Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

Lời bài hát Chớ Sầu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

年复一年阅尽万人千面
nián fù yī nián yuè jìn wàn rén qiān miàn
nén phu i nén duê chin oan rấn tren men
năm lại một năm nhìn khắp biển người muôn vàn 

忆过往一转眼成云烟
yì guòwǎng yī zhuǎnyǎn chéng yúnyān
i cua oảng i choản dẻn trấng uýn den
Nhớ lại quá khứ chớp mắt đã thành khói mây 

孤身一人穿越四季岁月
gūshēn yī rén chuānyuè sìjì suìyuè
cu sân i rấn troan duê xư chi xuây duê
Một thân một bóng xuyên qua bốn mùa tháng năm 

又何畏悲与欢和与别
yòu hé wèi bēi yǔ huān hé yǔ bié
dâu hứa uây pây ủy hoan hứa ủy pía
Lại nào sợ buồn với vui li với hợp 

旧梦一次冷暖只有自知
jiù mèng yī cì lěngnuǎn zhǐyǒu zìzhī
chiêu mâng i trư lẩng noản chử dẩu chư chư
Một đoạn quá khứ ấm lạnh chỉ mình ta rõ 

笑他人看不穿红尘事
xiào tārén kàn bù chuān hóngchén shì
xeo tha rấn khan pu troan húng trấn sư
Cười người ta chẳng nhìn thấu chuyện hồng trần 

俯仰一世功过不在一时
fǔyǎng yīshì gōngguò bùzài yīshí
phủ dảng i sư cung cua pu chai i sứ
Cúi nhìn một đời, ưu với khuyết không trong nhất thời 

心有向胸有志亦未迟
xīn yǒu xiàng xiōng yǒu zhì yì wèi chí
xin dẩu xeng xiung dẩu chư i uây trứ
Tim có hướng lòng có trí thì vẫn chưa muộn 

世人笑我疯癫
shìrén xiào wǒ fēngdiān
sư rấn xeo ủa phâng ten
Người cười ta khùng điên 

可看破喧嚣人神有何别
kě kànpò xuānxiāo rén shén yǒu hé bié
khửa khan p'ua xoen xeo rấn sấn dẩu hứa pía
Mà nhìn thấu huyên náo thì người với thần có gì khác 

细看星河璀璨山川万丈
xì kàn xīnghé cuǐcàn shān chuān wànzhàng
xi khan xing hứa truẩy tran san troan oan chang
Nhìn ngân hà lộng lẫy, núi sông vạn trượng 

管它前路是何方
guǎn tā qiān lù shì hé fāng
quản tha tren lu sư hứa phang
Mặc kệ phía trước là phương nao

一曲阳关
yī qǔ yáng guān
i trủy dáng quan
Một khúc biệt ly

策马扬鞭看风光无限
cèmǎ yáng biān kàn fēngguāng wúxiàn
trưa mả dáng pen khan phâng quang ú xen
Thúc ngựa dương roi nhìn phong cảnh vô tận 

沉浮世间
chénfú shìjiān
trấn phú sư chen
Thế gian chìm nổi

道阻且远任风吹浪斜
dào zǔ jū yuǎn rèn fēng chuī làng xié
tao chủ chuy doẻn rân phâng truây lang xía
Đường hãy còn xa mặc gió táp sóng xô 

把酒对月
bǎjiǔ duì yuè
pá chiểu tuây duê
Nâng rượu đối trăng

莫听虚言静待事变迁
mò tīng xū yán jìng dāi shìbiàn qiān
mua thing xuy dén ching tai sư pen tren
Chớ nghe lời sai lặng đợi chuyện đổi thay

寄愁思予清风
jì chóu sāi yú qīngfēng
chi trấu xai úy tring phâng
Gửi sầu biệt ly vào trong gió 

沧海桑田回首皆如我所愿
cānghǎisāngtián huíshǒu jiē rú wǒ suǒ yuàn
trang hải xang thén huấy sẩu chia rú ủa xủa doen
Thế sự xoay vần, quay đầu đều như ta ước mong

世人笑我疯癫
shìrén xiào wǒ fēngdiān
sư rấn xeo ủa phâng ten
Người cười ta khùng điên 

可看破喧嚣人神有何别
kě kànpò xuānxiāo rén shén yǒu hé bié
khửa khan p'ua xoen xeo rấn sấn dẩu hứa pía
Mà nhìn thấu huyên náo thì người với thần có gì khác 

细看星河璀璨山川万丈
xì kàn xīnghé cuǐcàn shān chuān wànzhàng
xi khan xing hứa truẩy tran san troan oan chang
Nhìn ngân hà lộng lẫy, núi sông vạn trượng 

管它前路是何方
guǎn tā qiān lù shì hé fāng
quản tha tren lu sư hứa phang
Mặc kệ phía trước là phương nao

一曲阳关
yī qǔ yáng guān
i trủy dáng quan
Một khúc biệt ly

策马扬鞭看风光无限
cèmǎ yáng biān kàn fēngguāng wúxiàn
trưa mả dáng pen khan phâng quang ú xen
Thúc ngựa dương roi nhìn phong cảnh vô tận 

沉浮世间
chénfú shìjiān
trấn phú sư chen
Thế gian chìm nổi

道阻且远任风吹浪斜
dào zǔ jū yuǎn rèn fēng chuī làng xié
tao chủ chuy doẻn rân phâng truây lang xía
Đường hãy còn xa mặc gió táp sóng xô 

把酒对月
bǎjiǔ duì yuè
pá chiểu tuây duê
Nâng rượu đối trăng

莫听虚言静待事变迁
mò tīng xū yán jìng dāi shìbiàn qiān
mua thing xuy dén ching tai sư pen tren
Chớ nghe lời sai lặng đợi chuyện đổi thay

寄愁思予清风
jì chóu sāi yú qīngfēng
chi trấu xai úy tring phâng
Gửi sầu biệt ly vào trong gió 

沧海桑田回首皆如我
cānghǎisāngtián huíshǒu jiē rú wǒ 
trang hải xang thén huấy sẩu chia rú ủa 
Thế sự xoay vần, quay đầu đều như ta ước mong

一曲阳关
yī qǔ yáng guān
i trủy dáng quan
Một khúc biệt ly

策马扬鞭看风光无限
cèmǎ yáng biān kàn fēngguāng wúxiàn
trưa mả dáng pen khan phâng quang ú xen
Thúc ngựa dương roi nhìn phong cảnh vô tận 

沉浮世间
chénfú shìjiān
trấn phú sư chen
Thế gian chìm nổi

道阻且远任风吹浪斜
dào zǔ jū yuǎn rèn fēng chuī làng xié
tao chủ chuy doẻn rân phâng truây lang xía
Đường hãy còn xa mặc gió táp sóng xô 

把酒对月
bǎjiǔ duì yuè
pá chiểu tuây duê
Nâng rượu đối trăng

莫听虚言静待事变迁
mò tīng xū yán jìng dāi shìbiàn qiān
mua thing xuy dén ching tai sư pen tren
Chớ nghe lời sai lặng đợi chuyện đổi thay

寄愁思予清风
jì chóu sāi yú qīngfēng
chi trấu xai úy tring phâng
Gửi sầu biệt ly vào trong gió 

沧海桑田回首皆如我所愿
cānghǎisāngtián huíshǒu jiē rú wǒ suǒ yuàn
trang hải xang thén huấy sẩu chia rú ủa xủa doen
Thế sự xoay vần, quay đầu đều như ta ước mong
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa