Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Nói - Ngô Đại Văn

21/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Nói - Ngô Đại Văn

Lời bài hát Em Từng Nói tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我也幻想过爱是共沉沦
wǒ yě huànxiǎng guò ài shì gòng chénlún    
Ủa dể hoan xẻng cua ai sư cung trấn luấn
Anh cũng từng tưởng tượng yêu là cùng đắm chìm

风雪之巅共存
fēng xuě zhī diān gòngcún
Phâng xuể chư ten cung truấn
Cùng sống còn trên đỉnh núi gió tuyết

而你说爱是伤痕
ér nǐ shuō ài shì shānghén
Ớ nỉ sua ai sư sang hấn
Mà em nói yêu là vết thương

在无意间失神
zài wúyì jiàn shīshén
Chai ú i chen sư rấn
Mất hồn trong phút vô ý

你说爱也是付出的一份
nǐ shuō ài yě shì fùchū de yī fèn
Nỉ sua ai dể sư phu tru tơ i phân
Em nói yêu ai cũng là một phần hồn nhiên

无回报的天真
wú huíbào de tiānzhēn
Ú huấy pao tơ then chân
Cho đi không nhận được hồi báo

成长了就精准拿捏分寸
chéngzhǎng le jiù jīng zhǔn ná·nie fēn·cun
Trấng chảng lơ chiêu chinh chuẩn ná niê phân truân
Trưởng thành rồi thì chuẩn xác nắm giữ chừng mực

开始我好像是你一往情深
kāishǐ wǒ hǎoxiàng shì nǐ yīwǎngqíngshēn
Khai ủa hảo xeng sư nỉ i oảng trính sân
Bắt đầu anh như là người em gửi tình sâu mãi mãi

令你能知途迷返的人
lìng nǐ néng zhī tú mí fǎn de rén
linh lỉ nấng chu thú mí phản tơ rấn
Làm em có thể biết đường trở về

后来我却只是普通人
hòulái wǒ què zhǐshì pǔtōng rén
Hâu lái ủa truê chử sư p’ủ thung rấn
Về sau anh lại chỉ là người bình thường

你曾说我们别错过
nǐ céng shuō wǒ·men bié cuòguò
Nỉ trấng sua ủa mân pía trua cua
Em từng nói hai ta từng bỏ lỡ

别让心痛成为折磨
bié ràng xīn tòng chéngwéi zhémó
Pía rang xin thung trấng uấy chứa múa
Đừng để đau lòng trở thành dày vò

你却挣开爱的枷锁
nǐ què zhēng kāi ài de jiāsuǒ
Nỉ true châng khai ai tơ che xủa
Em lại vùng khỏi gông cùm của yêu

独自逃脱
dúzì táotuō
Tú chư tháo thua
Một mình trốn chạy

你曾说我们要痛过
nǐ céng shuō wǒ·men yào tòng guò
Nỉ trấng sua ủa mân dao thung cua
Em từng nói hai ta phải từng đau

才知道彼此多难得
cái zhīdào bǐcǐ duō nándé
Trái chư tao pỉ trử tua nán tứa
Mới biết đối phương khó có được biết bao

现在痛将我淹没
xiànzài tòng jiāng wǒ yānmò
Xen chai thung cheng ủa den mua
Giờ đây đớn đau nhấn chìm anh

早已不值得
zǎoyǐ bùzhí dé
Chảo ỉ pu chứ tứa
Sớm đã không còn đáng

你说爱也是付出的一份
nǐ shuō ài yě shì fùchū de yī fèn
NỈ sua ai dể sư phu tơ i phân
Em nói yêu ai cũng là một phần hồn nhiên

无回报的天真
wú huíbào de tiānzhēn
Ú huây pao tơ then chân
Cho đi không nhận được hồi báo

成长了就精准拿捏分寸
chéngzhǎng le jiù jīng zhǔn ná·nie fēn·cun
Trấng chảng lơ chiêu chinh chuẩn ná niê phân truân
Trưởng thành rồi thì chuẩn xác nắm giữ chừng mực

开始我好像是你一往情深
kāishǐ wǒ hǎoxiàng shì nǐ yīwǎngqíngshēn
Khai sử ủa hảo xeng sư nỉ i oảng trính sân
Bắt đầu anh như là người em gửi tình sâu mãi mãi

令你能知途迷返的人
lìng nǐ néng zhī tú mí fǎn de rén
Linh nỉ nấng mí thú chư phẩn tơ rấn
Làm em có thể biết đường trở về

后来我却只是普通人
hòulái wǒ què zhǐshì pǔtōng rén
Hâu lái ủa true chử sư p’ủ thung rấn
Về sau anh lại chỉ là người bình thường

你曾说我们别错过
nǐ céng shuō wǒ·men bié cuòguò    
Nỉ trấng sua ủa mân pía trua cua
Em từng nói hai ta từng bỏ lỡ

别让心痛成为折磨
bié ràng xīn tòng chéngwéi zhémó
Pía rang xin thung trấng uấy chứa múa
Đừng để đau lòng trở thành dày vò

你却挣开爱的枷锁
nǐ què zhēng kāi ài de jiāsuǒ
Nỉ true châng khai ai tơ che sủa
Em lại vùng khỏi gông cùm của yêu

独自逃脱
dúzì táotuō
Tu chư tháo thua
Một mình trốn chạy

你曾说我们要痛过
nǐ céng shuō wǒ·men yào tòng guò
Nỉ trấng sua ủa mân dao thung cua
Em từng nói hai ta phải từng đau

才知道彼此多难得
cái zhīdào bǐcǐ duō nándé    
Trái chu tao pỉ trử tua nán tứa
Mới biết đối phương khó có được biết bao

现在痛将我淹没
xiànzài tòng jiāng wǒ yānmò
Xen chai thung cheng ủa den mua
Giờ đây đớn đau nhấn chìm anh

早已不值得
zǎoyǐ bùzhí dé
Chảo ỉ pu chứ tứa 
Sớm đã không còn đáng

你曾说我们别错过
nǐ céng shuō wǒ·men bié cuòguò
Nỉ trấng sua ủa mân pía trua cua
Em nói hai ta đừng bỏ lỡ

你曾说我们别错过
nǐ céng shuō wǒ·men bié cuòguò
Nỉ trấng sua ủa mân bía trua cua
Em nói hai ta đừng bỏ lỡ

别让心痛成为折磨
bié ràng xīn tòng chéngwéi zhémó
Pía rang xin thung trấng uấy chứa múa
Đừng để đau lòng trở thành giày vò

你却挣开爱的枷锁
nǐ què zhēng kāi ài de jiāsuǒ
Nỉ true châng khai ai tơ che xủa
Em lại vùng khỏi gông cùm của yêu

独自逃脱
dúzì táotuō
Tú chư tháo thua
Một mình trốn chạy

你曾说我们要痛过
nǐ céng shuō wǒ·men yào tòng guò
Nỉ trấng sua ủa mân dao thung cua
Em từng nói hai ta phải từng đau

才知道彼此多难得
cái zhīdào bǐcǐ duō nándé
Xen chai thung cheng ủa den mua
Mới biết đối phương khó có được biết bao

现在痛将我淹没
xiànzài tòng jiāng wǒ yānmò
Xen chai thung cheng ủa den mua
Giờ đây đớn đau nhấn chìm anh

早已不值得
zǎoyǐ bùzhí dé
Chảo ỉ pu chứ tứa
Sớm đã không còn đáng

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Sau - Tam Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xóa đi 删了吧 Shānle ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa