Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

07/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

Lời bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

没有回应的晚安
méi·yǒu huíyìng de wǎn'ān
mấy dẩu huấy ing tơ oản an
Câu ngủ ngon không có hồi đáp 

只剩时针在滴答
zhǐ shèng shízhēn zài dīdá
chử sâng sứ chân chai ti tá
Chỉ còn kim đồng hồ tí tách vang 

没有防备的走散
méi·yǒu fángbèi de zǒu sàn
mấy dẩu pháng pây tơ chẩu xan
Mình lạ nhau chẳng chút phòng bị 

我却忘记了时差
wǒ què wàngjì le shíchā
ủa truê oang chi lơ sứ tra
Anh lại bỏ quên mất thời sai 

白天沉默的对话
bái·tian chénmò de duìhuà
pái then trấn mua tơ tuây hoa
Cuộc đối thoại chỉ toàn lặng im trong ban ngày 

在黑夜慢慢融化
zài hēiyè màn màn rónghuà
chai hây dê man man rúng hoa
Khi đêm đến chầm chậm hòa tan

融化成眼泪
rónghuà chéng yǎnlèi
rúng hoa trấng dẻn lây
Hòa tan thành nước mắt

就当是惩罚
jiù dàngshì chéngfá
chiêu tang sư trấng phá
Coi đây như trừng phạt 

拿起电话再给你发
ná qǐ diànhuà zài gěi nǐ fā
ná trỉ ten hoa chai cẩy nỉ pha
Cầm điện thoại lên tiếp tục gửi cho em 

原谅我
yuánliàng wǒ
doén leng ủa
Tha thứ anh 

一次次一遍遍删了又加
yī cì cì yī biàn biàn shān le yòu jiā
i trư trư i pen pen san lơ dâu che
Một tiếp một lần hủy kết bạn lại gửi lời mời 

发出去
fāchū qù
pha tru truy
Mỗi câu chứ anh gửi đi 

每个字每句话心乱如麻
měi gè zì měi jù huà xīn luàn rú má
mẩy cưa chư mẩy chuy hoa xin loan rú má
Đều khiến lòng rối như tơ vò

还爱着你啊太过牵强犯傻
hái ài zhe nǐ ā tài guò qiānqiǎng fànshǎ
hái ai chưa nỉ a thai cua tren trẻng phan sả
Vẫn còn yêu em nhiều gò ép chính mình làm chuyện ngu ngốc

最后连声音都笑我沙哑
zuìhòu liánshēng yīn dōu xiào wǒ shāyǎ
chuây hâu lén sâng in tâu xeo ủa sa dả
Cuối cùng đến âm thanh cũng cười anh khản giọng 

原谅我
yuánliàng wǒ
doén leng ủa
Thứ tha anh 

太懦弱不像话删了又加
tài nuòruò bùxiànghuà shān le yòu jiā
thai nua rua pu xeng hoa san lơ dâu che
QUá hèn yếu không ra gì hủy kết bạn lại gửi lời mời 

发给你
fāgěi nǐ
pha cẩy nỉ
Mỗi câu chứ gửi cho em 

每个字每句话反复挣扎
měi gè zì měi jù huà fǎnfù zhēngzhá
mẩy cưa chư mẩy chuy hoa phản phu châng chá
Đều làm anh đấu tranh chẳng ngừng

才说了几句你却就此作罢
cái shuō le jǐ jù nǐ què jiùcǐ zuòbà
trái sua lơ chỉ chuy nỉ truê chiêu trử chua ba
Mới nói có mấy câu em lại đã thôi luôn từ đời 

我该怎么放下
wǒ gāi zěn·me fàngxià
ủa cai chẩn mơ phang xe
Anh phải buông bỏ làm sao

没有回应的晚安
méi·yǒu huíyìng de wǎn'ān
mấy dẩu huấy ing tơ oản an
Câu ngủ ngon không có hồi đáp 

只剩时针在滴答
zhǐ shèng shízhēn zài dīdá
chử sâng sứ chân chai ti tá
Chỉ còn kim đồng hồ tí tách vang 

没有防备的走散
méi·yǒu fángbèi de zǒu sàn
mấy dẩu pháng pây tơ chẩu xan
Mình lạ nhau chẳng chút phòng bị 

我却忘记了时差
wǒ què wàngjì le shíchā
ủa truê oang chi lơ sứ tra
Anh lại bỏ quên mất thời sai 

白天沉默的对话
bái·tian chénmò de duìhuà
pái then trấn mua tơ tuây hoa
Cuộc đối thoại chỉ toàn lặng im trong ban ngày 

在黑夜慢慢融化
zài hēiyè màn màn rónghuà
chai hây dê man man rúng hoa
Khi đêm đến chầm chậm hòa tan

融化成眼泪
rónghuà chéng yǎnlèi
rúng hoa trấng dẻn lây
Hòa tan thành nước mắt

就当是惩罚
jiù dàngshì chéngfá
chiêu tang sư trấng phá
Coi đây như trừng phạt 

拿起电话再给你发
ná qǐ diànhuà zài gěi nǐ fā
ná trỉ ten hoa chai cẩy nỉ pha
Cầm điện thoại lên tiếp tục gửi cho em 

原谅我
yuánliàng wǒ
doén leng ủa
Tha thứ anh 

一次次一遍遍删了又加
yī cì cì yī biàn biàn shān le yòu jiā
i trư trư i pen pen san lơ dâu che
Một tiếp một lần hủy kết bạn lại gửi lời mời 

发出去
fāchū qù
pha tru truy
Mỗi câu chứ anh gửi đi 

每个字每句话心乱如麻
měi gè zì měi jù huà xīn luàn rú má
mẩy cưa chư mẩy chuy hoa xin loan rú má
Đều khiến lòng rối như tơ vò

还爱着你啊太过牵强犯傻
hái ài zhe nǐ ā tài guò qiānqiǎng fànshǎ
hái ai chưa nỉ a thai cua tren trẻng phan sả
Vẫn còn yêu em nhiều gò ép chính mình làm chuyện ngu ngốc

最后连声音都笑我沙哑
zuìhòu liánshēng yīn dōu xiào wǒ shāyǎ
chuây hâu lén sâng in tâu xeo ủa sa dả
Cuối cùng đến âm thanh cũng cười anh khản giọng 

原谅我
yuánliàng wǒ
doén leng ủa
Thứ tha anh 

太懦弱不像话删了又加
tài nuòruò bùxiànghuà shān le yòu jiā
thai nua rua pu xeng hoa san lơ dâu che
QUá hèn yếu không ra gì hủy kết bạn lại gửi lời mời 

发给你
fāgěi nǐ
pha cẩy nỉ
Mỗi câu chứ gửi cho em 

每个字每句话反复挣扎
měi gè zì měi jù huà fǎnfù zhēngzhá
mẩy cưa chư mẩy chuy hoa phản phu châng chá
Đều làm anh đấu tranh chẳng ngừng

才说了几句你却就此作罢
cái shuō le jǐ jù nǐ què jiùcǐ zuòbà
trái sua lơ chỉ chuy nỉ truê chiêu trử chua ba
Mới nói có mấy câu em lại đã thôi luôn từ đời 

我该怎么放下
wǒ gāi zěn·me fàngxià
ủa cai chẩn mơ phang xe
Anh phải buông bỏ làm sao

原谅我
yuánliàng wǒ
doén leng ủa
Tha thứ anh 

一次次一遍遍删了又加
yī cì cì yī biàn biàn shān le yòu jiā
i trư trư i pen pen san lơ dâu che
Một tiếp một lần hủy kết bạn lại gửi lời mời 

发出去
fāchū qù
pha tru truy
Mỗi câu chứ anh gửi đi 

每个字每句话心乱如麻
měi gè zì měi jù huà xīn luàn rú má
mẩy cưa chư mẩy chuy hoa xin loan rú má
Đều khiến lòng rối như tơ vò

还爱着你啊太过牵强犯傻
hái ài zhe nǐ ā tài guò qiānqiǎng fànshǎ
hái ai chưa nỉ a thai cua tren trẻng phan sả
Vẫn còn yêu em nhiều gò ép chính mình làm chuyện ngu ngốc

最后连声音都笑我沙哑
zuìhòu liánshēng yīn dōu xiào wǒ shāyǎ
chuây hâu lén sâng in tâu xeo ủa sa dả
Cuối cùng đến âm thanh cũng cười anh khản giọng 
原谅我
yuánliàng wǒ
doén leng ủa
Thứ tha anh 

太懦弱不像话删了又加
tài nuòruò bùxiànghuà shān le yòu jiā
thai nua rua pu xeng hoa san lơ dâu che
QUá hèn yếu không ra gì hủy kết bạn lại gửi lời mời 

发给你
fāgěi nǐ
pha cẩy nỉ
Mỗi câu chứ gửi cho em 

每个字每句话反复挣扎
měi gè zì měi jù huà fǎnfù zhēngzhá
mẩy cưa chư mẩy chuy hoa phản phu châng chá
Đều làm anh đấu tranh chẳng ngừng

才说了几句你却就此作罢
cái shuō le jǐ jù nǐ què jiùcǐ zuòbà
trái sua lơ chỉ chuy nỉ truê chiêu trử chua ba
Mới nói có mấy câu em lại đã thôi luôn từ đời 

我该怎么放下
wǒ gāi zěn·me fàngxià
ủa cai chẩn mơ phang xe
Anh phải buông bỏ làm sao
 

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Được Sống Là Vạn Tuế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tác Dụng Phụ Dị Ứng - Đinh Phù Ni

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tác Dụng Phụ Dị Ứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu Chút qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa