Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

07/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

Lời bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你千万别像风别回到人海中
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng bié huí dào rénhǎi zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng pía huấy tao rấn hải chung
Em đừng như ngọn gió đừng quay về trong biển người

车窗上凝结了一层雨滴
chē chuāng shàng níngjié le yī céng yǔ dī
trưa troang sang nính chía lơ i trấng ủy ti
Trên kính xe ngưng tụ một lớp hạt mưa 

我转着方向盘不知该往哪去
wǒ zhuǎn zhe fāngxiàngpán bù zhī gāi wǎng nǎ qù
ủa choản chưa phang xeng p'án pu chư cai oảng nả truy
Anh xoay vô lăng không biết nên đi về nơi đâu 

雨水敲打着玻璃如你触碰我心
yǔshuǐ qiāo·da zhe bōlí rú nǐ chù pèng wǒ xīn
ủy suẩy treo tả chưa pua lí rú nỉ tru p'âng ủa xin
Nước mưa gõ trên tấm kinh tựa em chạm vào tim anh 

我用力呼吸感受不到你气息
wǒ yònglì hūxī gǎnshòu bùdào nǐ qìxī
ủa dung li hu xi cản sâu pu tao nỉ tri xi
Anh gắng sức hít thở  nhueng không cảm nhận được mùi hương của em 

禁不起回忆有些事催人提起
jīn·buqǐ huíyì yǒuxiē shì cuī rén tíqǐ
chin pu trỉ huấy i dẩu xia sư truây rấn thí trỉ
Không cầm được hồi ức có những việc thôi thúc người ta nhắc đến 

两人的距离拗不过时间忘记
liǎng rén de jùlí niù·buguò shíjiān wàngjì
lẻng rấn tơ chuy lí niêu pu cua sứ chen oang chi
Khoảng cách giữa hai người không lay chuyển được thời gian quên đi 

荒草丛生年纪遇见你又失去你
huāngcǎo cóngshēng niánjì yùjiàn nǐ yòu shīqù nǐ
hoang trảo trúng sâng nén chi uy chen nỉ dâu sư truy nỉ
Ở độ tuổi hoang liêu đầy cỏ dại gặp được em lại mất đi em 

诺大城市爱无藏身地
nuò dàchéngshì ài wú cángshēn de
nua ta trấng sư ai ú tráng sân tơ
Thành phố rộng lớn tình này lại chẳng nơi trú thân 

你千万别像风别又回到人海中
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng bié yòu huí dào rénhǎi zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng pía dâu huấy tao rấn hải chung
Em đừng như ngọn gió đừng quay về trong biển người 

别赐我梦一场空消失无影踪
bié cì wǒ mèng yīchángkōng xiāoshì wú yǐng zōng
pía trư ủa mâng i tráng khung xeo sư ú ỉnh chung
Đừng ban anh một giấc kê vàng biến mất chẳng còn tung tích 

我的爱意随风起又止于心动
wǒ de ài yì suí fēng qǐ yòu zhǐ yú xīn dòng
ủa tơ ai i xuấy phâng trỉ dâu chử úy xin tung
Ý tình của anh nổi theo gió lại dừng tại rung động

怎么争取你都是无用功
zěn·me zhēngqǔ nǐ dōu shì wú yònggōng
chẩn mơ châng trủy nỉ tâu sư ú dung cung
Anh cố gắng sao nữa cũng chỉ là công dã tràng

你千万别像风只路过几秒钟
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng zhǐ lùguò jǐ miǎo zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng chử lu cua chỉ mẻo chung
Em đừng như ngọn gió chỉ ngang qua trong vài giây 

我只能远远目送你离开匆匆
wǒ zhǐ néng yuǎn yuǎn mùsòng nǐ líkāi cōngcōng
ủa chử nấng doẻn doẻn mu xung nỉ lí khai trung trung
Anh chỉ có thể từ xa đưa mắt nhìn em vội vã rời đi 

这滋味如何形容有些梦始终会落空
zhè zīwèi rúhé xíngróng yǒuxiē mèng shǐzhōng huì luòkōng
chưa chư uây rú hứa xính rúng dẩu xia mâng sử chung huây lua khung
Sao để hình dung cảm giác này có những giấc mộng trước sau rồi sẽ vỡ tan

禁不起回忆有些事催人提起
jīn·buqǐ huíyì yǒuxiē shì cuī rén tíqǐ
chin pu trỉ huấy i dẩu xia sư truây rấn thí trỉ
Không cầm được hồi ức có những việc thôi thúc người ta nhắc đến 

两人的距离拗不过时间忘记
liǎng rén de jùlí niù·buguò shíjiān wàngjì
lẻng rấn tơ chuy lí niêu pu cua sứ chen oang chi
Khoảng cách giữa hai người không lay chuyển được thời gian quên đi 

荒草丛生年纪遇见你又失去你
huāngcǎo cóngshēng niánjì yùjiàn nǐ yòu shīqù nǐ
hoang trảo trúng sâng nén chi uy chen nỉ dâu sư truy nỉ
Ở độ tuổi hoang liêu đầy cỏ dại gặp được em lại mất đi em 

诺大城市爱无藏身地
nuò dàchéngshì ài wú cángshēn de
nua ta trấng sư ai ú tráng sân tơ
Thành phố rộng lớn tình này lại chẳng nơi trú thân 

你千万别像风别又回到人海中
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng bié yòu huí dào rénhǎi zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng pía dâu huấy tao rấn hải chung
Em đừng như ngọn gió đừng quay về trong biển người 

别赐我梦一场空消失无影踪
bié cì wǒ mèng yīchángkōng xiāoshì wú yǐng zōng
pía trư ủa mâng i tráng khung xeo sư ú ỉnh chung
Đừng ban anh một giấc kê vàng biến mất chẳng còn tung tích 

我的爱意随风起又止于心动
wǒ de ài yì suí fēng qǐ yòu zhǐ yú xīn dòng
ủa tơ ai i xuấy phâng trỉ dâu chử úy xin tung
Ý tình của anh nổi theo gió lại dừng tại rung động

怎么争取你都是无用功
zěn·me zhēngqǔ nǐ dōu shì wú yònggōng
chẩn mơ châng trủy nỉ tâu sư ú dung cung
Anh cố gắng sao nữa cũng chỉ là công dã tràng

你千万别像风只路过几秒钟
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng zhǐ lùguò jǐ miǎo zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng chử lu cua chỉ mẻo chung
Em đừng như ngọn gió chỉ ngang qua trong vài giây 

我只能远远目送你离开匆匆
wǒ zhǐ néng yuǎn yuǎn mùsòng nǐ líkāi cōngcōng
ủa chử nấng doẻn doẻn mu xung nỉ lí khai trung trung
Anh chỉ có thể từ xa đưa mắt nhìn em vội vã rời đi 

这滋味如何形容有些梦始终会落空
zhè zīwèi rúhé xíngróng yǒuxiē mèng shǐzhōng huì luòkōng
chưa chư uây rú hứa xính rúng dẩu xia mâng sử chung huây lua khung
Sao để hình dung cảm giác này có những giấc mộng trước sau rồi sẽ vỡ tan

你千万别像风别又回到人海中
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng bié yòu huí dào rénhǎi zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng pía dâu huấy tao rấn hải chung
Em đừng như ngọn gió đừng quay về trong biển người 

别赐我梦一场空消失无影踪
bié cì wǒ mèng yīchángkōng xiāoshì wú yǐng zōng
pía trư ủa mâng i tráng khung xeo sư ú ỉnh chung
Đừng ban anh một giấc kê vàng biến mất chẳng còn tung tích 

我的爱意随风起又止于心动
wǒ de ài yì suí fēng qǐ yòu zhǐ yú xīn dòng
ủa tơ ai i xuấy phâng trỉ dâu chử úy xin tung
Ý tình của anh nổi theo gió lại dừng tại rung động

怎么争取你都是无用功
zěn·me zhēngqǔ nǐ dōu shì wú yònggōng
chẩn mơ châng trủy nỉ tâu sư ú dung cung
Anh cố gắng sao nữa cũng chỉ là công dã tràng

你千万别像风只路过几秒钟
nǐ qiānwàn bié xiàng fēng zhǐ lùguò jǐ miǎo zhōng
nỉ tren oan pía xeng phâng chử lu cua chỉ mẻo chung
Em đừng như ngọn gió chỉ ngang qua trong vài giây 

我只能远远目送你离开匆匆
wǒ zhǐ néng yuǎn yuǎn mùsòng nǐ líkāi cōngcōng
ủa chử nấng doẻn doẻn mu xung nỉ lí khai trung trung
Anh chỉ có thể từ xa đưa mắt nhìn em vội vã rời đi 

这滋味如何形容有些梦始终会落空
zhè zīwèi rúhé xíngróng yǒuxiē mèng shǐzhōng huì luòkōng
chưa chư uây rú hứa xính rúng dẩu xia mâng sử chung huây lua khung
Sao để hình dung cảm giác này có những giấc mộng trước sau rồi sẽ vỡ tan
 

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Được Sống Là Vạn Tuế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tác Dụng Phụ Dị Ứng - Đinh Phù Ni

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tác Dụng Phụ Dị Ứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu Chút - Vu Bách Vạn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu Chút qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đáng Tiếc Đôi Mình - Tô Tinh Tiệp

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáng Tiếc Đôi Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Ca Về Em - Vương Vũ Hội Trưởng

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca Về Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Em - Hoả Khê (COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa - Đại Tử, Hắc Nhân Lý Quy Noisemakers

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Ngà Và Nốt Chu Sa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khiếu Cáo Vô Hiệu - Ngô Đại Văn

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khiếu Cáo Vô Hiệu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa