Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

21/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Sau - Tam Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

Lời bài hát Kẻ Sau tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

最后的寂寞
zuìhòu de jìmò
chuây hâu tơ chi mua
Sự cô đơn cuối cùng

总是属于我
zǒngshì shǔyú wǒ
chủng sư sủ úy ủa
Bao giờ cũng thuộc về em

那是你可能看不见的角落
nà shì nǐ kěnéng kàn bùjiàn de jiǎoluò
na sư nỉ khửa nấng khan pu chen tơ chẻo lua
Đó là góc xó có lẽ anh không nhìn thấy được

距离的把控
jùlí de bǎ kòng
chuy lí tơ pả khung
Kiểm soát lấy khoảng cách

是我没有懂
shì wǒ méi·yǒu dǒng
sư ủa mấy dẩu tủng
Là thứ em không hiểu

什么时候该握你的手
shén·me shí·hou gāi wò nǐ de shǒu
sấn mơ sứ hâu cai ua nỉ tơ sẩu
Khi nào nên nắm bàn tay của anh

当失去睡眠的资格
dāng shīqù shuìmián de zīgé
tang sư truy suây mén tơ chư cứa
Khi mất đi tư cách được ngủ

当熬夜能让我安稳
dāng áoyè néng ràng wǒ ānwěn
tang áo dê nấng rang ủa an uẩn
Khi thức khuya có thể khiến em bình tĩnh

到底是天冷了
dàodǐ shì tiān lěng le
tao tỉ sư then lẩng lơ
Rốt cuộc là trời lạnh

还是心痛让呼吸太沉重
hái·shi xīn tòng ràng hūxī tài chénzhòng
hái sư xin thung rang hu xi thai trấn chung
Hay là đau lòng khiến hơi thở quá nặng nề

像一件脱也脱不下的外壳
xiàng yī jiàn tuō yě tuō bùxià de wài ké
xeng i chen thua dể thua pu xe tơ oai khứa
Giống như lớp vỏ không sao cởi được

却格外冰冷
què géwài bīnglěng
truê cứa oai ping lẩng
lại vô cùng giá lạnh

摸着空气说
mō zhe kōngqì shuō
mua chưa khung tri sua
Sờ không khí mà nói

再没有温热
zài méi·yǒu wēn rè
chai mấy dẩu uân rưa
Không còn hơi ấm nữa

你说我的小题大做
nǐ shuō wǒ de xiǎotídàzuò
nỉ sua ủa tơ xẻo thí ta chua
Anh nói tính chuyện bé xé ra to của em

是一道幼稚的枷锁
shì yīdào yòuzhì de jiāsuǒ
sư i tao dâu chư tơ che xủa
Là một chiếc gông cùm ấu trĩ

到底是我不成熟
dàodǐ shì wǒ bùchéng shú
tao tỉ sư ủa pu trấng sú
Rốt cuộc là em không chín chắn

还是看我怎么做都是错
hái·shi kàn wǒ zěn·me zuò dōu shì cuò
hái sư khan ủa chẩn mơ chua tâu sư trua
Hay là nhìn em làm gì cũng đều là sai

答案显然我已成为后者
dá'àn xiǎnrán wǒ yǐ chéngwéi hòuzhě
tá an xẻn rán ủa ỉ trấng uấy hâu chử
Đáp án rõ ràng em đã trở thành kẻ đến sau

虽然你不说
suīrán nǐ bù shuō
xuây rán nỉ pu sua
Mặc dù anh không nói

冬天已来了
dōngtiān yǐ lái le
tung then ỉ lái lơ
Nhưng mùa đông đã đến rồi

要习惯冰冻
yào xíguān bīngdòng
dao xí quan ping tung
Phải tập quen với giá lạnh thôi

距离的把控
jùlí de bǎ kòng
chuy lí tơ pả khung
Kiểm soát lấy khoảng cách

是我没有懂
shì wǒ méi·yǒu dǒng
sư ủa mấy dẩu tủng
Là thứ em không hiểu

什么时候该握你的手
shén·me shí·hou gāi wò nǐ de shǒu
sấn mơ sứ hâu cai ua nỉ tơ sẩu
Khi nào nên nắm bàn tay của anh

当失去睡眠的资格
dāng shīqù shuìmián de zīgé
tang sư truy suây mén tơ chư cứa
Khi mất đi tư cách được ngủ

当熬夜能让我安稳
dāng áoyè néng ràng wǒ ānwěn
tang áo dê nấng rang ủa an uẩn
Khi thức khuya có thể khiến em bình tĩnh

到底是天冷了
dàodǐ shì tiān lěng le
tao tỉ sư then lẩng lơ
Rốt cuộc là trời lạnh

还是心痛让呼吸太沉重
hái·shi xīn tòng ràng hūxī tài chénzhòng
hái sư xin thung rang hu xi thai trấn chung
Hay là đau lòng khiến hơi thở quá nặng nề

像一件脱也脱不下的外壳
xiàng yī jiàn tuō yě tuō bùxià de wài ké
xeng i chen thua dể thua pu xe tơ oai khứa
Giống như lớp vỏ không sao cởi được

却格外冰冷
què géwài bīnglěng
truê cứa oai ping lẩng
lại vô cùng giá lạnh

摸着空气说
mō zhe kōngqì shuō
mua chưa khung tri sua
Sờ không khí mà nói

再没有温热
zài méi·yǒu wēn rè
chai mấy dẩu uân rưa
Không còn hơi ấm nữa

你说我的小题大做
nǐ shuō wǒ de xiǎotídàzuò
nỉ sua ủa tơ xẻo thí ta chua
Anh nói tính chuyện bé xé ra to của em

是一道幼稚的枷锁
shì yīdào yòuzhì de jiāsuǒ
sư i tao dâu chư tơ che xủa
Là một chiếc gông cùm ấu trĩ

到底是我不成熟
dàodǐ shì wǒ bùchéng shú
tao tỉ sư ủa pu trấng sú
Rốt cuộc là em không chín chắn

还是看我怎么做都是错
hái·shi kàn wǒ zěn·me zuò dōu shì cuò
hái sư khan ủa chẩn mơ chua tâu sư trua
Hay là nhìn em làm gì cũng đều là sai

答案显然我已成为后者
dá'àn xiǎnrán wǒ yǐ chéngwéi hòuzhě
tá an xẻn rán ủa ỉ trấng uấy hâu chử
Đáp án rõ ràng em đã trở thành kẻ đến sau

虽然你不说
suīrán nǐ bù shuō
xuây rán nỉ pu sua
Mặc dù anh không nói

冬天已来了
dōngtiān yǐ lái le
tung then ỉ lái lơ
Nhưng mùa đông đã đến rồi

要习惯冰冻
yào xíguān bīngdòng
dao xí quan ping tung
Phải tập quen với giá lạnh thôi

当失去睡眠的资格
dāng shīqù shuìmián de zīgé
tang sư truy suây mén tơ chư cứa
Khi mất đi tư cách được ngủ

当熬夜能让我安稳
dāng áoyè néng ràng wǒ ānwěn
tang áo dê nấng rang ủa an uẩn
Khi thức khuya có thể khiến em bình tĩnh

到底是天冷了
dàodǐ shì tiān lěng le
tao tỉ sư then lẩng lơ
Rốt cuộc là trời lạnh

还是心痛让呼吸太沉重
hái·shi xīn tòng ràng hūxī tài chénzhòng
hái sư xin thung rang hu xi thai trấn chung
Hay là đau lòng khiến hơi thở quá nặng nề

像一件脱也脱不下的外壳
xiàng yī jiàn tuō yě tuō bùxià de wài ké
xeng i chen thua dể thua pu xe tơ oai khứa
Giống như lớp vỏ không sao cởi được

却格外冰冷
què géwài bīnglěng
truê cứa oai ping lẩng
lại vô cùng giá lạnh

摸着空气说
mō zhe kōngqì shuō
mua chưa khung tri sua
Sờ không khí mà nói

再没有温热
zài méi·yǒu wēn rè
chai mấy dẩu uân rưa
Không còn hơi ấm nữa

你说我的小题大做
nǐ shuō wǒ de xiǎotídàzuò
nỉ sua ủa tơ xẻo thí ta chua
Anh nói tính chuyện bé xé ra to của em

是一道幼稚的枷锁
shì yīdào yòuzhì de jiāsuǒ
sư i tao dâu chư tơ che xủa
Là một chiếc gông cùm ấu trĩ

到底是我不成熟
dàodǐ shì wǒ bùchéng shú
tao tỉ sư ủa pu trấng sú
Rốt cuộc là em không chín chắn

还是看我怎么做都是错
hái·shi kàn wǒ zěn·me zuò dōu shì cuò
hái sư khan ủa chẩn mơ chua tâu sư trua
Hay là nhìn em làm gì cũng đều là sai

答案显然我已成为后者
dá'àn xiǎnrán wǒ yǐ chéngwéi hòuzhě
tá an xẻn rán ủa ỉ trấng uấy hâu chử
Đáp án rõ ràng em đã trở thành kẻ đến sau

虽然你不说
suīrán nǐ bù shuō
xuây rán nỉ pu sua
Mặc dù anh không nói

冬天已来了
dōngtiān yǐ lái le
tung then ỉ lái lơ
Nhưng mùa đông đã đến rồi

要习惯冰冻
yào xíguān bīngdòng
dao xí quan ping tung
Phải tập quen với giá lạnh thôi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xóa đi 删了吧 Shānle ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa