Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

17/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà- Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp | - 王忻辰/苏星婕

Lời bài hát Nói Dối tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我有过最天真的想法就是跟你回家
wǒ yǒu guò zuì tiānzhēn de xiǎngfǎ jiùshì gēn nǐ huí jiā
ủa dẩu cua chuây then chân tơ xẻng phả chiêu sư cân nỉ huấy che
Em từng có ý nghĩ hết sức ngây thơ, là cùng anh về nhà

可是那天的雨太大我们还是走散了
kěshì nà tiān de yǔ tài dàwǒ men hái·shi zǒu sàn le
khửa sư na then tơ ủy thai ta ủa mân hái sư chẩu xan lơ
Thế nhưng hôm ấy trời mưa tầm tã, chúng ta vẫn là tách ra

我听过最动人的谎话就是你的情话
wǒ tīng guò zuì dòngrén de huǎnghuà jiùshì nǐ díqíng huà
ủa thing cua chuây tung rấn tơ hoảng hoa chiêu sư nỉ tí trính hoa
Lời nói dối cảm động nhất em từng nghe được là lời âu yếm của anh

你不是说过不会离开的吗
nǐ bù·shi shuō guò bù huì líkāi de ma
nỉ pu sư sua cua pu huây lí khai tơ ma
Anh đã nói sẽ không rời đi mà, không phải sao

我像坠入无底黑洞
wǒ xiàng zhuì rù wú dǐ hēidòng
ủa xeng chuây ru ú tỉ hây tung
Em như rơi vào hố đen không đáy

无法抗拒的失重
wúfǎ kàngjù de shīzhòng
ú phả khang chuy tơ sư chung
Chẳng cách nào chống lại trạng thái không trọng lực

漩涡深处的梦渗在午夜隐隐作痛
xuánwō shēn chǔ de mèng shèn zài wǔyè yǐnyǐn zuòtòng
xoén ua sân trủ tơ mâng sân chai ủ dê ỉn ỉn chua thung
Lốc xoáy trong mộng ngấm ngầm len lỏi qua màn đêm làm em đau

我在你的眼中
wǒ zài nǐ de yǎn zhōng
ủa chai nỉ tơ dẻn chung
Em trong mắt anh

是类别中哪一种
shì lèi bié zhōng nǎ yī zhǒng
sư lây pía chung nả i chủng
Rốt cuộc là loại người gì

原谅我没法自我救赎
yuánliàng wǒ méi fǎ zìwǒ jiù shú
doén leng ủa mấy phả chư ủa chiêu sú
Tha thứ cho em chẳng thể tự cứu lấy mình

我有过最天真的想法就是跟你回家
wǒ yǒu guò zuì tiānzhēn de xiǎngfǎ jiùshì gēn nǐ huí jiā
ủa dẩu cua chuây then chân tơ xẻng phả chiêu sư cân nỉ huấy che
Em từng có ý nghĩ hết sức ngây thơ, là cùng anh về nhà

可是那天的雨太大我们还是走散了
kěshì nà tiān de yǔ tài dàwǒ men hái·shi zǒu sàn le
khửa sư na then tơ ủy thai ta ủa mân hái sư chẩu xan lơ
Thế nhưng hôm ấy trời mưa tầm tã, chúng ta vẫn là tách ra

我听过最动人的谎话就是你的情话
wǒ tīng guò zuì dòngrén de huǎnghuà jiùshì nǐ díqíng huà
ủa thing cua chuây tung rấn tơ hoảng hoa chiêu sư nỉ tí trính hoa
Lời nói dối cảm động nhất em từng nghe được là lời âu yếm của anh

你不是说过不会离开的吗
nǐ bù·shi shuō guò bù huì líkāi de ma
nỉ pu sư sua cua pu huây lí khai tơ ma
Anh đã nói sẽ không rời đi mà, không phải sao

晚风吹走落日的温柔
wǎn fēng chuī zǒu luòrì de wēnróu
oản phâng truây chẩu lua rư tơ uân rấu
Gió đêm cuốn đi hoàng hôn dịu dàng

却带不走你给的伤口
què dài bù zǒu nǐ gěi de shāngkǒu
truê tai pu chẩu nỉ cẩy tơ sang khẩu
Nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi đau anh mang đến

我想过放手的千个理由
wǒ xiǎng guò fàngshǒu de qiān gè lǐyóu
ủa xẻng cua phang sẩu tơ tren cưa lỉ dấu
Em nghĩ đến hàng vạn lý do để buông tay

却逃不过你拥抱过我
què táo bùguò nǐ yōngbào guò wǒ
truê tháo pu cua nỉ dung pao cua ủa
Nhưng không thoát được vòng tay anh

我有过最天真的想法就是跟你回家
wǒ yǒu guò zuì tiānzhēn de xiǎngfǎ jiùshì gēn nǐ huí jiā
ủa dẩu cua chuây then chân tơ xẻng phả chiêu sư cân nỉ huấy che
Em từng có ý nghĩ hết sức ngây thơ, là cùng anh về nhà

可是那天的雨太大我们还是走散了
kěshì nà tiān de yǔ tài dàwǒ men hái·shi zǒu sàn le
khửa sư na then tơ ủy thai ta ủa mân hái sư chẩu xan lơ
Thế nhưng hôm ấy trời mưa tầm tã, chúng ta vẫn là tách ra

我听过最动人的谎话就是你的情话
wǒ tīng guò zuì dòngrén de huǎnghuà jiùshì nǐ díqíng huà
ủa thing cua chuây tung rấn tơ hoảng hoa chiêu sư nỉ tí trính hoa
Lời nói dối cảm động nhất em từng nghe được là lời âu yếm của anh

你不是说过不会离开的吗
nǐ bù·shi shuō guò bù huì líkāi de ma
nỉ pu sư sua cua pu huây lí khai tơ ma
Anh đã nói sẽ không rời đi mà, không phải sao

我有过最天真的想法就是跟你回家
wǒ yǒu guò zuì tiānzhēn de xiǎngfǎ jiùshì gēn nǐ huí jiā
ủa dẩu cua chuây then chân tơ xẻng phả chiêu sư cân nỉ huấy che
Em từng có ý nghĩ hết sức ngây thơ, là cùng anh về nhà

可是那天的雨太大我们还是走散了
kěshì nà tiān de yǔ tài dàwǒ men hái·shi zǒu sàn le
khửa sư na then tơ ủy thai ta ủa mân hái sư chẩu xan lơ
Thế nhưng hôm ấy trời mưa tầm tã, chúng ta vẫn là tách ra

我听过最动人的谎话就是你的情话
wǒ tīng guò zuì dòngrén de huǎnghuà jiùshì nǐ díqíng huà
ủa thing cua chuây tung rấn tơ hoảng hoa chiêu sư nỉ tí trính hoa
Lời nói dối cảm động nhất em từng nghe được là lời âu yếm của anh

你不是说过不会离开的吗
nǐ bù·shi shuō guò bù huì líkāi de ma
nỉ pu sư sua cua pu huây lí khai tơ ma
Anh đã nói sẽ không rời đi mà, không phải sao

我像坠入无底黑洞
wǒ xiàng zhuì rù wú dǐ hēidòng
ủa xeng chuây ru ú tỉ hây tung
Em như rơi vào hố đen không đáy

无法抗拒的失重
wúfǎ kàngjù de shīzhòng
ú phả khang chuy tơ sư chung
Chẳng cách nào chống lại trạng thái không trọng lực

漩涡深处的梦渗在午夜隐隐作痛
xuánwō shēn chǔ de mèng shèn zài wǔyè yǐnyǐn zuòtòng
xoén ua sân trủ tơ mâng sân chai ủ dê ỉn ỉn chua thung
Lốc xoáy trong mộng ngấm ngầm len lỏi qua màn đêm làm em đau

我在你的眼中
wǒ zài nǐ de yǎn zhōng
ủa chai nỉ tơ dẻn chung
Em trong mắt anh

是类别中哪一种
shì lèi bié zhōng nǎ yī zhǒng
sư lây pía chung nả i chủng
Rốt cuộc là loại người gì

原谅我没法自我救赎
yuánliàng wǒ méi fǎ zìwǒ jiù shú
doén leng ủa mấy phả chư ủa chiêu sú
Tha thứ cho em chẳng thể tự cứu lấy mình
 

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa