Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

22/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi - Trần Kha Nghê ( CHENge) | - 陈柯霓 (CHENge)

Lời bài hát Đến Chết Không Đổi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不是所有难忘都值得铭心刻骨
bù·shi suǒyǒu nán wàng dōu zhídé míngxīn kègǔ
pu sư xủa dẩu nán oang tâu chứ tứa mính xin khưa củ
Không phải tất cả những thứ khó quên đều đáng khắc cốt ghi tâm

并非所有爱情能换一份归属
bìng fēi suǒyǒu àiqíng néng huàn yī fèn guīshǔ
pinh phây xủa dẩu ai trính nấng hoan i phân quây sủ
Không phải tất cả tình yêu đều có thể đổi lại một phần thuộc về

你不必太为难我会主动的退出
nǐ bùbiÌ tài wéinán wǒ huì zhǔdòng de tuìchū
nỉ pu pi thai uấy nán ủa huây chủ tung tơ thuây tru
Em không cần phải khó xử, tôi sẽ chủ động rời đi

不是所有的放下都会把真心辜负
bù·shi suǒyǒu de fàngxià dūhuì bǎ zhēnxīn gūfù
pu sư xủa dẩu tơ phang xe tu huây pả chân xin cu phu
Cũng không phải cứ buông tay là phụ tình

怪我太投入被爱束缚
guài wǒ tài tóurù bèi ài shùfù
quai ủa thai thấu ru pây ai su phu
Trách tôi quá lún sâu để rồi bị tình yêu ràng buộc

怎么把你从记忆中删除
zěn·me bǎ nǐ cóng jìyì zhōng shānchú
chẩn mơ pả nỉ trúng chi i chung san trú
Làm sao xóa em khỏi ký ức của tôi đây

有些爱依然在说不出来
yǒuxiē ài yīrán zài shuō bù chū·lai
dẩu xia ai i rán chai sua pu tru lái
Có một chút tình cảm vẫn còn đó nhưng vẫn nói không nên lời

深情的人总死性不改
shēnqíng de rén zǒng sǐ xìng bù gǎi
sân trính tơ rấn chủng xử xing pu cải
Người nặng tình thì đến chết cũng không đổi

不太好释怀还是送你回到茫茫人海
bù tài hǎo shì huái hái·shi sòng nǐ huí dào mángmáng rénhǎi
pu thai hảo sư hoái hái sư xung nỉ huấy tao máng máng rấn hải
Dù buông chẳng dễ dàng, vẫn phải trả em về biển người mênh mông

我终究是意外是除外不是例外
wǒ zhōngjiū shì yìwài shì chúwài bù·shi lìwài
ủa chung chiêu sư i oai sư trú oai pu sư li oai
Suy cho cùng tôi là ngoài ý muốn, là ngoại trừ không phải ngoại lệ

越受伤害越期待你给的爱
yuè shòushāng hài yuè qīdài nǐ gěi de ài
duê sâu sang hai duê tri tai nỉ cẩy tơ ai
Càng bị tổn thương càng trông ngóng tình yêu em trao

我们剧情被篡改回忆超载
wǒ·men jùqíng bèi cuàngǎi huíyì chāozài
ủa mân chuy trính pây troan cải huấy i trao chai
Kịch bản của chúng ta bị xáo trộn, hồi ức bị quá tải

我要怎么走出来
wǒ yào zěn·me zǒu chū·lai
ủa dao chẩn mơ chẩu tru lái
Tôi phải làm sao mới thoát ra được đây

我还是被淘汰没和爱撞个满怀
wǒ hái·shi bèi táotài méi hé ài zhuàng gè mǎnhuái
ủa hái sư pây tháo thai mấy hứa ai choang cưa mản hoái
Tôi bị loại, yêu phải người không yêu

还是没成为你的偏爱
hái·shi méi chéngwéi nǐ de piānài
hái sư mấy trấng uấy nỉ tơ p'en ai
Rốt cuộc chẳng thể trở thành thiên vị của lòng em

我的专情你不必理睬
wǒ de zhuān qíng nǐ bùbiÌ lǐcǎi
ủa tơ choan trính nỉ pu pi lỉ trải
Chân tình của tôi, em không cần phải bận tâm

有些爱依然在说不出来
yǒuxiē ài yīrán zài shuō bù chū·lai
dẩu xia ai i rán chai sua pu tru lái
Có một chút tình cảm vẫn còn đó nhưng vẫn nói không nên lời

深情的人总死性不改
shēnqíng de rén zǒng sǐ xìng bù gǎi
sân trính tơ rấn chủng xử xing pu cải
Người nặng tình thì đến chết cũng không đổi

不太好释怀还是送你回到茫茫人海
bù tài hǎo shì huái hái·shi sòng nǐ huí dào mángmáng rénhǎi
pu thai hảo sư hoái hái sư xung nỉ huấy tao máng máng rấn hải
Dù buông chẳng dễ dàng, vẫn phải trả em về biển người mênh mông

我终究是意外是除外不是例外
wǒ zhōngjiū shì yìwài shì chúwài bù·shi lìwài
ủa chung chiêu sư i oai sư trú oai pu sư li oai
Suy cho cùng tôi là ngoài ý muốn, là ngoại trừ không phải ngoại lệ

越受伤害越期待你给的爱
yuè shòushāng hài yuè qīdài nǐ gěi de ài
duê sâu sang hai duê tri tai nỉ cẩy tơ ai
Càng bị tổn thương càng trông ngóng tình yêu em trao

我们剧情被篡改回忆超载
wǒ·men jùqíng bèi cuàngǎi huíyì chāozài
ủa mân chuy trính pây troan cải huấy i trao chai
Kịch bản của chúng ta bị xáo trộn, hồi ức bị quá tải

我要怎么走出来
wǒ yào zěn·me zǒu chū·lai
ủa dao chẩn mơ chẩu tru lái
Tôi phải làm sao mới thoát ra được đây

我还是被淘汰没和爱撞个满怀
wǒ hái·shi bèi táotài méi hé ài zhuàng gè mǎnhuái
ủa hái sư pây tháo thai mấy hứa ai choang cưa mản hoái
Tôi bị loại, yêu phải người không yêu

还是没成为你的偏爱
hái·shi méi chéngwéi nǐ de piānài
hái sư mấy trấng uấy nỉ tơ p'en ai
Rốt cuộc chẳng thể trở thành thiên vị của lòng em

我的专情你不必理睬
wǒ de zhuān qíng nǐ bùbiÌ lǐcǎi
ủa tơ choan trính nỉ pu pi lỉ trải
Chân tình của tôi, em không cần phải bận tâm

我终究是意外是除外不是例外
wǒ zhōngjiū shì yìwài shì chúwài bù·shi lìwài
ủa chung chiêu sư i oai sư trú oai pu sư li oai
Suy cho cùng tôi là ngoài ý muốn, là ngoại trừ không phải ngoại lệ

越受伤害越期待你给的爱
yuè shòushāng hài yuè qīdài nǐ gěi de ài
duê sâu sang hai duê tri tai nỉ cẩy tơ ai
Càng bị tổn thương càng trông ngóng tình yêu em trao

我们剧情被篡改回忆超载
wǒ·men jùqíng bèi cuàngǎi huíyì chāozài
ủa mân chuy trính pây troan cải huấy i trao chai
Kịch bản của chúng ta bị xáo trộn, hồi ức bị quá tải

我要怎么走出来
wǒ yào zěn·me zǒu chū·lai
ủa dao chẩn mơ chẩu tru lái
Tôi phải làm sao mới thoát ra được đây

我还是被淘汰没和爱撞个满怀
wǒ hái·shi bèi táotài méi hé ài zhuàng gè mǎnhuái
ủa hái sư pây tháo thai mấy hứa ai choang cưa mản hoái
Tôi bị loại, yêu phải người không yêu

还是没成为你的偏爱
hái·shi méi chéngwéi nǐ de piānài
hái sư mấy trấng uấy nỉ tơ p'en ai
Rốt cuộc chẳng thể trở thành thiên vị của lòng em

我的专情你不必理睬
wǒ de zhuān qíng nǐ bùbiÌ lǐcǎi
ủa tơ choan trính nỉ pu pi lỉ trải
Chân tình của tôi, em không cần phải bận tâm

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa