Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

16/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离) ─ Cúc Tịnh Y//鞠婧祎

Lời bài hát Mạc Ly tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

初见怀猜忌
chūjiàn huái cāijì
tru chen hoái trai chi
Thuở đầu gặp gỡ lòng hoài nghi

试探两颗少年心
shìtàn liǎng kē shàonián xīn
sư than lẻng khưa sao nén xin
Dò xét đôi con tim non nớt

虽路途多舛
suī lùtú duō chuǎn
xuây lu thú tua troản
Dẫu dặm đường biết bao trắc trở

彼此在侧只觉天地静
bǐcǐ zài cè zhǐ jiào tiāndì jìng
pỉ trử chai trưa chử cheo then ti ching
Chỉ ở bên nhau mới thấy đất trời tĩnh lặng

对饮两壶茶
duì yìn liǎng hú chá
tuây in lẻng hú trá
Cùng uống hai ấm trà

黑白之争难定下
hēibái zhī zhēng nán dìng xià
hây pái chư châng nán ting xe
Thiện ác tranh đoạt khó phân định

长日清闲抚琴听此曲
cháng rì qīngxián fǔqín tīng cǐ qǔ
tráng rư tring xén phủ trín thing trử trủy
Ngày dài nhàn hạ, gảy cung đàn nghe thử khúc ca

谁家人如画
shuí jiārén rú huà
suấy che rấn rú hoa
Người nhà ai tựa như họa

何必独赏窗前花
hébì dú shǎng chuāng qiān huā
hứa pi tú sảng troang tren hoa
Cớ sao lẻ loi ngắm hoa trước song cửa

怡然自得又一夏
yírán zìdé yòu yī xià
í rán chư tứa dâu i xe
Vui mừng ngày hè lại vừa tới

盼从今长相守
pàn cóng jīn zhǎngxiàng shǒu
p'an trúng chin chảng xeng sẩu
Mong được bên nhau dài lâu

共赏一帘风雅
gòng shǎng yī lián fēngyǎ
cung sảng i lén phâng dả
Cùng chàng ngắm cảnh sắc phong nhã

那日烟雨朦胧
nà rì yānyǔ ménglóng
na rư den ủy mấng lúng
Ngày ấy mưa bụi mờ mịt

彩袖勤捧玉钟
cǎi xiù qín pěng yù zhōng
trải xiêu trín p'ẩng uy chung
Tay áo ân cần nâng chén ngọc

闲来酌酒对弈与君同
xián lái zhuó jiǔ duìyì yǔ jūn tóng
xén lái chúa chiểu tuây i ủy chuyn thúng
Thảnh thơi rót rượu cùng chàng đánh cờ

谁料窗外风动
shuí liào chuāng wài fēngdòng
suấy leo troang oai phâng tung
Ngờ đâu gió lay ngoài ô cửa

扰我一卷清梦
rǎo wǒ yī juǎn qīng mèng
rảo ủa i choẻn tring mâng
Làm rối bời mộng đẹp của ta

今宵孤影照惊鸿
jīn xiāo gū yǐng zhào jīng hóng
chin xeo cu ỉnh chao ching húng
Đêm nay một mình soi tỏ nỗi bàng hoàng

花影压窗几重
huā yǐng yā chuāng jǐ zhòng
hoa ỉnh da troang chỉ chung
Bóng hoa bao lần đè song cửa

叶随云扬碧空
yè suí yún yáng bìkōng
dê xuấy uýn dáng pi khung
Lá theo mây lên tận trời xanh

回廊一寸终重逢
huíláng yī cùn zhōng chóngféng
huấy láng i truân chung trúng phấng
Gặp lại nơi cuối hành lang quanh co

执手泪眼朦胧
zhíshǒu lèiyǎn ménglóng
chứ sẩu lây dẻn mấng lúng
Nắm đôi tay ngấn lệ hoen mi

月下听君私语
yuè xià tīng jūn sīyǔ
duê xe thing chuyn xư ủy
Dưới trăng nghe lời chàng thì thầm

从此不必分离
cóngcǐ bùbiÌ fēnlí
trúng trử pu pi phân lí
Từ nay không còn phải chia lìa

初见怀猜忌
chūjiàn huái cāijì
tru chen hoái trai chi
Thuở đầu gặp gỡ lòng hoài nghi

试探两颗少年心
shìtàn liǎng kē shàonián xīn
sư than lẻng khưa sao nén xin
Dò xét đôi con tim non nớt

虽路途多舛
suī lùtú duō chuǎn
xuây lu thú tua troản
Dẫu dặm đường biết bao trắc trở

彼此在侧只觉天地静
bǐcǐ zài cè zhǐ jiào tiāndì jìng
pỉ trử chai trưa chử cheo then ti ching
Chỉ ở bên nhau mới thấy đất trời tĩnh lặng

对饮两壶茶
duì yìn liǎng hú chá
tuây in lẻng hú trá
Cùng uống hai ấm trà

黑白之争难定下
hēibái zhī zhēng nán dìng xià
hây pái chư châng nán ting xe
Thiện ác tranh đoạt khó phân định

长日清闲抚琴听此曲
cháng rì qīngxián fǔqín tīng cǐ qǔ
tráng rư tring xén phủ trín thing trử trủy
Ngày dài nhàn hạ, gảy cung đàn nghe thử khúc ca

谁家人如画
shuí jiārén rú huà
suấy che rấn rú hoa
Người nhà ai tựa như họa

何必独赏窗前花
hébì dú shǎng chuāng qiān huā
hứa pi tú sảng troang tren hoa
Cớ sao lẻ loi ngắm hoa trước song cửa

怡然自得又一夏
yírán zìdé yòu yī xià
í rán chư tứa dâu i xe
Vui mừng ngày hè lại vừa tới

盼从今长相守
pàn cóng jīn zhǎngxiàng shǒu
p'an trúng chin chảng xeng sẩu
Mong được bên nhau dài lâu

共赏一帘风雅
gòng shǎng yī lián fēngyǎ
cung sảng i lén phâng dả
Cùng chàng ngắm cảnh sắc phong nhã

那日烟雨朦胧
nà rì yānyǔ ménglóng
na rư den ủy mấng lúng
Ngày ấy mưa bụi mờ mịt

彩袖勤捧玉钟
cǎi xiù qín pěng yù zhōng
trải xiêu trín p'ẩng uy chung
Tay áo ân cần nâng chén ngọc

闲来酌酒对弈与君同
xián lái zhuó jiǔ duìyì yǔ jūn tóng
xén lái chúa chiểu tuây i ủy chuyn thúng
Thảnh thơi rót rượu cùng chàng đánh cờ

谁料窗外风动
shuí liào chuāng wài fēngdòng
suấy leo troang oai phâng tung
Ngờ đâu gió lay ngoài ô cửa

扰我一卷清梦
rǎo wǒ yī juǎn qīng mèng
rảo ủa i choẻn tring mâng
Làm rối bời mộng đẹp của ta

今宵孤影照惊鸿
jīn xiāo gū yǐng zhào jīng hóng
chin xeo cu ỉnh chao ching húng
Đêm nay một mình soi tỏ nỗi bàng hoàng

花影压窗几重
huā yǐng yā chuāng jǐ zhòng
hoa ỉnh da troang chỉ chung
Bóng hoa bao lần đè song cửa

叶随云扬碧空
yè suí yún yáng bìkōng
dê xuấy uýn dáng pi khung
Lá theo mây lên tận trời xanh

回廊一寸终重逢
huíláng yī cùn zhōng chóngféng
huấy láng i truân chung trúng phấng
Gặp lại nơi cuối hành lang quanh co

执手泪眼朦胧
zhíshǒu lèiyǎn ménglóng
chứ sẩu lây dẻn mấng lúng
Nắm đôi tay ngấn lệ hoen mi

月下听君私语
yuè xià tīng jūn sīyǔ
duê xe thing chuyn xư ủy
Dưới trăng nghe lời chàng thì thầm

从此不必分离
cóngcǐ bùbiÌ fēnlí
trúng trử pu pi phân lí
Từ nay không còn phải chia lìa

难以忘怀是所有的遇见
nányǐ wànghuái shì suǒyǒu de yùjiàn
nán ỉ oang hoái sư xủa dẩu tơ uy chen
Những lẫn gặp gỡ chẳng thể quên

以为不经意原来早注定
yǐwéi bùjīngyì yuánlái zǎo zhùdìng
ỉ uấy pu ching i doén lái chảo chu ting
Ngỡ vô tình nhưng hóa ra là định mệnh

多希望多盼望时间走慢一点
duō xīwàng duō pànwàng shíjiān zǒu màn yī diǎn
tua xi oang tua p'an oang sứ chen chẩu man i tẻn
Thật hy vọng, hy vọng rằng thời gian trôi chậm lại

拥抱久些
yōngbào jiǔ xiē
dung pao chiểu xia
Để cái ôm lâu hơn chút nữa

君骑白马垂弓
jūn qí bái mǎ chuí gōng
chuyn trí pái mả truấy cung
Chàng cưỡi ngựa trắng buông cánh cung

我知梦也相同
wǒ zhī mèng yě xiāngtóng
ủa chư mâng dể xeng thúng
Ta biết rằng cũng giống như trong mộng

眼传柔情蜜意诉情衷
yǎn chuán róuqíng mì yì sù qíng zhōng
dẻn troán rấu trính mi i xu trính chung
Mắt đầy nhu tình ý mật tỏ cõi lòng

樽前烛外风动
zūn qiān zhú wài fēngdòng
chuân tren chú oai phâng tung
Gió lay ánh nến trước bình rượu

又忆昨日相拥
yòu yì zuórì xiāng yōng
dâu i chúa rư xeng dung
Nhớ lại cái ôm ngày hôm qua

执子之手不曾空
zhí zǐ zhī shǒu bùcéng kōng
chứ chử chư sẩu pu trấng khung
Giữ lấy đôi tay chưa từng buông lơi

花影压窗几重
huā yǐng yā chuāng jǐ zhòng
hoa ỉnh da troang chỉ chung
Bóng hoa bao lần đè song cửa

叶随云扬碧空
yè suí yún yáng bìkōng
dê xuấy uýn dáng pi khung
Lá theo mây lên tận trời xanh

墨玉簪花落水中
mò yùzān huā luòshuǐ zhōng
mua uy chan hoa lua suẩy chung
Mặt ngọc trâm hoa rơi xuống nước

共看莲池游鱼
gòng kàn lián chí yóu yú
cung khan lén trứ dấu úy
Cùng chàng ngắm cá lội ao sen

好似你我同心鸳鸯交颈相依
hǎosì nǐ wǒ tóngxīn yuānyāng jiāo jǐng xiāngyī
hảo sư nỉ ủa thúng xin doen dang cheo chỉnh xeng i
Như chàng và ta là một, uyên ương thắm thiết tựa vào nhau 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa