Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

22/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Xóa đi 删了吧 Shānle ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba- Yên ( Hứa Giai Hào) | - 烟(许佳豪)

Lời bài hát Xóa đi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

电话我查询过了没欠费
diànhuà wǒ cháxún guò le méi qiàn fèi
ten hoa ủa trá xuýn cua lơ mấy tren phây
Điện thoại tôi đã kiểm tra rồi, không có nợ cước

讯息随时听着网络畅通
xùn xī suíshí tīng zhe wǎngluò chàngtōng
xuyn xi xuấy sứ thing chưa oảng lua trang thung
Tin nhắn nhận bất cứ lúc nào, internet tốc độ cao

音量的开关我反覆确认几遍
yīnliàng de kāiguān wǒ fǎn fù quèrèn jǐ biàn
in leng tơ khai quan ủa phản phu truê rân chỉ pen
Tôi xác nhận mấy lần chắc chắn âm lượng đã bật

是极致的忘我的期待
shì jízhì de wàngwǒ de qīdài
sư chí chư tơ oang ủa tơ tri tai
Là cao độ quên mình chờ đợi

八个字的留言在对话栏
bā gè zì de liúyán zài duìhuà lán
pa cưa chư tơ liếu dén chai tuây hoa lán
Tin nhắn 8 ký tự nằm trong cột thoại

我点了清除又写好几遍
wǒ diǎn le qīngchú yòu xiě hǎojǐ biàn
ủa tẻn lơ tring trú dâu xỉa hảo chỉ pen
Tôi xóa rồi lại viết mấy lần

置顶和你标记未读的聊天
zhì dǐng hé nǐ biāojì wèi dú de liáo tiān
chư tỉnh hứa nỉ peo chi uây tú tơ léo then
Ghim cuộc trò chuyện với em lên đầu, vẫn là ký hiệu chưa xem

以为所有声响都是你的出现
yǐwéi suǒyǒu shēngxiǎng dōu shì nǐ de chūxiàn
ỉ uấy xủa dẩu sâng xẻng tâu sư nỉ tơ tru xen
Mỗi lần tin nhắn vang lên đều tưởng là em

要不你还是把我删了吧
yàobù nǐ hái·shi bǎ wǒ shān le ba
dao pu nỉ hái sư pả ủa san lơ pa
Không thì em xóa tôi đi cho rồi

我咬紧牙关命令我发出这句话
wǒ yǎo jǐn yáguān mìnglìng wǒ fāchū zhè jù huà
ủa dảo chỉn dá quan ming ling ủa pha tru chưa chuy hoa
Tôi cắn răng buộc bản thân nói ra những lời này

天黑之前再讲一句晚安吧就这样吧
tiānhēi zhīqián zài jiǎng yī jù wǎn'ān ba jiù zhèyàng ba
then hây chư trén chai chẻng i chuy oản an pa chiêu chưa dang pa
Nói câu chúc ngủ ngon trước khi trời tối, cứ vậy đi

往后的日子别来无恙啊
wànghòu de rì·zi biéláiwúyàng ā
oảng hâu tơ rư chư pía lái ú dang a
Ngày tháng sau này sống tốt em nhé

多想此刻你也很遗憾吧
duō xiǎng cǐkè nǐ yě hěn yíhàn ba
tua xẻng trử khưa nỉ dể hẩn í han pa
Ước gì giờ này em cũng hối tiếc nhỉ

我们的故事画上句点到此为止啦
wǒ·men de gùshì huà shàng jù diǎn dàocǐwéizhǐ la
ủa mân tơ cu sư hoa sang chuy tẻn tao trử uấy chử la
Câu chuyện của hai ta đặt dấu chấm hết tại đây

聊天与合照彼此别再收藏了
liáo tiān yǔ hézhào bǐcǐ bié zài shōucáng le
léo then ủy hứa chao pỉ trử pía chai sâu tráng lơ
Tin nhắn và ảnh chụp chung đừng lưu lại nữa

所以再见亲爱的你呀
suǒyǐ zàijiàn qīnài de nǐ yā
xủa ỉ chai chen trin ai tơ nỉ da
Thế nên tạm biệt em yêu nhé

八个字的留言在对话栏
bā gè zì de liúyán zài duìhuà lán
pa cưa chư tơ liếu dén chai tuây hoa lán
Tin nhắn 8 ký tự nằm trong cột thoại

我点了清除又写好几遍
wǒ diǎn le qīngchú yòu xiě hǎojǐ biàn
ủa tẻn lơ tring trú dâu xỉa hảo chỉ pen
Tôi xóa rồi lại viết mấy lần

置顶和你标记未读的聊天
zhì dǐng hé nǐ biāojì wèi dú de liáo tiān
chư tỉnh hứa nỉ peo chi uây tú tơ léo then
Ghim cuộc trò chuyện với em lên đầu, vẫn là ký hiệu chưa xem

以为所有声响都是你的出现
yǐwéi suǒyǒu shēngxiǎng dōu shì nǐ de chūxiàn
ỉ uấy xủa dẩu sâng xẻng tâu sư nỉ tơ tru xen
Mỗi lần tin nhắn vang lên đều tưởng là em

要不你还是把我删了吧
yàobù nǐ hái·shi bǎ wǒ shān le ba
dao pu nỉ hái sư pả ủa san lơ pa
Không thì em xóa tôi đi cho rồi

我咬紧牙关命令我发出这句话
wǒ yǎo jǐn yáguān mìnglìng wǒ fāchū zhè jù huà
ủa dảo chỉn dá quan ming ling ủa pha tru chưa chuy hoa
Tôi cắn răng buộc bản thân nói ra những lời này

天黑之前再讲一句晚安吧就这样吧
tiānhēi zhīqián zài jiǎng yī jù wǎn'ān ba jiù zhèyàng ba
then hây chư trén chai chẻng i chuy oản an pa chiêu chưa dang pa
Nói câu chúc ngủ ngon trước khi trời tối, cứ vậy đi

往后的日子别来无恙啊
wànghòu de rì·zi biéláiwúyàng ā
oảng hâu tơ rư chư pía lái ú dang a
Ngày tháng sau này sống tốt em nhé

多想此刻你也很遗憾吧
duō xiǎng cǐkè nǐ yě hěn yíhàn ba
tua xẻng trử khưa nỉ dể hẩn í han pa
Ước gì giờ này em cũng hối tiếc nhỉ

我们的故事画上句点到此为止啦
wǒ·men de gùshì huà shàng jù diǎn dàocǐwéizhǐ la
ủa mân tơ cu sư hoa sang chuy tẻn tao trử uấy chử la
Câu chuyện của hai ta đặt dấu chấm hết tại đây

聊天与合照彼此别再收藏了
liáo tiān yǔ hézhào bǐcǐ bié zài shōucáng le
léo then ủy hứa chao pỉ trử pía chai sâu tráng lơ
Tin nhắn và ảnh chụp chung đừng lưu lại nữa

所以再见亲爱的你呀
suǒyǐ zàijiàn qīnài de nǐ yā
xủa ỉ chai chen trin ai tơ nỉ da
Thế nên tạm biệt em yêu nhé

要不你还是把我删了吧
yàobù nǐ hái·shi bǎ wǒ shān le ba
dao pu nỉ hái sư pả ủa san lơ pa
Không thì em xóa tôi đi cho rồi

我咬紧牙关命令我发出这句话
wǒ yǎo jǐn yáguān mìnglìng wǒ fāchū zhè jù huà
ủa dảo chỉn dá quan ming ling ủa pha tru chưa chuy hoa
Tôi cắn răng buộc bản thân nói ra những lời này

天黑之前再讲一句晚安吧就这样吧
tiānhēi zhīqián zài jiǎng yī jù wǎn'ān ba jiù zhèyàng ba
then hây chư trén chai chẻng i chuy oản an pa chiêu chưa dang pa
Nói câu chúc ngủ ngon trước khi trời tối, cứ vậy đi

往后的日子别来无恙啊
wànghòu de rì·zi biéláiwúyàng ā
oảng hâu tơ rư chư pía lái ú dang a
Ngày tháng sau này sống tốt em nhé

多想此刻你也很遗憾吧
duō xiǎng cǐkè nǐ yě hěn yíhàn ba
tua xẻng trử khưa nỉ dể hẩn í han pa
Ước gì giờ này em cũng hối tiếc nhỉ

我们的故事画上句点到此为止啦
wǒ·men de gùshì huà shàng jù diǎn dàocǐwéizhǐ la
ủa mân tơ cu sư hoa sang chuy tẻn tao trử uấy chử la
Câu chuyện của hai ta đặt dấu chấm hết tại đây

聊天与合照彼此别再收藏了
liáo tiān yǔ hézhào bǐcǐ bié zài shōucáng le
léo then ủy hứa chao pỉ trử pía chai sâu tráng lơ
Tin nhắn và ảnh chụp chung đừng lưu lại nữa

所以再见亲爱的你呀
suǒyǐ zàijiàn qīnài de nǐ yā
xủa ỉ chai chen trin ai tơ nỉ da
Thế nên tạm biệt em yêu nhé
 

 • Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa