩu chưa dang tơ an p'ái
Ông trời lại an bài như vậy

为什么为什么
wèishén·me wèishén·me
uây sấn mơ uây sấn mơ
Tại sao? Tại sao

偏有这样的安排
piān yǒu zhèyàng de ānpái
p'en dẩu chưa dang tơ an p'ái
Ông trời lại an bài như vậy

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xanh lục 绿色 Lǜsè

  30/03/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Xanh lục 绿色 Lǜsè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa