Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

17/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng - Tưởng Tuyết Nhi | - 蒋雪儿

Lời bài hát Phong Dạ Hành tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

岂合巴山雪夜相望别离
qǐ hé bā shān xuě yè xiāng wàng biélí
trỉ hứa pa san xuể dê xeng oang pía lí
Há xứng đêm tuyết đỉnh Ba Sơn, nhìn nhau biệt ly

我自乘风去
wǒ zìchéng fēng qù
ủa chư trấng phâng truy
Tự ta thuận gió mà đi

留下一轮血月不过宿命
liú xià yī lún xiě yuè bùguò sù mìng
liếu xe i luấn xỉa duê pu cua xu ming
Để lại sau lưng vầng trăng máu, chỉ vì số mệnh

回首往事皆成雨
huíshǒu wángshì jiē chéng yǔ
huấy sẩu oảng sư chia trấng ủy
Ngoảnh lại chuyện xưa hóa thành cơn mưa

再提笔咦
zài tí bǐ yí
chai thí pỉ í
Lại đề bút

对酒当歌应几许吁
duì jiǔ dāng gē yìng jǐxǔ xū
tuây chiểu tang cưa inh chí xủy xuy
Đối rượu hát ca, hứa mấy phần?

一付笑谈尽往矣
yī fù xiàotán jìn wǎng yǐ
i phu xeo thán chin oảng ỉ
Trò hề này cũng nên đến hồi kết rồi

红尘的故事都忘了
hóngchén de gùshì dōu wàng le
húng trấn tơ cu sư tâu oang lơ
Chuyện hồng trần đã chìm vào dĩ vãng

说书人已不再年少
shuōshū rén yǐ bù zài nián shǎo
sua su rấn ỉ pu chai nén sảo
Người kể chuyện cũng không còn niên thiếu nữa

那残碑谁还在寻找
nà cán bēi shuí hái zài xúnzhǎo
na trán pây suấy hái chai xuýn chảo
Tấm bia tàn ấy, là ai vẫn đang kiếm tìm

斩不断恩怨和纷扰
zhǎn bùduàn ēnyuàn hé fēnrǎo
chản pu toan ân doen hứa phân rảo
Ân oán hỗn loạn chém mãi chẳng đứt

(那结局)马蹄声是否不太安静
( nà jiéjú ) mǎtí shēng shìfǒu bù tài ānjìng
( na chía chúy ) mả thí sâng sư phẩu pu thai an ching
(Đoạn kết) Tiếng vó ngựa phải chăng không quá yên tĩnh

何必去在意
hébì qù zàiyì
hứa pi truy chai i
Hà tất để ý làm chi

夜色中何处传来一声叹息
yè sè zhōng hé chǔ chuán lái yī shēng tànxī
dê xưa chung hứa trủ troán lái i sâng than xi
Ở đâu đó trong bóng đêm, khe khẽ tiếng thở dài

而这荒野不再孤寂
ér zhè huāngyě bù zài gūjì
ớ chưa hoang dể pu chai cu chi
Nơi hoang vắng này không hề cô tịch

乱箭如星雨
luàn jiàn rú xīng yǔ
loan chen rú xing ủy
Loạn tiễn như cơn mưa sao

照亮了天际
zhàoliàng le tiānjì
chao leng lơ then chi
Thắp sáng cả chân trời

(拂袖拭尘衣)
( fúxiù shì chén yì )
( phú xiêu sư trấn i )
(Phất tay áo phủi bụi)

岂合巴山雪夜相望别离
qǐ hé bā shān xuě yè xiāng wàng biélí
trỉ hứa pa san xuể dê xeng oang pía lí
Há xứng đêm tuyết đỉnh Ba Sơn, nhìn nhau biệt ly

我自乘风去
wǒ zìchéng fēng qù
ủa chư trấng phâng truy
Tự ta thuận gió mà đi

留下一轮血月不过宿命
liú xià yī lún xiě yuè bùguò sù mìng
liếu xe i luấn xỉa duê pu cua xu ming
Để lại sau lưng vầng trăng máu, chỉ vì số mệnh

回首往事皆成雨
huíshǒu wángshì jiē chéng yǔ
huấy sẩu oảng sư chia trấng ủy
Ngoảnh lại chuyện xưa hóa thành cơn mưa

再提笔咦
zài tí bǐ yí
chai thí pỉ í
Lại đề bút

对酒当歌应几许吁
duì jiǔ dāng gē yìng jǐxǔ xū
tuây chiểu tang cưa inh chí xủy xuy
Đối rượu hát ca, hứa mấy phần?

一付笑谈尽往矣
yī fù xiàotán jìn wǎng yǐ
i phu xeo thán chin oảng ỉ
Trò hề này cũng nên đến hồi kết rồi

红尘的故事都忘了
hóngchén de gùshì dōu wàng le
húng trấn tơ cu sư tâu oang lơ
Chuyện hồng trần đã chìm vào dĩ vãng

说书人已不再年少
shuōshū rén yǐ bù zài nián shǎo
sua su rấn ỉ pu chai nén sảo
Người kể chuyện cũng không còn niên thiếu nữa

那残碑谁还在寻找
nà cán bēi shuí hái zài xúnzhǎo
na trán pây suấy hái chai xuýn chảo
Tấm bia tàn ấy, là ai vẫn đang kiếm tìm

斩不断恩怨和纷扰
zhǎn bùduàn ēnyuàn hé fēnrǎo
chản pu toan ân doen hứa phân rảo
Ân oán hỗn loạn chém mãi chẳng đứt

(那结局)马蹄声是否不太安静
( nà jiéjú ) mǎtí shēng shìfǒu bù tài ānjìng
( na chía chúy ) mả thí sâng sư phẩu pu thai an ching
(Đoạn kết) Tiếng vó ngựa phải chăng không quá yên tĩnh

何必去在意
hébì qù zàiyì
hứa pi truy chai i
Hà tất để ý làm chi

夜色中何处传来一声叹息
yè sè zhōng hé chǔ chuán lái yī shēng tànxī
dê xưa chung hứa trủ troán lái i sâng than xi
Ở đâu đó trong bóng đêm, khe khẽ tiếng thở dài

而这荒野不再孤寂
ér zhè huāngyě bù zài gūjì
ớ chưa hoang dể pu chai cu chi
Nơi hoang vắng này không hề cô tịch

乱箭如星雨
luàn jiàn rú xīng yǔ
loan chen rú xing ủy
Loạn tiễn như cơn mưa sao

照亮了天际
zhàoliàng le tiānjì
chao leng lơ then chi
Thắp sáng cả chân trời

(拂袖拭尘衣)
( fúxiù shì chén yì )
( phú xiêu sư trấn i )
(Phất tay áo phủi bụi)

岂合巴山雪夜相望别离
qǐ hé bā shān xuě yè xiāng wàng biélí
trỉ hứa pa san xuể dê xeng oang pía lí
Há xứng đêm tuyết đỉnh Ba Sơn, nhìn nhau biệt ly

我自乘风去
wǒ zìchéng fēng qù
ủa chư trấng phâng truy
Tự ta thuận gió mà đi

留下一轮血月不过宿命
liú xià yī lún xiě yuè bùguò sù mìng
liếu xe i luấn xỉa duê pu cua xu ming
Để lại sau lưng vầng trăng máu, chỉ vì số mệnh

回首往事皆成雨
huíshǒu wángshì jiē chéng yǔ
huấy sẩu oảng sư chia trấng ủy
Ngoảnh lại chuyện xưa hóa thành cơn mưa

再提笔咦
zài tí bǐ yí
chai thí pỉ í
Lại đề bút

对酒当歌应几许吁
duì jiǔ dāng gē yìng jǐxǔ xū
tuây chiểu tang cưa inh chí xủy xuy
Đối rượu hát ca, hứa mấy phần?

一付笑谈尽往矣
yī fù xiàotán jìn wǎng yǐ
i phu xeo thán chin oảng ỉ
Trò hề này cũng nên đến hồi kết rồi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa