Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

07/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

Lời bài hát rước Khi Nước Mắt Rơi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

是很难接受
shì hěn nán jiēshòu
sư hẩn nán chia sâu
Là rất khó chấp nhận 

是很难放手
shì hěn nán fàngshǒu
sư hẩn nán phang sẩu
Là rất khó buông tay 

是很难开口说出任何挽留
shì hěn nán kāikǒu shuō chūrèn hé wǎnliú
sư hẩn nán khai khẩu sua tru rân hứa oản liếu
Là rất khó mở miệng nói bất kỳ lời níu giữ nào 

是我不成熟
shì wǒ bùchéng shú
sư ủa pu trấng sú
Là anh chưa trưởng thành 

还有些愧疚
hái yǒuxiē kuìjiù
hái dẩu xia khuây chiêu
Có chút hổ thẹn 

还有些担忧最后
hái yǒuxiē dānyōu zuìhòu
hái dẩu xia tan dâu chuây hâu
Còn có chút lắng lo cuối cùng

还有些不合时宜的温柔
hái yǒuxiē bùhéshíyí de wēnróu
hái dẩu xia pu hứa sứ í tơ uân rấu
Còn có chút dịu dàng không hợp với thời

都如鲠在喉
dōu rú gěng zài hóu
tâu rú cẩng chai hấu
Đều mặc lại trong cổ

旧情人常问是否是否
jiù qíngrén cháng wèn shìfǒu shìfǒu
chiêu trính rấn tráng uân sư phẩu sư phẩu
Người yêu cũ thường hay hỏi chăng, liệu rằng

倔强地不说别走别走
juéjiàng de bù shuō bié zǒu bié zǒu
chuế cheng tơ pu sua pía chẩu pía chẩu
Quật cường chẳng chịu nói đừng đi, đừng đi 

这城市每天那么多人在擦肩
zhè chéngshì měi tiān nà·me duō rén zài cā jiān
chưa trấng sư mẩy then na mơ tua rấn chai tra chen
Thành phố này mỗi ngày có rất nhiều người lướt

而谁在你身边
ér shuí zài nǐ shēnbiān
ớ suấy chai nỉ sân pen
Mà ai ở cạnh bên em 

直到心碎都失手失守
zhídào xīn suì dōu shīshǒu shīshǒu
chứ tao xin xuây tâu sư sẩu sư sẩu
Tới khi lỡ tay không giữ được con tim nát tan 

才承认离开时满身伤口
cái chéngrèn líkāi shí mǎn shēn shāngkǒu
trái trấng rân lí khai sứ mản sân sang khẩu
Mới thừa nhận lúc rời đi thương tích đầy người 

求命运高抬贵手
qiú mìngyùn gāotáiguìshǒu
triếu ming uyn cao thái quây sẩu
Xin vận mệnh rộng lòng nương tay 

我们都自作自受
wǒ·men dōu zìzuòzìshòu
ủa mân tâu chư chua chư sâu
Mà mình đều là tự làm tự chịu 

是还没接受
shì hái méi jiēshòu
sư hái mấy chia sâu
Là vẫn chưa chấp nhận 

是还没看透
shì hái méi kàntòu
sư hái mấy khan thâu
Là vẫn chưa nhìn thấu

是想要触碰却又收回的手
shì xiǎng yào chù pèng què yòu shōuhuí de shǒu
sư xẻng dao tru p'âng truê dâu sâu huấy tơ sẩu
Là bàn tay muốn chạm vào song lại rụt về 

是皱皱眉头
shì zhòu zhòu méitóu
sư châu châu mấy thấu
Là chau lại đôi mày

想找个理由
xiǎng zhǎo gè lǐyóu
xẻng chảo cưa lỉ dấu
 Muốn tìm một lý do 

想找个借口问候
xiǎng zhǎo gè jièkǒu wènhòu
xẻng chảo cưa chia khẩu uân hâu
Muốn tìm một cái cớ hỏi han 

想问当初如果毫无保留
xiǎng wèn dāngchū rúguǒ háo wú bǎoliú
xẻng uân tang tru rú của háo ú pảo liếu
Muốn hỏi nếu ban đầu cho đi tất cả 

却不敢深究
què bùgǎn shēnjiū
truê pu cản sân chiêu
Lại không dám truy đến cùng

旧情人常问是否是否
jiù qíngrén cháng wèn shìfǒu shìfǒu
chiêu trính rấn tráng uân sư phẩu sư phẩu
Người yêu cũ thường hay hỏi chăng, liệu rằng

倔强地不说别走别走
juéjiàng de bù shuō bié zǒu bié zǒu
chuế cheng tơ pu sua pía chẩu pía chẩu
Quật cường chẳng chịu nói đừng đi, đừng đi

年轻的爱人总不知天高地厚
niánqīng de ài·ren zǒng bù zhī tiāngāodìhòu
nén tring tơ ai rấn chủng pu chư then cao ti hâu
Người trẻ tuổi luôn chẳng biết trời cao đất dày

把邂逅当拥有
bǎ xièhòu dāng yōngyǒu
pả xia hâu tang dung dẩu
Coi cuộc gặp tình cờ làm có nhau 

直到心碎都失手失守
zhídào xīn suì dōu shīshǒu shīshǒu
chứ tao xin xuây tâu sư sẩu sư sẩu
Tới khi lỡ tay không giữ được con tim nát tan 

才承认离开时满身伤口
cái chéngrèn líkāi shí mǎn shēn shāngkǒu
trái trấng rân lí khai sứ mản sân sang khẩu
Mới thừa nhận lúc rời đi thương tích đầy người

说过的天长地久
shuō guò de tiānchángdìjiǔ
sua cua tơ then cháng ti chiểu
Từng nói thiên đường địa cửu

写成了情歌一首
xiě chéng le qínggē yī shǒu
xỉa trấng lơ trính cưa i sẩu
Viết thành một khúc tình ca

学会对所有遗憾说声感谢
xuéhuì duì suǒyǒu yíhàn shuō shēng gǎnxiè
xuế huây tuây xủa dẩu í han sua sâng cản xia
Học được nói tiếng cảm ơn với mọi tiếc nuối

可是你一直在我心脏中间
kěshì nǐ yīzhí zài wǒ xīnzàng zhōngjiān
khửa sư nỉ i chứ chai ủa xin chang chung chen
Cơ mà em luôn ở giữa con tim của anh 

那个夏天距离我现在
nà·ge xiàtiān jùlí wǒ xiànzài
na cưa xe then chuy lí ủa xen chai
Ngày hè ấy cách anh trong hiện tại

有多遥远
yǒu duō yáoyuǎn
dẩu tua dáo doẻn
Có bao xa vời

命运它向来不死不休
mìngyùn tā xiànglái bù sǐ bùxiū
ming uyn tha xeng lái pu xử pu xiêu
Vận mệnh nó xưa nay luôn chẳng chịu thôi 

伤心人只能半推半就
shāngxīn rén zhǐ néng bàntuībànjiù
sang xin rấn chử nấng pan thuây pan chiêu
Người đau lòng chỉ có thể nửa chối nửa thương 

年轻的爱人总信奉覆水难收
niánqīng de ài·ren zǒng xìnfèng fùshuǐnánshōu
nén tring tơ ai rấn chủng xin phâng phu suẩy nán sâu
Người yêu trẻ tuổi luôn thờ tụng gương vỡ khó lành

把懦弱当自由
bǎ nuòruò dāng zìyóu
pả nua rua tang chư dấu
Coi hèn yếu làm tự do 

我们早晚要承受成熟
wǒ·men zǎowǎn yào chéngshòu chéngshú
ủa mân chảo oản dao trấng sâu trấng sú
SỚm muộn mình đều phải chấp nhận trưởng thành 

时间从不是记忆的对手
shíjiān cóng bù·shi jìyì de duìshǒu
sứ chen trúng pu sư chi i tơ tuây sẩu
Thời gian luôn chẳng phải đối thủ của ký ức

到老地方叙叙旧
dào lǎo dìfāng xù xùjiù
tao lảo ti phang xuy xuy chiêu
Quay về nơi cũ hàn huyên chuyện xưa

我们谁都别难受
wǒ·men shuí dōu bié nánshòu
ủa mân suấy tâu pía nán sâu
Mình đừng ai thấy khó chịu

在眼泪落下之前
zài yǎnlèi luò xià zhīqián
chai dẻn lây lua xe chư trén
Trước khi giọt nước mắt rơi

我们好好聊聊天
wǒ·men hǎo hǎo liáo liáo tiān
ủa mân hảo hảo léo léo then
MÌnh dốc sức nói chuyện vài câu
 

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Được Sống Là Vạn Tuế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tác Dụng Phụ Dị Ứng - Đinh Phù Ni

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tác Dụng Phụ Dị Ứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu Chút qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa