Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

Lời bài hát Tình Yêu Đến Cùng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

让这些年来难捉紧抱紧的爱
ràng zhèxiē niánlái nán zhuō jǐnbào jǐn de ài
rang chưa xia nén lái nán chua chỉn pao chỉn tơ ai
Kêu tình yêu những năm này khó nắm chặt ôm chặt 

如何可不分开
rúhé kěbù fēnkāi
rú hứa khửa pu phân khai
Sao để không phải tách chia

跌入这爱海我共谁谈爱
diē rù zhè ài hǎi wǒ gòng shuí tán ài
tia ru chưa ai hải ủa cung suấy thán ai
Té vào biển tình này em cùng ai yêu thương

理性太多有害幻想可掩盖
lǐxìng tài duō yǒuhài huànxiǎng kě yǎn'gài
lỉ xing thai tua dẩu hai hoan xẻng khửa dẻn cai
Lý trí có quá nhiều tác hại ảo tưởng có thể che đậy 

你爱着我最好不过
nǐ ài zhe wǒ zuìhǎo bùguò
nỉ ai chưa ủa chuây hảo pu cua
Anh yêu em thì còn gì bằng

原来是场无止境的渴望
yuánlái shì chǎng wú zhǐjìng de kěwàng
doén lái sư trảng ú chử ching tơ khửa oang
Hóa ra cuộc khát vọng chẳng có điểm cùng

等到结果或许不错
děngdào jiēguǒ huòxǔ bùcuò
tẩng tao chia của hua xủy pu trua
Đợi đến kết quả có lẽ không tệ 

终究不会更失落
zhōngjiū bù huì gèng shīluò
chung chiêu pu huây câng sư lua
Chung quy chẳng thất vọng thêm nữa 

难料世事太多也许跌宕
nán liào shìshì tài duō yěxǔ diēdàng
nán leo sư sư thai tua dể xủy tia tang
Chuyện đời khó đoán có rất nhiều biết đâu thăng trầm 

尽量逃避令恶魔不见我
jǐnliàng táobì lìng èmó bùjiàn wǒ
chỉn leng tháo pi linh ưa múa pu chen ủa
Cố gắng trốn tránh để ác ma không thấy em

以后再讲梦已下葬
yǐhòu zài jiǎng mèng yǐ xiàzàng
ỉ hâu chai chẻng mâng ỉ xe chang
Sau này nói đến, mộng đã hạ huyệt 

别浇熄这一点爱火
bié jiāo xī zhè yī diǎn ài huǒ
pía cheo xi chưa i tẻn ai hủa
Đừng dội tắt chút lửa yêu này

也许不能存在一生到底的爱
yěxǔ bùnéng cúnzài yīshēng dàodǐ de ài
dể xủy pu nấng truấn chai i sâng tao tỉ tơ ai
Có lẽ không thể tồn tại tình yêu đến cuối đời 

从来多少意外
cónglái duōshǎo yìwài
trúng lái tua sảo i oai
Trước nay có bao điều bất ngờ

能让结局变改还是世人活该
néng ràng jiéjú biàn gǎi hái·shi shìrén huógāi
nấng rang chía chúy pen cải hái sư sư rấn húa cai
Có thể thay đổi kết cục vẫn là người trần vẫn phải 

共你永远难有期待
gòng nǐ yǒngyuǎn nán yǒu qīdài
cung nỉ dủng doẻn nán dẩu tri tai
Mãi mãi khó có kỳ vọng với anh 

让这些年来难捉紧抱紧的爱
ràng zhèxiē niánlái nán zhuō jǐnbào jǐn de ài
rang chưa xia nén lái nán chua chỉn pao chỉn tơ ai
Kêu tình yêu những năm này khó nắm chặt ôm chặt 

如何可不分开
rúhé kěbù fēnkāi
rú hứa khửa pu phân khai
Sao để không phải tách chia

跌入这爱海我共谁谈爱
diē rù zhè ài hǎi wǒ gòng shuí tán ài
tia ru chưa ai hải ủa cung suấy thán ai
Té vào biển tình này em cùng ai yêu thương

理性太多有害幻想可掩盖
lǐxìng tài duō yǒuhài huànxiǎng kě yǎn'gài
lỉ xing thai tua dẩu hai hoan xẻng khửa dẻn cai
Lý trí có quá nhiều tác hại ảo tưởng có thể che đậy

难料世事太多也许跌宕
nán liào shìshì tài duō yěxǔ diēdàng
nán leo sư sư thai tua dể xủy tia tang
Chuyện đời khó liệu có rất nhiều  biết đâu thăng trầm

尽量逃避令恶魔不见我
jǐnliàng táobì lìng èmó bùjiàn wǒ
chỉn leng tháo pi linh ưa múa pu chen ủa
Gắng sức trốn tránh để ác ma không thấy em 

以后再讲梦已下葬
yǐhòu zài jiǎng mèng yǐ xiàzàng
ỉ hâu chai chẻng mâng ỉ xe chang
Sau này nói lại mộng đã hạ huyệt 

别浇熄这一点爱火
bié jiāo xī zhè yī diǎn ài huǒ
pía cheo xi chưa i tẻn ai hủa
Đừng vội tắt chút lửa yêu này

也许不能存在一生到底的爱
yěxǔ bùnéng cúnzài yīshēng dàodǐ de ài
dể xủy pu nấng truấn chai i sâng tao tỉ tơ ai
Có lẽ không thể tồn tại tình yêu đến cuối đời 

从来多少意外
cónglái duōshǎo yìwài
trúng lái tua sảo i oai
Trước nay có bao điều bất ngờ

能让结局变改还是世人活该
néng ràng jiéjú biàn gǎi hái·shi shìrén huógāi
nấng rang chía chúy pen cải hái sư sư rấn húa cai
Có thể thay đổi kết cục vẫn là người trần vẫn phải 

共你永远难有期待
gòng nǐ yǒngyuǎn nán yǒu qīdài
cung nỉ dủng doẻn nán dẩu tri tai
Mãi mãi khó có kỳ vọng với anh 

让这些年来难捉紧抱紧的爱
ràng zhèxiē niánlái nán zhuō jǐnbào jǐn de ài
rang chưa xia nén lái nán chua chỉn pao chỉn tơ ai
Kêu tình yêu những năm này khó nắm chặt ôm chặt 

如何可不分开
rúhé kěbù fēnkāi
rú hứa khửa pu phân khai
Sao để không phải tách chia

跌入这爱海我共谁谈爱
diē rù zhè ài hǎi wǒ gòng shuí tán ài
tia ru chưa ai hải ủa cung suấy thán ai
Té vào biển tình này em cùng ai yêu thương

理性太多有害幻想可掩盖
lǐxìng tài duō yǒuhài huànxiǎng kě yǎn'gài
lỉ xing thai tua dẩu hai hoan xẻng khửa dẻn cai
Lý trí có quá nhiều tác hại ảo tưởng có thể che đậy

也许不能存在一生到底的爱
yěxǔ bùnéng cúnzài yīshēng dàodǐ de ài
dể xủy pu nấng truấn chai i sâng tao tỉ tơ ai
Có lẽ không thể tồn tại tình yêu đến cuối đời 

从来多少意外
cónglái duōshǎo yìwài
trúng lái tua sảo i oai
Trước nay có bao điều bất ngờ

能让结局变改还是世人活该
néng ràng jiéjú biàn gǎi hái·shi shìrén huógāi
nấng rang chía chúy pen cải hái sư sư rấn húa cai
Có thể thay đổi kết cục vẫn là người trần vẫn phải 

共你永远难有期待
gòng nǐ yǒngyuǎn nán yǒu qīdài
cung nỉ dủng doẻn nán dẩu tri tai
Mãi mãi khó có kỳ vọng với anh 

让这些年来难捉紧抱紧的爱
ràng zhèxiē niánlái nán zhuō jǐnbào jǐn de ài
rang chưa xia nén lái nán chua chỉn pao chỉn tơ ai
Kêu tình yêu những năm này khó nắm chặt ôm chặt 

如何可不分开
rúhé kěbù fēnkāi
rú hứa khửa pu phân khai
Sao để không phải tách chia

跌入这爱海我共谁谈爱
diē rù zhè ài hǎi wǒ gòng shuí tán ài
tia ru chưa ai hải ủa cung suấy thán ai
Té vào biển tình này em cùng ai yêu thương

理性太多有害幻想可掩盖
lǐxìng tài duō yǒuhài huànxiǎng kě yǎn'gài
lỉ xing thai tua dẩu hai hoan xẻng khửa dẻn cai
Lý trí có quá nhiều tác hại ảo tưởng có thể che đậy
 

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Được Sống Là Vạn Tuế - Ứng Gia Lợi (Bản Nữ COVER)

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Được Sống Là Vạn Tuế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tác Dụng Phụ Dị Ứng - Đinh Phù Ni

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tác Dụng Phụ Dị Ứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa