Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

Lời bài hát Yêu Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

Sobaby情话多说一点
SO BABY qínghuà duō shuō yī diǎn
 SO BABY trính hoa tua sua i tẻn
So baby nói nhiều lời tình một chút

想我就多看一眼
xiǎng wǒ jiù duō kàn yī yǎn
xẻng ủa chiêu tua khan i dẻn
Nhớ em thì nhìn thêm vài cái 

表现多一点点
biǎoxiàn duō yī diǎndiǎn
pẻo xen tua i tẻn tẻn
Biểu hiện nhiều một chút 

让我能真的看见
ràng wǒ néng zhēn de kàn·jiàn
rang ủa nấng chân tơ khan chen
Để em có thể thật sự nhìn thấy 

Ohbye少说一点
OH BYE shǎo shuō yī diǎn
OH BYE sảo sua i tẻn
Oh bye nói ít lại chút 

想陪你不只一天
xiǎng péi nǐ bùzhǐ yītiān
xẻng p'ấy nỉ pu chử i then
Không chỉ muốn bên anh một ngày thôi đâu 

多一点让我心甘情愿爱你
duō yī diǎn ràng wǒ xīngānqíngyuàn ài nǐ
tua i tẻn rang ủa xin can trính doen ai nỉ
Nhiều một chút để em cam tâm tình nguyện yêu anh 

如果你突然打了个喷嚏
rúguǒ nǐ tūrán dǎ le gè pēntì
rú của nỉ thu rán tả lơ cưa p'ân thi
Nếu anh đột nhiên hắt xì hơi 

那一定就是我在想你
nà yīdìng jiùshì wǒ zài xiǎng nǐ
na i ting chiêu sư ủa chai xẻng nỉ
Nhất định là em đang nhớ anh 

如果半夜被手机吵醒
rúguǒ bànyè bèi shǒu jī chǎo xǐng
rú của pan dê pây sẩu chi trảo xỉnh
Nếu nửa đêm bị điện thoại đánh thức 

啊那是因为我关心
ā nà shì yīnwèi wǒ guānxīn
a na sư in uây ủa quan xin
A đó là vì em quan tâm anh 

常常想你说的话
chángcháng xiǎng nǐ shuō ·dehuà
tráng tráng xẻng nỉ sua tơ hoa
Thường hay nghĩ lời mà anh nói 

是不是别有用心
shì bù·shi biéyǒuyòngxīn
sư pu sư pía dẩu dung xin
Liệu có dụng ý đồ riêng gì không

明明很想相信
míngmíng hěn xiǎng xiāngxìn
mính mính hẩn xẻng xeng xin
Rõ ràng rất muốn tin

却又忍不住怀疑
què yòu rěn bù zhù huáiyí
truê dâu rẩn pu chu hoái í
Song lại chẳng kiềm được mà hoài nghi 

在你的心里
zài nǐ de xīn·li
chai nỉ tơ xin lỉ
Ở trong lòng anh 

我是否就是唯一
wǒ shìfǒu jiùshì wěi yī
ủa sư phẩu chiêu sư uẩy i
Em có phải là duy nhất không 

爱就是有我常烦着你
ài jiùshì yǒu wǒ cháng fán zhe nǐ
ai chiêu sư dẩu ủa tráng phán chưa nỉ
Yêu chính là có em thường làm phiền anh 

Sobaby情话多说一点
SO BABY qínghuà duō shuō yī diǎn
 SO BABY trính hoa tua sua i tẻn
So baby nói nhiều lời tình một chút

想我就多看一眼
xiǎng wǒ jiù duō kàn yī yǎn
xẻng ủa chiêu tua khan i dẻn
Nhớ em thì nhìn thêm vài cái 

表现多一点点
biǎoxiàn duō yī diǎndiǎn
pẻo xen tua i tẻn tẻn
Biểu hiện nhiều một chút 

让我能真的看见
ràng wǒ néng zhēn de kàn·jiàn
rang ủa nấng chân tơ khan chen
Để em có thể thật sự nhìn thấy 

Ohbye少说一点
OH BYE shǎo shuō yī diǎn
OH BYE sảo sua i tẻn
Oh bye nói ít lại chút 

想陪你不只一天
xiǎng péi nǐ bùzhǐ yītiān
xẻng p'ấy nỉ pu chử i then
Không chỉ muốn bên anh một ngày thôi đâu 

多一点让我心甘情愿爱你
duō yī diǎn ràng wǒ xīngānqíngyuàn ài nǐ
tua i tẻn rang ủa xin can trính doen ai nỉ
Nhiều một chút để em cam tâm tình nguyện yêu anh

喜欢在你的臂弯里胡闹
xǐ·huan zài nǐ de bìwān lǐ húnào
xỉ hoan chai nỉ tơ pi oan lỉ hú nao
Thích làm càn trong khuỷu tay của anh 

你的世界是一座城堡
nǐ de shìjiè shì yī zuò chéngbǎo
nỉ tơ sư chia sư i chua trấng pảo
Thế giới anh là một tòa pháo đài 

在大头贴画满心号
zài dàtóu tiēhuà mǎnxīn hào
chai ta thấu thia hoa mản xin hao
Vào gian hàng dán ảnh vẽ đầy trái tim 

贴在手机上对你微笑
tiē zài shǒu jī shàng duì nǐ wēixiào
thia chai sẩu chi sang tuây nỉ uây xeo
Dán lên điện thoại rồi cười tươi nhìn anh 

常常想我说的话
chángcháng xiǎng wǒ shuō ·dehuà
tráng tráng xẻng ủa sua tơ hoa
Thường hay nghĩ những lời em nói 

你是否听得进去
nǐ shìfǒu tīng dé jìn·qù
nỉ sư phẩu thing tứa chin truy
Liệu anh có nghe lọt tai không 

明明很想生气
míngmíng hěn xiǎng shēngqì
mính mính hẩn xẻng sâng tri
Rõ ràng rất muốn nổi giận 

却又忍不住笑意
què yòu rěn bù zhù xiào yì
truê dâu rẩn pu chu xeo i
Lại chẳng kiềm được ý cười 

在我的心里你真的就是唯一
zài wǒ de xīn·li nǐ zhēn de jiùshì wěi yī
chai ủa tơ xin lỉ nỉ chân tơ chiêu sư uẩy i
Trong lòng em anh thật sự chính là duy nhất

爱就是有我常赖着你
ài jiùshì yǒu wǒ cháng lài zhe nǐ
ai chiêu sư dẩu ủa tráng lai chưa nỉ    
Yêu chính là có em thường ỷ lại vào anh

Sobaby情话多说一点
SO BABY qínghuà duō shuō yī diǎn
 SO BABY trính hoa tua sua i tẻn
So baby nói nhiều lời tình một chút

想我就多看一眼
xiǎng wǒ jiù duō kàn yī yǎn
xẻng ủa chiêu tua khan i dẻn
Nhớ em thì nhìn thêm vài cái 

表现多一点点
biǎoxiàn duō yī diǎndiǎn
pẻo xen tua i tẻn tẻn
Biểu hiện nhiều một chút 

让我能真的看见
ràng wǒ néng zhēn de kàn·jiàn
rang ủa nấng chân tơ khan chen
Để em có thể thật sự nhìn thấy 

Ohbye少说一点
OH BYE shǎo shuō yī diǎn
OH BYE sảo sua i tẻn
Oh bye nói ít lại chút 

想陪你不只一天
xiǎng péi nǐ bùzhǐ yītiān
xẻng p'ấy nỉ pu chử i then
Không chỉ muốn bên anh một ngày thôi đâu 

多一点让我心甘情愿爱你
duō yī diǎn ràng wǒ xīngānqíngyuàn ài nǐ
tua i tẻn rang ủa xin can trính doen ai nỉ
Nhiều một chút để em cam tâm tình nguyện yêu anh

就这样一天多一点
jiù zhèyàng yītiān duō yī diǎn
chiêu chưa dang i then tua i tẻn
Cứ vậy mỗi ngày thêm một chút

慢慢地累积感觉
màn màn de lěijì gǎnjué
man man tơ lẩy chi cản chuế
Chầm chậm mà gom góp cảm giác 

两人的世界就能够贴近一点
liǎng rén de shìjiè jiù nénggòu tiējìn yī diǎn
lẻng rấn tơ sư chia chiêu nấng câu thia chin i tẻn
Thế giới của hai người sẽ có thể gần kề thêm chút

Sobaby情话多说一点
SO BABY qínghuà duō shuō yī diǎn
 SO BABY trính hoa tua sua i tẻn
So baby nói nhiều lời tình một chút

想我就多看一眼
xiǎng wǒ jiù duō kàn yī yǎn
xẻng ủa chiêu tua khan i dẻn
Nhớ em thì nhìn thêm vài cái 

表现多一点点
biǎoxiàn duō yī diǎndiǎn
pẻo xen tua i tẻn tẻn
Biểu hiện nhiều một chút 

让我能真的看见
ràng wǒ néng zhēn de kàn·jiàn
rang ủa nấng chân tơ khan chen
Để em có thể thật sự nhìn thấy 

Ohbye少说一点
OH BYE shǎo shuō yī diǎn
OH BYE sảo sua i tẻn
Oh bye nói ít lại chút 

想陪你不只一天
xiǎng péi nǐ bùzhǐ yītiān
xẻng p'ấy nỉ pu chử i then
Không chỉ muốn bên anh một ngày thôi đâu 

多一点让我心甘情愿爱你
duō yī diǎn ràng wǒ xīngānqíngyuàn ài nǐ
tua i tẻn rang ủa xin can trính doen ai nỉ
Nhiều một chút để em cam tâm tình nguyện yêu anh

Sobaby情话多说一点
SO BABY qínghuà duō shuō yī diǎn
 SO BABY trính hoa tua sua i tẻn
So baby nói nhiều lời tình một chút

想我就多看一眼
xiǎng wǒ jiù duō kàn yī yǎn
xẻng ủa chiêu tua khan i dẻn
Nhớ em thì nhìn thêm vài cái 

表现多一点点
biǎoxiàn duō yī diǎndiǎn
pẻo xen tua i tẻn tẻn
Biểu hiện nhiều một chút 

让我能真的看见
ràng wǒ néng zhēn de kàn·jiàn
rang ủa nấng chân tơ khan chen
Để em có thể thật sự nhìn thấy 

Ohbye少说一点
OH BYE shǎo shuō yī diǎn
OH BYE sảo sua i tẻn
Oh bye nói ít lại chút 

想陪你不只一天
xiǎng péi nǐ bùzhǐ yītiān
xẻng p'ấy nỉ pu chử i then
Không chỉ muốn bên anh một ngày thôi đâu 

多一点让我心甘情愿爱你
duō yī diǎn ràng wǒ xīngānqíngyuàn ài nǐ
tua i tẻn rang ủa xin can trính doen ai nỉ
Nhiều một chút để em cam tâm tình nguyện yêu anh

多一点才会慢慢发现
duō yī diǎn cái huì màn màn fāxiàn
tua i tẻn trái huây man man pha xen
Nhiều một chút, mới chầm chậm phát hiện  

因为你让我心甘情愿
yīnwèi nǐ ràng wǒ xīngānqíngyuàn
in uây nỉ rang ủa xin can trính doen
Bởi anh làm em cam tâm tình nguyện 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Được Sống Là Vạn Tuế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tác Dụng Phụ Dị Ứng - Đinh Phù Ni

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tác Dụng Phụ Dị Ứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu Chút qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa