Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

22/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 Rùle wǒ de xīn diūle wǒ de hún- Hạ Nhất Hàng | - 贺一航

Lời bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

城市的夜有多少失眠的人
chéngshì de yè yǒu duōshǎo shīmián de rén
trấng sư tơ dê dẩu tua sảo sư mén tơ rấn
Thành phố về đêm có bao người mất ngủ

也像我一样心里装着个人
yě xiàng wǒ yīyàng xīn·li zhuāng zhe gèrén
dể xeng ủa i dang xin lỉ choang chưa cưa rấn
Trong lòng vấn vương về ai đó giống tôi vậy

看着窗外闪烁的霓虹灯
kàn zhe chuāng wài shǎnshuò de ní hóng dēng
khan chưa troang oai sản sua tơ ní húng tâng
Ngoài cửa sổ ánh đèn neon lập lòe

难以关上感情这扇门
nányǐ guānshàng gǎnqíng zhè shān mén
nán ỉ quan sang cản trính chưa san mấn
Khó mà đóng lại cánh cửa trái tim

从你留给我一枚痴心的吻
cóng nǐ liú gěi wǒ yī méi chīxīn de wěn
trúng nỉ liếu cẩy ủa i mấy trư xin tơ uẩn
Từ lúc em trao tôi nụ hôn đắm say

我便不再辜负对你的情深
wǒ biàn bù zài gūfù duì nǐ díqíng shēn
ủa pen pu chai cu phu tuây nỉ tí trính sân
Tôi sẽ không bao giờ phụ lòng em

余生愿走过每一段旅程
yúshēng yuàn zǒu guò měi yī duàn lǚchéng
úy sâng doen chẩu cua mẩy i toan lủy trấng
Quãng đường còn lại nguyện mỗi một đoạn đường

都有你陪伴才感觉安稳
dōu yǒu nǐ péibàn cái gǎnjué ānwěn
tâu dẩu nỉ p'ấy pan trái cản chuế an uẩn
Đều có em bên cạnh mới có cảm giác an yên

你入了我的心丢了我的魂
nǐ rù le wǒ de xīn diū le wǒ de hún
nỉ ru lơ ủa tơ xin tiêu lơ ủa tơ huấn
Em bước vào tim tôi, hút hồn tôi

思念找不到理由去争论
sīniàn zhǎo bùdào lǐyóu qù zhēnglùn
xư nen chảo pu tao lỉ dấu truy châng luân
Nhớ nhung tìm chẳng thấy lí lẽ

你陪我仰望过满天的星辰
nǐ péi wǒ yǎngwàng guò mǎn tiān de xīngchén
nỉ p'ấy ủa dảng oang cua mản then tơ xing trấn
Em từng cùng tôi ngắm bầu trời đầy sao

也陪我山高水长一程程
yě péi wǒ shān gāo shuǐ cháng yī chéng chéng
dể p'ấy ủa san cao suẩy tráng i trấng trấng
Cũng từng cùng tôi vượt đèo lội suối

你入了我的心丢了我的魂
nǐ rù le wǒ de xīn diū le wǒ de hún
nỉ ru lơ ủa tơ xin tiêu lơ ủa tơ huấn
Em bước vào tim tôi, hút hồn tôi

从此只想和你度过那余生
cóngcǐ zhǐ xiǎng hé nǐ dùguò nà yúshēng
trúng trử chử xẻng hứa nỉ tu cua na úy sâng
Từ đó tôi chỉ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại

那些酝酿成酒眷恋的红尘
nàxiē yùnniàng chéng jiǔ juànliàn de hóngchén
na xia uyn neng trấng chiểu choen len tơ húng trấn
Hồng trần ủ thành rượu quyến luyến không rời

因为你而醉了幸福的时分
yīnwèi nǐ ér zuì le xìngfú de shífèn
in uây nỉ ớ chuây lơ xing phú tơ sứ phân
Vì em mà say, thời gian hạnh phúc

从你留给我一枚痴心的吻
cóng nǐ liú gěi wǒ yī méi chīxīn de wěn
trúng nỉ liếu cẩy ủa i mấy trư xin tơ uẩn
Từ lúc em trao tôi nụ hôn đắm say

我便不再辜负对你的情深
wǒ biàn bù zài gūfù duì nǐ díqíng shēn
ủa pen pu chai cu phu tuây nỉ tí trính sân
Tôi sẽ không bao giờ phụ lòng em

余生愿走过每一段旅程
yúshēng yuàn zǒu guò měi yī duàn lǚchéng
úy sâng doen chẩu cua mẩy i toan lủy trấng
Quãng đường còn lại nguyện mỗi một đoạn đường

都有你陪伴才感觉安稳
dōu yǒu nǐ péibàn cái gǎnjué ānwěn
tâu dẩu nỉ p'ấy pan trái cản chuế an uẩn
Đều có em bên cạnh mới có cảm giác an yên

你入了我的心丢了我的魂
nǐ rù le wǒ de xīn diū le wǒ de hún
nỉ ru lơ ủa tơ xin tiêu lơ ủa tơ huấn
Em bước vào tim tôi, hút hồn tôi

思念找不到理由去争论
sīniàn zhǎo bùdào lǐyóu qù zhēnglùn
xư nen chảo pu tao lỉ dấu truy châng luân
Nhớ nhung tìm chẳng thấy lí lẽ

你陪我仰望过满天的星辰
nǐ péi wǒ yǎngwàng guò mǎn tiān de xīngchén
nỉ p'ấy ủa dảng oang cua mản then tơ xing trấn
Em từng cùng tôi ngắm bầu trời đầy sao

也陪我山高水长一程程
yě péi wǒ shān gāo shuǐ cháng yī chéng chéng
dể p'ấy ủa san cao suẩy tráng i trấng trấng
Cũng từng cùng tôi vượt đèo lội suối

你入了我的心丢了我的魂
nǐ rù le wǒ de xīn diū le wǒ de hún
nỉ ru lơ ủa tơ xin tiêu lơ ủa tơ huấn
Em bước vào tim tôi, hút hồn tôi

从此只想和你度过那余生
cóngcǐ zhǐ xiǎng hé nǐ dùguò nà yúshēng
trúng trử chử xẻng hứa nỉ tu cua na úy sâng
Từ đó tôi chỉ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại

那些酝酿成酒眷恋的红尘
nàxiē yùnniàng chéng jiǔ juànliàn de hóngchén
na xia uyn neng trấng chiểu choen len tơ húng trấn
Hồng trần ủ thành rượu quyến luyến không rời

因为你而醉了幸福的时分
yīnwèi nǐ ér zuì le xìngfú de shífèn
in uây nỉ ớ chuây lơ xing phú tơ sứ phân
Vì em mà say, thời gian hạnh phúc

你入了我的心丢了我的魂
nǐ rù le wǒ de xīn diū le wǒ de hún
nỉ ru lơ ủa tơ xin tiêu lơ ủa tơ huấn
Em bước vào tim tôi, hút hồn tôi

思念找不到理由去争论
sīniàn zhǎo bùdào lǐyóu qù zhēnglùn
xư nen chảo pu tao lỉ dấu truy châng luân
Nhớ nhung tìm chẳng thấy lí lẽ

你陪我仰望过满天的星辰
nǐ péi wǒ yǎngwàng guò mǎn tiān de xīngchén
nỉ p'ấy ủa dảng oang cua mản then tơ xing trấn
Em từng cùng tôi ngắm bầu trời đầy sao

也陪我山高水长一程程
yě péi wǒ shān gāo shuǐ cháng yī chéng chéng
dể p'ấy ủa san cao suẩy tráng i trấng trấng
Cũng từng cùng tôi vượt đèo lội suối

你入了我的心丢了我的魂
nǐ rù le wǒ de xīn diū le wǒ de hún
nỉ ru lơ ủa tơ xin tiêu lơ ủa tơ huấn
Em bước vào tim tôi, hút hồn tôi

从此只想和你度过那余生
cóngcǐ zhǐ xiǎng hé nǐ dùguò nà yúshēng
trúng trử chử xẻng hứa nỉ tu cua na úy sâng
Từ đó tôi chỉ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại

那些酝酿成酒眷恋的红尘
nàxiē yùnniàng chéng jiǔ juànliàn de hóngchén
na xia uyn neng trấng chiểu choen len tơ húng trấn
Hồng trần ủ thành rượu quyến luyến không rời

因为你而醉了幸福的时分
yīnwèi nǐ ér zuì le xìngfú de shífèn
in uây nỉ ớ chuây lơ xing phú tơ sứ phân
Vì em mà say, thời gian hạnh phúc
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa