Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

27/06/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ – Phan Quân 潘军

Lời bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong phim Tây Du Ký năm 1986

一束花儿手中握
yī shù huā'ér shǒu zhōng wò
i su hoa ớ sẩu chung ua
Trong tay cầm một đóa hoa

花间自有情意多
huā jiàn zì yǒuqíng yì duō
hoa chen chư dẩu trính i tua
Đóa hoa chứa nhiều tình ý

只怨花无语
zhǐ yuàn huā wú yǔ
chử doen hoa ú ủy
Chỉ trách hoa không nói

衷肠难诉说
zhōngcháng nán sùshuō
chung tráng nán xu sua
Nỗi lòng khó nói ra

鲜花怒放无人问
xiānhuā nù fàng wú rén wèn
xen hoa nu phang ú rấn uân
Đóa hoa tươi phẫn nộ để đó không ai hỏi

满园飘香也寂寞
mǎn yuán piāo xiāng yě jìmò
mản doén p'eo xeng dể chi mua
Hương thơm bay khắp vườn vẫn cô độc

感时花溅泪
gǎn shí huā jiàn lèi
cản sứ hoa chen lây
Xúc động hoa rơi lệ

谁解苦与涩
shuí xiè kǔ yǔ sè
suấy xia khủ ủy xưa
Ai hiểu nỗi khổ tâm này

何日但遇怜花人
hé rì dàn yù lián huā rén
hứa rư tan uy lén hoa rấn
Bao giờ mới gặp được người thương tiếc hoa

伴君常开花一朵
bàn jūn cháng kāihuà yī duǒ
pan chuyn tráng khai hoa i tủa
Bầu bạn cùng chàng hoa nở rộ

常开花一朵
cháng kāihuà yī duǒ
tráng khai hoa i tủa
Hoa nở rộ

一段舞来一支歌
yī duàn wǔ lái yī zhī gē
i toan ủ lái i chư cưa
Một điệu múa, một khúc hát

亦歌亦舞情义多
yì gē yì wǔ qíngyì duō
i cưa i ủ trính i tua
trọn nghĩa tình sâu đậm

彩裙荡春水
cǎi qún dàng chūn shuǐ
trải truýn tang truân suẩy
Xiêm y sặc sỡ lay dòng nước xuân 

眉目送秋波
méimù sòng qiūbō
mấy mu xung triêu pua
Đáy mắt torgn như hồ thu

真情切切歌满喉
zhēnqíng qièqiè gē mǎn hóu
chân trính tria tria cưa mản hấu
Chân tình ẩn chứa trong lời ca

爱意绵绵舞婆娑
ài yì miánmián wǔ pósuō
ai i mén mén ủ p'úa xua
Dáng ngọc kẽ đưa theo điệu ái tình

恨别鸟惊心
hèn bié niǎo jīng xīn
hân pía nẻo ching xin
Hận chàng hờ hững

难分又难舍
nán fēn yòu nán shě
nán phân dâu nán sửa
Khó phân ly lại khó bỏ mặc

只愿从此君长在
zhǐ yuàn cóngcǐ jūn cháng zài
chử doen trúng trử chuyn tráng chai
Chỉ nguyện mãi bên chàng từ đây

百年同结心一颗
bǎinián tóng jiē xīn yī kē
pải nén thúng chia xin i khưa
trăm năm trọn ý tâm giao

同结心一颗
tóng jiē xīn yī kē
thúng chia xin i khưa
mãi mãi bên nhau

真情切切歌满喉
zhēnqíng qièqiè gē mǎn hóu
chân trính tria tria cưa mản hấu
Chân tình ẩn chứa trong lời ca

爱意绵绵舞婆娑
ài yì miánmián wǔ pósuō
ai i mén mén ủ p'úa xua
Dáng ngọc kẽ đưa theo điệu ái tình

恨别鸟惊心
hèn bié niǎo jīng xīn
hân pía nẻo ching xin
Hận chàng hờ hững

难分又难舍
nán fēn yòu nán shě
nán phân dâu nán sửa
Khó phân ly lại khó bỏ mặc

只愿从此君长在
zhǐ yuàn cóngcǐ jūn cháng zài
chử doen trúng trử chuyn tráng chai
Chỉ nguyện mãi bên chàng từ đây

百年同结心一颗
bǎinián tóng jiē xīn yī kē
pải nén thúng chia xin i khưa
trăm năm trọn ý tâm giao

同结心一颗
tóng jiē xīn yī kē
thúng chia xin i khưa
mãi mãi bên nhau
 

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xanh lục 绿色 Lǜsè

  30/03/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Xanh lục 绿色 Lǜsè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa