Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh Remix Full 我怕来者不是你 Wǒ pà lái zhě bùshì nǐ (dj版) - Tiểu Lam Bối Tâm | - 小蓝背心

Lời bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh Remix tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

怕无归期怕空欢喜
pà wú guīqī pà kōng huānxǐ
p'a ú quây tri p'a khung hoan xỉ
Sợ không ngày về, sợ mừng hụt

怕来的不是你
pà lái de bù·shi nǐ
p'a lái tơ pu sư nỉ
Sợ người đến không phải anh

怕没有奇迹
pà méi·yǒu qíjī
p'a mấy dẩu trí chi
Sợ kỳ tích không xuất hiện

等风吹尽等雨过季后
děng fēng chuī jìn děng yǔ guò jì hòu
tẩng phâng truây chin tẩng ủy cua chi hâu
Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa qua mùa

等你与我的下次相遇
děng nǐ yǔ wǒ de xià cì xiāng yù
tẩng nỉ ủy ủa tơ xe trư xeng uy
Chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng mình

怕无归期怕会犹豫
pà wú guīqī pà huì yóuyù
p'a ú quây tri p'a huây dấu uy
Sợ không ngày về, sợ sẽ do dự

怕来的不是你
pà lái de bù·shi nǐ
p'a lái tơ pu sư nỉ
Sợ người đến không phải anh

怕没有结局
pà méi·yǒu jiéjú
p'a mấy dẩu chía chúy
Sợ không có kết cục gì

等风吹尽等雨过季后
děng fēng chuī jìn děng yǔ guò jì hòu
tẩng phâng truây chin tẩng ủy cua chi hâu
Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa qua mùa

再相遇
zài xiāng yù
chai xeng uy
Lại gặp nhau

盛夏看不见雪景
shèngxià kàn bùjiàn xuě jǐng
sâng xe khan pu chen xuể chỉnh
Giữa mùa hè chẳng có tuyết rơi

太阳等不到星星
tàiyáng děng bùdào xīngxīng
thai dáng tẩng pu tao xing xing
Mặt trời chẳng đợi được vì sao

我在街角等着你
wǒ zài jiē jiǎo děng zhe nǐ
ủa chai chia chẻo tẩng chưa nỉ
Em ở góc phố đợi anh

就花光了勇气
jiù huā guāng le yǒngqì
chiêu hoa quang lơ dủng tri
Đã dùng hết dũng khí

候鸟向南方迁徙
hòuniǎo xiàng nánfāng qiānxǐ
hâu nẻo xeng nán phang tren xỉ
Chim di cư bay về phương Nam

北国披上了白衣
běiguó pī shàng le báiyī
pẩy cúa p'i sang lơ pái i
Phương Bắc khoác lên chiếc áo trắng

深冬的美好光景
shēn dōng de měihǎo guāngjǐng
sân tung tơ mẩy hảo quang chỉnh
Cảnh sắc mùa đông tuyệt đẹp

却没有你的踪迹
què méi·yǒu nǐ de zōngjì
truê mấy dẩu nỉ tơ chung chi
Lại chẳng có hình bóng anh

怕无归期怕空欢喜
pà wú guīqī pà kōng huānxǐ
p'a ú quây tri p'a khung hoan xỉ
Sợ không ngày về, sợ mừng hụt

怕来的不是你
pà lái de bù·shi nǐ
p'a lái tơ pu sư nỉ
Sợ người đến không phải anh

怕没有奇迹
pà méi·yǒu qíjī
p'a mấy dẩu trí chi
Sợ kỳ tích không xuất hiện

等风吹尽等雨过季后
děng fēng chuī jìn děng yǔ guò jì hòu
tẩng phâng truây chin tẩng ủy cua chi hâu
Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa qua mùa

等你与我的下次相遇
děng nǐ yǔ wǒ de xià cì xiāng yù
tẩng nỉ ủy ủa tơ xe trư xeng uy
Chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng mình

怕无归期怕会犹豫
pà wú guīqī pà huì yóuyù
p'a ú quây tri p'a huây dấu uy
Sợ không ngày về, sợ sẽ do dự

怕来的不是你
pà lái de bù·shi nǐ
p'a lái tơ pu sư nỉ
Sợ người đến không phải anh

怕没有结局
pà méi·yǒu jiéjú
p'a mấy dẩu chía chúy
Sợ không có kết cục gì

等风吹尽等雨过季后
děng fēng chuī jìn děng yǔ guò jì hòu
tẩng phâng truây chin tẩng ủy cua chi hâu
Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa qua mùa

再相遇
zài xiāng yù
chai xeng uy
Lại gặp nhau

盛夏看不见雪景
shèngxià kàn bùjiàn xuě jǐng
sâng xe khan pu chen xuể chỉnh
Giữa mùa hè chẳng có tuyết rơi

太阳等不到星星
tàiyáng děng bùdào xīngxīng
thai dáng tẩng pu tao xing xing
Mặt trời chẳng đợi được vì sao

我在街角等着你
wǒ zài jiē jiǎo děng zhe nǐ
ủa chai chia chẻo tẩng chưa nỉ
Em ở góc phố đợi anh

就花光了勇气
jiù huā guāng le yǒngqì
chiêu hoa quang lơ dủng tri
Đã dùng hết dũng khí

候鸟向南方迁徙
hòuniǎo xiàng nánfāng qiānxǐ
hâu nẻo xeng nán phang tren xỉ
Chim di cư bay về phương Nam

北国披上了白衣
běiguó pī shàng le báiyī
pẩy cúa p'i sang lơ pái i
Phương Bắc khoác lên chiếc áo trắng

深冬的美好光景
shēn dōng de měihǎo guāngjǐng
sân tung tơ mẩy hảo quang chỉnh
Cảnh sắc mùa đông tuyệt đẹp

却没有你的踪迹
què méi·yǒu nǐ de zōngjì
truê mấy dẩu nỉ tơ chung chi
Lại chẳng có hình bóng anh

怕无归期怕空欢喜
pà wú guīqī pà kōng huānxǐ
p'a ú quây tri p'a khung hoan xỉ
Sợ không ngày về, sợ mừng hụt

怕来的不是你
pà lái de bù·shi nǐ
p'a lái tơ pu sư nỉ
Sợ người đến không phải anh

怕没有奇迹
pà méi·yǒu qíjī
p'a mấy dẩu trí chi
Sợ kỳ tích không xuất hiện

等风吹尽等雨过季后
děng fēng chuī jìn děng yǔ guò jì hòu
tẩng phâng truây chin tẩng ủy cua chi hâu
Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa qua mùa

等你与我的下次相遇
děng nǐ yǔ wǒ de xià cì xiāng yù
tẩng nỉ ủy ủa tơ xe trư xeng uy
Chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng mình

怕无归期怕会犹豫
pà wú guīqī pà huì yóuyù
p'a ú quây tri p'a huây dấu uy
Sợ không ngày về, sợ sẽ do dự

怕来的不是你
pà lái de bù·shi nǐ
p'a lái tơ pu sư nỉ
Sợ người đến không phải anh

怕没有结局
pà méi·yǒu jiéjú
p'a mấy dẩu chía chúy
Sợ không có kết cục gì

等风吹尽等雨过季后
děng fēng chuī jìn děng yǔ guò jì hòu
tẩng phâng truây chin tẩng ủy cua chi hâu
Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa qua mùa

再相遇
zài xiāng yù
chai xeng uy
Lại gặp nhau
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa