Bài hát tiếng Trung: Ánh Sao Khắp Trời

21/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Sao Khắp Trời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ánh Sao Khắp Trời - yihuik Dĩ Tuệ

Lời bài hát Ánh Sao Khắp Trời tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi sao ngôi sao

守望着城市每盏灯火
shǒuwàng zhe chéngshì měi zhǎn dēnghuǒ
Sẩu oang chưa trấng sư mẩy chản tâng hủa
Canh gác mỗi ngọn đèn trong thành phố
双手紧握
shuāng shǒujǐn wò
Soang sẩu chỉn ua
Hai tay nắm chặt

心愿汇成了银河
xīnyuàn huì chéng le yínhé
Xin doen huây chấng lơ ín hứa
Tâm nguyện hội tụ thành ngân hà

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi từng ngôi sao

星光漫天折射梦的温热
xīng guāng màntiān zhéshè mèng de wēn rè
Xing quang man then chứa sưa mâng tơ uân rưa
Ánh sao đầy trời chiếu xa hơi ấm của giấc mộng

请你答应我
qíng nǐ dā·ying wǒ
Trính nỉ ta inh ủa
Xin bạn đồng ý với tôi

要幸福快乐
yào xìngfú kuàilè
Dao xing phú khoai lưa
Phải hạnh phúc vui vẻ

逆行的路总曲折
nìxíng de lù zǒng qūzhé
Ni xính tơ lu chủng truy chứa
Con đường ngược chiều luôn khúc khuỷu

阴影是光的轮廓
yīnyǐng shì guāng de lúnkuò
In ỉnh sư quang to luấn khua
Bóng râm là đường nét ánh sáng

哪怕偶尔身陷沼泽
nǎpà ǒuěr shēn xiàn zhǎozé
Nả p’a ǒu ở sân xen chảo chứa
Dù cho thi thoảng sa thân đầm lầy

也要仰望这星空
yě yào yǎngwàng zhè xīngkōng
Dể dao dảng oang chưa xing khung
Cũng phải ngước nhìn trời sao này

故事还没全剧终
gùshì hái méi quán jùzhōng
Cu sư hái mấy troén chuy chung
Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết

别怕期盼会扑空
bié pà qī pàn huì pūkōng
Pía p’a tri p’an huây p’u khung
Đừng sợ trông mong sẽ vồ hụt

闭上眼默念的人
bì shàng yǎn mò niàn de rén
Pi sang dẻn mua  nen tơ rấn
Người thầm nhớ khi nhắm mắt 

一定能相拥
yīdìng néng xiāng yōng
I ting nấng xen dung
Nhất định có thể ấp ôm

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi sao ngôi sao

守望着城市每盏灯火
shǒuwàng zhe chéngshì měi zhǎn dēnghuǒ
Sẩu oanng chưa trấng sư mẩy chản tâng hủa
Canh gác mỗi ngọn đèn trong thành phố

双手紧握
shuāng shǒujǐn wò
Soang sẩu chỉn ua
Hai tay nắm chặt

心愿汇成了银河
xīnyuàn huì chéng le yínhé
Xin doen huấy trấng lơ ín hứa
Tâm nguyện hội tụ thành ngân hà

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi từng ngôi sao

星光漫天折射梦的温热
xīng guāng màntiān zhéshè mèng de wēn rè
Xing quang man theo chứa sưa mâng tơ uân rưa
Ánh sao đầy trời chiếu xa hơi ấm của giấc mộng

请你答应我
qíng nǐ dā·ying wǒ
Trính nỉ ta inh ủa
Xin bạn đồng ý với tôi

要幸福快乐
yào xìngfú kuàilè
Dao xing phú khoai lưa
Phải hạnh phúc vui vẻ

逆行的路总曲折
nìxíng de lù zǒng qūzhé
Ni xinh tơ lu chủng truy chứa
Con đường ngược chiều luôn khúc khuỷu

阴影是光的轮廓
yīnyǐng shì guāng de lúnkuò
In ỉnh sư quang tơ luấn khua
Bóng râm là đường nét ánh sáng

哪怕偶尔身陷沼泽
nǎpà ǒuěr shēn xiàn zhǎozé
Nả p’a ǒu ở sân xen chảo chứa
Dù cho thi thoảng sa thân đầm lầy

也要仰望这星空
yě yào yǎngwàng zhè xīngkōng
Dể dao dảng oang chưa xing khung
Cũng phải ngước nhìn trời sao này    

钟声响起的零点
zhōng shēngxiǎng qǐ de língdiǎn
Chung sâng xẻng trỉ tơ lính tẻn
Không ngờ khi tiếng chuông vang lên

将所有孤单相连
jiāng suǒyǒu gūdān xiānglián
Cheng xủa dẩu cu tan xeng lén
Liên kết toàn bộ mọi cô đơn

那句没说的再见
nà jù méi shuō de zàijiàn
Nà chuy mấy sua tơ chai chen
Câu gặp lại không nói ra đó

一定能再见
yīdìng néng zàijiàn
I ting nấng chai chen
Nhất định có thể gặp lại 

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi sao ngôi sao

守望着城市每盏灯火
shǒuwàng zhe chéngshì měi zhǎn dēnghuǒ
Sẩu oang chưa trấng sư mẩy chản tân hủa
Canh gác mỗi ngọn đèn trong thành phố

双手紧握
shuāng shǒujǐn wò
Soang sẩu chỉn ua
Hai tay nắm chặt

心愿汇成了银河
xīnyuàn huì chéng le yínhé
Xin doen huây trấng lơ ín hứa
Tâm nguyện hội tụ thành ngân hà

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi từng ngôi sao

星光漫天折射梦的温热
xīng guāng màntiān zhéshè mèng de wēn rè
Xing quang man then chứa sưa mâng tơ uân rưa
Ánh sao đầy trời chiếu xa hơi ấm của giấc mộng

请你答应我
qíng nǐ dā·ying wǒ
Trính nỉ ta inh ủa
Xin bạn đồng ý với tôi

要幸福快乐
yào xìngfú kuàilè
Dao xing phú khoai lưa
Phải hạnh phúc vui vẻ

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi sao ngôi sao

守望着城市每盏灯火
shǒuwàng zhe chéngshì měi zhǎn dēnghuǒ
Sẩu oang chưa trấng sư mẩy chản tân hủa
Canh gác mỗi ngọn đèn trong thành phố

双手紧握
shuāng shǒujǐn wò
Soang sẩu chỉn ua
Hai tay nắm chặt

心愿汇成了银河
xīnyuàn huì chéng le yínhé
Xin doen huây trấng lơ ín hứa
Tâm nguyện hội tụ thành ngân hà

我数着星星一颗一颗
wǒ shǔ zhe xīngxīng yī kē yī kē
Ủa sủ chưa xing xing i khưa i khưa
Tôi đếm từng ngôi từng ngôi sao

星光漫天折射梦的温热
xīng guāng màntiān zhéshè mèng de wēn rè
Xing quang man theo chứa sưa mâng tơ uân rứa
Ánh sao đầy trời chiếu xa hơi ấm của giấc mộng

请你答应我
qíng nǐ dā·ying wǒ
Trính nỉ ta inh ủa
Xin bạn đồng ý với tôi

要幸福快乐
yào xìngfú kuàilè
Dao xing phú khoai lưa
Phải hạnh phúc vui vẻ

请你答应我
qíng nǐ dā·ying wǒ
Trính nỉ ta ing ủa
Xin bạn đồng ý với tôi

要幸福快乐
yào xìngfú kuàilè
Dao xing phú khoai lưa
Phải hạnh phúc vui vẻ

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Nói - Ngô Đại Văn

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Sau - Tam Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xóa đi 删了吧 Shānle ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa