Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

17/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài - Lưu Thụy Kỳ | - 刘瑞琦

Lời bài hát Ngoại Lệ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

阳光被阻碍被淋湿的外套口袋
yángguāng bèi zǔ'ài bèi lín shī de wàitào kǒu·dai
dáng quang pây chủ ai pây lín sư tơ oai thao khẩu tai
Tia nắng bị khuất lấp, túi áo khoác bị mưa xối ướt

现在我也终于把寂寥当幽默感
xiànzài wǒ yě zhōngyú bǎ jìliáo dāng yōumò gǎn
xen chai ủa dể chung úy pả chi léo tang dâu mua cản
Cuối cùng thì bây giờ em cũng xem cô đơn như một loại hài hước

听懂你的离开那句感慨是落空了的期待
tīng dǒng nǐ de líkāi nà jù gǎnkǎi shì luòkōng le de qīdài
thing tủng nỉ tơ lí khai na chuy cản khải sư lua khung lơ tơ tri tai
Em hiểu câu cảm thán lúc anh rời đi ấy là tiếng hy vọng vỡ tan

我不是你的例外
wǒ bù·shi nǐ de lìwài
ủa pu sư nỉ tơ li oai
Em không phải ngoại lệ của anh

故事也终于被谁写完再没反转
gùshì yě zhōngyú bèi shuí xiě wán zài méi fǎnzhuǎn
cu sư dể chung úy pây suấy xỉa oán chai mấy phản choản
Câu chuyện cuối cùng được ai đó viết xong nhưng không có cú lội ngược dòng

当我学会成长过去是带妆彩排
dāng wǒ xuéhuì chéngzhǎng guòqù shì dài zhuāng cǎipái
tang ủa xuế huây trấng chảng cua truy sư tai choang trải p'ái
Khi em học được trưởng thành, quá khứ chỉ còn là buổi diễn tập chỉn chu

怪我太多徘徊太多等待才失掉你的青睐
guài wǒ tài duō páihuái tài duō děngdài cái shīdiào nǐ de qīnglài
quai ủa thai tua p'ái hoái thai tua tẩng tai trái sư teo nỉ tơ tring lai
Trách em đã quá lưỡng lự, thụ động chờ đợi, mới mất đi sự yêu thích của anh

不再是你唯一偏爱
bù zài shì nǐ wěi yīpiān ài
pu chai sư nỉ uẩy i p'en ai
Không còn là duy nhất trong lòng anh nữa

到底谁是例外成为谁的例外
dàodǐ shuí shì lìwài chéngwéi shuí de lìwài
tao tỉ suấy sư li oai trấng uấy suấy tơ li oai
Rốt cuộc ai là ngoại lệ, ai trở thành ngoại lệ của ai

被爱的人不必明白能不能再重来
bèi ài de rén bùbiÌ míng·bai néng bùnéng zài zhòng lái
pây ai tơ rấn pu pi mính pái nấng pu nấng chai chung lái
Người được yêu không cần phải hiểu, liệu có thể bắt đầu lại không

会不会清晨时候醒来你和未来都在
huì bù huì qīngchén shí·hou xǐng lái nǐ hé wèilái dōu zài
huây pu huây tring trấn sứ hâu xỉnh lái nỉ hứa uây lái tâu chai
Liệu có thể mộ mai thức dậy, anh và tương lai đều ở bên

对我说我的心意原来你早就都明白
duì wǒ shuō wǒ de xīnyì yuánlái nǐ zǎo jiù dōu míng·bai
tuây ủa sua ủa tơ xin i doén lái nỉ chảo chiêu tâu mính pái
Nói với em, tâm ý của em, hóa ra anh đã sớm hiểu rõ

我想成为例外成为你的例外
wǒ xiǎng chéngwéi lìwài chéngwéi nǐ de lìwài
ủa xẻng trấng uấy li oai trấng uấy nỉ tơ li oai
Em muốn trở thành ngoại lệ, trở thành ngoại lệ của anh

终于站在拥挤站台你没有回头看
zhōngyú zhàn zài yōngjǐ zhàntái nǐ méi·yǒu huítóu kàn
chung úy chan chai dung chỉ chan thái nỉ mấy dẩu huấy thấu khan
Cuối cùng đứng ở trạm xe chen chúc

还以为天造地设的伴都变成遗憾
hái yǐwéi tiānzàodìshè de bàn dōu biànchéng yíhàn
hái ỉ uấy then chao ti sưa tơ pan tâu pen trấng í han
Anh không hề ngoảnh lại một lần, còn tưởng rằng bạn đời do duyên trời đều trở thành tiếc nuối

听见对白那句你没说出的淘汰
tngjiàn duìbái nà jù nǐ méi shuō chū de táotài
thing chen tuây pái na chuy nỉ mấy sua tru tơ tháo thai
Nghe câu loại bỏ anh chưa kịp nói ra ấy

故事也终于被谁写完再没反转
gùshì yě zhōngyú bèi shuí xiě wán zài méi fǎnzhuǎn
cu sư dể chung úy pây suấy xỉa oán chai mấy phản choản
Câu chuyện cuối cùng được ai đó viết xong nhưng không có cú lội ngược dòng

当我学会成长过去是带妆彩排
dāng wǒ xuéhuì chéngzhǎng guòqù shì dài zhuāng cǎipái
tang ủa xuế huây trấng chảng cua truy sư tai choang trải p'ái
Khi em học được trưởng thành, quá khứ chỉ còn là buổi diễn tập chỉn chu

怪我太多徘徊太多等待才失掉你的青睐
guài wǒ tài duō páihuái tài duō děngdài cái shīdiào nǐ de qīnglài
quai ủa thai tua p'ái hoái thai tua tẩng tai trái sư teo nỉ tơ tring lai
Trách em đã quá lưỡng lự, thụ động chờ đợi, mới mất đi sự yêu thích của anh

不再是你唯一偏爱
bù zài shì nǐ wěi yīpiān ài
pu chai sư nỉ uẩy i p'en ai
Không còn là duy nhất trong lòng anh nữa

到底谁是例外成为谁的例外
dàodǐ shuí shì lìwài chéngwéi shuí de lìwài
tao tỉ suấy sư li oai trấng uấy suấy tơ li oai
Rốt cuộc ai là ngoại lệ, ai trở thành ngoại lệ của ai

被爱的人不必明白能不能再重来
bèi ài de rén bùbiÌ míng·bai néng bùnéng zài zhòng lái
pây ai tơ rấn pu pi mính pái nấng pu nấng chai chung lái
Người được yêu không cần phải hiểu, liệu có thể bắt đầu lại không

会不会清晨时候醒来你和未来都在
huì bù huì qīngchén shí·hou xǐng lái nǐ hé wèilái dōu zài
huây pu huây tring trấn sứ hâu xỉnh lái nỉ hứa uây lái tâu chai
Liệu có thể mộ mai thức dậy, anh và tương lai đều ở bên

对我说我的心意原来你早就都明白
duì wǒ shuō wǒ de xīnyì yuánlái nǐ zǎo jiù dōu míng·bai
tuây ủa sua ủa tơ xin i doén lái nỉ chảo chiêu tâu mính pái
Nói với em, tâm ý của em, hóa ra anh đã sớm hiểu rõ

我想成为例外成为你的例外
wǒ xiǎng chéngwéi lìwài chéngwéi nǐ de lìwài
ủa xẻng trấng uấy li oai trấng uấy nỉ tơ li oai
Em muốn trở thành ngoại lệ, trở thành ngoại lệ của anh

终于站在拥挤站台你没有回头看
zhōngyú zhàn zài yōngjǐ zhàntái nǐ méi·yǒu huítóu kàn
chung úy chan chai dung chỉ chan thái nỉ mấy dẩu huấy thấu khan
Cuối cùng đứng ở trạm xe chen chúc

还以为天造地设的伴都变成遗憾
hái yǐwéi tiānzàodìshè de bàn dōu biànchéng yíhàn
hái ỉ uấy then chao ti sưa tơ pan tâu pen trấng í han
Anh không hề ngoảnh lại một lần, còn tưởng rằng bạn đời do duyên trời đều trở thành tiếc nuối

听见对白那句你没说出的淘汰
tngjiàn duìbái nà jù nǐ méi shuō chū de táotài
thing chen tuây pái na chuy nỉ mấy sua tru tơ tháo thai
Nghe câu loại bỏ anh chưa kịp nói ra ấy
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa