Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú - Thiện Vũ | - 善宇

Lời bài hát Như tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你如星我如月你闪亮我皎洁
nǐ rú xīng wǒ rú yuè nǐ shǎnliàng wǒ jiǎojié
nỉ rú xing ủa rú duê nỉ sản leng ủa chẻo chía
Anh như sao em như trăng, anh lấp lánh em sáng trong

夜空下是我们万般甜配的画面
yè kōng xià shì wǒ·men wànbān tián pèi de huàmiàn
dê khung xe sư ủa mân oan pan thén p'ây tơ hoa men
Dưới trời đêm đầy ắp hình ảnh ngọt ngào của hai ta

你如火我如焰你滚烫我热烈
nǐ rú huǒ wǒ rú yàn nǐ gǔntàng wǒ rèliè
nỉ rú hủa ủa rú den nỉ cuẩn thang ủa rưa liê
Anh như lửa, em như khói, anh nóng bỏng em sục sôi

Oh完美是我们最佳的注解
Oh wánměi shì wǒ·men zuìjiā de zhùjiě
Oh oán mẩy sư ủa mân chuây che tơ chu chỉa
Oh hoàn mỹ là lời giải phù hợp nhất cho đôi mình

你闯入我世界的瞬间
nǐ chuǎng rù wǒ shìjiè de shùn jiàn
nỉ troảng ru ủa sư chia tơ suân chen
Khoảnh khắc anh bước vào thế giới em

我的灵魂像掉入沼泽般沦陷
wǒ de línghún xiàng diào rù zhǎozé bān lúnxiàn
ủa tơ lính huấn xeng teo ru chảo chứa pan luấn xen
Linh hồn em như sa vào đầm lầy đắm chìm trong đó

你是浪漫和温柔根源
nǐ shì làngmàn hé wēnróu gēnyuán
nỉ sư lang man hứa uân rấu cân doén
Anh là cội nguồn của lãng mạn và dịu dàng

如歌紧扣我心弦
rú gē jǐn kòu wǒ xīnxián
rú cưa chỉn khâu ủa xin xén
Như khúc ca quấn quýt vào cung đàn trong tim

想把你每一帧都书写
xiǎng bǎ nǐ měi yī zhēn dōu shūxiě
xẻng pả nỉ mẩy i chân tâu su xỉa
Muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của anh

用光和影临摹你最美的侧脸
yòng guāng hé yǐng línmó nǐ zuì měi de cè liǎn
dung quang hứa ỉnh lín múa nỉ chuây mẩy tơ trưa lẻn
Dùng ánh sáng và ngã bóng vẽ lại góc đẹp nhất của anh

Oh baby请你留在我身边
Oh baby qíng nǐ liú zài wǒ shēnbiān
Oh baby trính nỉ liếu chai ủa sân pen
Oh baby xin anh ở lại bên em

你如星我如月你闪亮我皎洁
nǐ rú xīng wǒ rú yuè nǐ shǎnliàng wǒ jiǎojié
nỉ rú xing ủa rú duê nỉ sản leng ủa chẻo chía
Anh như sao em như trăng, anh lấp lánh em sáng trong

夜空下是我们万般甜配的画面
yè kōng xià shì wǒ·men wànbān tián pèi de huàmiàn
dê khung xe sư ủa mân oan pan thén p'ây tơ hoa men
Dưới trời đêm đầy ắp hình ảnh ngọt ngào của hai ta

你如雾我如烟你婆娑我翩跹
nǐ rú wù wǒ rú yān nǐ pósuō wǒ piānxiān
nỉ rú u ủa rú den nỉ p'úa xua ủa p'en xen
Anh như sương, em như khói, anh khẽ vờn quanh em

我们如影随形Any time any where
wǒ·men rúyǐngsuíxíng Any time any where
ủa mân rú ỉnh xuấy xính Any time any where
Đôi mình như bóng với hình any time any where

不经意的举手投足间
bùjīngyì de jǔ shǒu tóu zú jiàn
pu ching i tơ chủy sẩu thấu chú chen
Trong từng cử chỉ vô hình

你的笑颜抓住我脉搏抛物线
nǐ de xiàoyán zhuā zhù wǒ màibó pāowùxiàn
nỉ tơ xeo dén choa chu ủa mai púa p'ao u xen
Nụ cười anh bắt lấy nhịp tim hình parabol của em

你是耳畔最美的诗篇
nǐ shì ěr pàn zuì měi de shīpiān
nỉ sư ở p'an chuây mẩy tơ sư p'en
Anh là vần thơ đẹp nhất bên tai

如瓣坠入我心田
rú bàn zhuì rù wǒ xīntián
rú pan chuây ru ủa xin thén
Như cánh hoa rơi vào lòng em

想把你每一帧都书写
xiǎng bǎ nǐ měi yī zhēn dōu shūxiě
xẻng pả nỉ mẩy i chân tâu su xỉa
Muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của anh

用光和影临摹你最美的侧脸
yòng guāng hé yǐng línmó nǐ zuì měi de cè liǎn
dung quang hứa ỉnh lín múa nỉ chuây mẩy tơ trưa lẻn
Dùng ánh sáng và ngã bóng vẽ lại góc đẹp nhất của anh

Oh baby请你留在我身边
Oh baby qíng nǐ liú zài wǒ shēnbiān
Oh baby trính nỉ liếu chai ủa sân pen
Oh baby xin anh ở lại bên em

你如星我如月你闪亮我皎洁
nǐ rú xīng wǒ rú yuè nǐ shǎnliàng wǒ jiǎojié
nỉ rú xing ủa rú duê nỉ sản leng ủa chẻo chía
Anh như sao em như trăng, anh lấp lánh em sáng trong

夜空下是我们万般甜配的画面
yè kōng xià shì wǒ·men wànbān tián pèi de huàmiàn
dê khung xe sư ủa mân oan pan thén p'ây tơ hoa men
Dưới trời đêm đầy ắp hình ảnh ngọt ngào của hai ta

你如雾我如烟你婆娑我翩跹
nǐ rú wù wǒ rú yān nǐ pósuō wǒ piānxiān
nỉ rú u ủa rú den nỉ p'úa xua ủa p'en xen
Anh như sương, em như khói, anh khẽ vờn quanh em

我们如影随形Any time any where
wǒ·men rúyǐngsuíxíng Any time any where
ủa mân rú ỉnh xuấy xính Any time any where
Đôi mình như bóng với hình any time any where

你如星我如月你闪亮我皎洁
nǐ rú xīng wǒ rú yuè nǐ shǎnliàng wǒ jiǎojié
nỉ rú xing ủa rú duê nỉ sản leng ủa chẻo chía
Anh như sao em như trăng, anh lấp lánh em sáng trong

夜空下是我们万般甜配的画面
yè kōng xià shì wǒ·men wànbān tián pèi de huàmiàn
dê khung xe sư ủa mân oan pan thén p'ây tơ hoa men
Dưới trời đêm đầy ắp hình ảnh ngọt ngào của hai ta

你如雾我如烟你婆娑我翩跹
nǐ rú wù wǒ rú yān nǐ pósuō wǒ piānxiān
nỉ rú u ủa rú den nỉ p'úa xua ủa p'en xen
Anh như sương, em như khói, anh khẽ vờn quanh em

我们如影随形Any time any where
wǒ·men rúyǐngsuíxíng Any time any where
ủa mân rú ỉnh xuấy xính Any time any where
Đôi mình như bóng với hình any time any where
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dùng Tình Làm Tù 以爱为囚 Yǐ ài wèi qiú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa