Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi- Vương Tĩnh Văn Không Mập | - 王靖雯不胖

Lời bài hát Haiz tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

想想也没什么好遗憾
xiǎng xiǎng yě méishén·me hǎo yíhàn
xẻng xẻng dể mấy sấn mơ hảo í han
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng tiếc

好坏也陪你做过伴
hǎo huài yě péi nǐ zuò guò bàn
hảo hoai dể p'ấy nỉ chua cua pan
Chí ít thì mình đã từng bên nhau

只是惦记你
zhǐshì diànjì nǐ
chử sư ten chi nỉ
Chỉ là có chút bận lòng

有没有按时吃饭
yǒu méi·yǒu ānshí chīfàn
dẩu mấy dẩu an sứ trư phan
Chẳng biết em có ăn uống đúng giờ không

想想也真有点麻烦
xiǎng xiǎng yě zhēn yǒudiǎn má·fan
xẻng xẻng dể chân dẩu tẻn má phán
Nghĩ lại thì cũng có chút phiền

你爱哭又总在我工作时捣乱
nǐ ài kū yòu zǒng zài wǒ gōngzuò shí dǎoluàn
nỉ ai khu dâu chủng chai ủa cung chua sứ tảo loan
Em thích khóc lại còn thích quấy nhiễu tôi lúc làm việc

要浪漫安全感
yào làngmàn ānquán gǎn
dao lang man an troén cản
Muốn lãng mạn và cảm giác an toàn

却爱我千金不换
què ài wǒ qiān jīn·buhuàn
truê ai ủa tren chin pu hoan
Nhưng em yêu tôi, ngàn vàng không đổi

和你分开后时间变得好慢
hé nǐ fēnkāi hòu shíjiān biàn dé hǎo màn
hứa nỉ phân khai hâu sứ chen pen tứa hảo man
Sau khi mình chia tay, thời gian trôi thật chậm

小小城市再碰面变得太难
xiǎo xiǎo chéngshì zài pèng miàn biàn dé tài nán
xẻo xẻo trấng sư chai p'âng men pen tứa thai nán
Thành phố rất nhỏ nhưng lại quá khó để gặp nhau

唉无奈没你有什么好期待
āi wúnài méi nǐ yǒu shén·me hǎo qīdài
ai ú nai mấy nỉ dẩu sấn mơ hảo tri tai
Haiz, đành chịu, mất em rồi còn gì đáng chờ mong

我好想看你耍赖
wǒ hǎo xiǎng kàn nǐ shuǎlài
ủa hảo xẻng khan nỉ sỏa lai
Thật muốn nhìn em chơi xấu

拥你在怀陪你看海
yōng nǐ zài huái péi nǐ kàn hǎi
dung nỉ chai hoái p'ấy nỉ khan hải
Ôm em trong lòng, cùng em ngắm biển

听你说没我存在你活得就不够精彩
tīng nǐ shuō méi wǒ cúnzài nǐ huó dé jiù bùgòu jīngcǎi
thing nỉ sua mấy ủa truấn chai nỉ húa tứa chiêu pu câu ching trải
Nghe em thủ thỉ không có tôi, cuộc sống em sẽ không trọn vẹn

我怎么唉失败
wǒ zěn·me āi shībài
ủa chẩn mơ ai sư pai
Sao tôi lại thất bại đến vậy

没把你宠成个小孩
méi bǎ nǐ chǒng chéng gè xiǎo hái
mấy pả nỉ trủng trấng cưa xẻo hái
Không thể cưng chiều em như em bé

都怪我脾气古怪
dōu guài wǒ pí·qi gǔguài
tâu quai ủa p'í tri củ quai
Đều tại tôi tính tình kỳ lạ

学不会爱害你等待
xué bù huì ài hài nǐ děngdài
xuế pu huây ai hai nỉ tẩng tai
Không học được cách yêu, để em phải đợi

可是爱能不能留个座位
kěshì ài néng bùnéng liú gè zuòwèi
khửa sư ai nấng pu nấng liếu cưa chua uây
Nhưng tình yêu, liệu có thể chừa một chỗ

等你回来
děng nǐ huílái
tẩng nỉ huấy lái
Để đợi em về không

想想也幼稚得心酸
xiǎng xiǎng yě yòuzhì dé xīnsuān
xẻng xẻng dể dâu chư tứa xin xoan
Nghĩ lại thì ngây thơ đến xót xa

碍面子就真的宁愿这样走散
àimiàn·zi jiù zhēn de níngyuàn zhèyàng zǒu sàn
ai men chư chiêu chân tơ nính doen chưa dang chẩu xan
Sợ mất mặt, thà rằng bản thân đi lạc

怕喜欢变平淡
pà xǐ·huan biàn píngdàn
p'a xỉ hoan pen p'ính tan
Sợ thích trở nên phai nhạt

怕承诺什么都不算
pà chéngnuò shén·me dōu bù suàn
p'a trấng nua sấn mơ tâu pu xoan
Sợ hứa hẹn trở thành nói suông

没我说晚安会不会不习惯
méi wǒ shuō wǎn'ān huì bù huì bù xíguān
mấy ủa sua oản an huây pu huây pu xí quan
Không có tôi chúc ngủ ngon, liệu em có cảm thấy quen

小小愿望会是谁陪你圆满
xiǎo xiǎo yuànwàng huì shì shuí péi nǐ yuánmǎn
xẻo xẻo doen oang huây sư suấy p'ấy nỉ doén mản
Ai sẽ cùng em thực hiện những ước nguyện nhỏ bé đây

唉无奈没你有什么好期待
āi wúnài méi nǐ yǒu shén·me hǎo qīdài
ai ú nai mấy nỉ dẩu sấn mơ hảo tri tai
Haiz, đành chịu, mất em rồi còn gì đáng chờ mong

我好想看你耍赖
wǒ hǎo xiǎng kàn nǐ shuǎlài
ủa hảo xẻng khan nỉ sỏa lai
Thật muốn nhìn em chơi xấu

拥你在怀陪你看海
yōng nǐ zài huái péi nǐ kàn hǎi
dung nỉ chai hoái p'ấy nỉ khan hải
Ôm em trong lòng, cùng em ngắm biển

听你说没我存在你活得就不够精彩
tīng nǐ shuō méi wǒ cúnzài nǐ huó dé jiù bùgòu jīngcǎi
thing nỉ sua mấy ủa truấn chai nỉ húa tứa chiêu pu câu ching trải
Nghe em thủ thỉ không có tôi, cuộc sống em sẽ không trọn vẹn

我怎么唉失败
wǒ zěn·me āi shībài
ủa chẩn mơ ai sư pai
Sao tôi lại thất bại đến vậy

没把你宠成个小孩
méi bǎ nǐ chǒng chéng gè xiǎo hái
mấy pả nỉ trủng trấng cưa xẻo hái
Không thể cưng chiều em như em bé

都怪我脾气古怪
dōu guài wǒ pí·qi gǔguài
tâu quai ủa p'í tri củ quai
Đều tại tôi tính tình kỳ lạ

学不会爱害你等待
xué bù huì ài hài nǐ děngdài
xuế pu huây ai hai nỉ tẩng tai
Không học được cách yêu, để em phải đợi

可是爱能不能留个座位
kěshì ài néng bùnéng liú gè zuòwèi
khửa sư ai nấng pu nấng liếu cưa chua uây
Nhưng tình yêu, liệu có thể chừa một chỗ

等你回来
děng nǐ huílái
tẩng nỉ huấy lái
Để đợi em về không

唉无奈没你什么都不期待
āi wúnài méi nǐ shén·me dōu bùqī dāi
ai ú nai mấy nỉ sấn mơ tâu pu tri tai
Haiz, đành chịu, mất em rồi còn gì đáng chờ mong

不能再看你耍赖
bùnéng zài kàn nǐ shuǎlài
pu nấng chai khan nỉ sỏa lai
Không còn thấy em chơi xấu

拥你在怀陪你看海
yōng nǐ zài huái péi nǐ kàn hǎi
dung nỉ chai hoái p'ấy nỉ khan hải
Ôm em trong lòng, cùng em ngắm biển

可惜没有你存在
kěxī méi·yǒu nǐ cúnzài
khửa xi mấy dẩu nỉ truấn chai
Tiếc là không còn em

我一个人怎么精彩
wǒ yī gèrén zěn·me jīngcǎi
ủa i cưa rấn chẩn mơ ching trải
Một mình tôi sao mà vui vẻ được

我怎么唉失败
wǒ zěn·me āi shībài
ủa chẩn mơ ai sư pai
Sao tôi lại thất bại đến vậy

没把你宠成个小孩
méi bǎ nǐ chǒng chéng gè xiǎo hái
mấy pả nỉ trủng trấng cưa xẻo hái
Không thể yêu chiều em như em bé

都怪我脾气古怪
dōu guài wǒ pí·qi gǔguài
tâu quai ủa p'í tri củ quai
Đều tại tôi tính tình kỳ quái

学不会爱害你等待
xué bù huì ài hài nǐ děngdài
xuế pu huây ai hai nỉ tẩng tai
Không học được cách yêu, khiến em phải chờ đợi

可是唉会不会还有机会
kěshì āi huì bù huì hái yǒujī huì
khửa sư ai huây pu huây hái dẩu chi huây
Nhưng liệu còn có cơ hội

我们重来
wǒ·men zhòng lái
ủa mân chung lái
Để chúng ta quay lại không?
 

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa