Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

01/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

Lời bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

泪落间情思难断
lèi luò jiàn qíngsī nán duàn
lây lua chen trính xư nán toan
Hai hàng nước mắt, tình chàng khó đoạn

临暮入城夜阑珊
lín mù rù chéng yèlán shān
lín mu ru trấng dê lán san
Hoàng hôn ngã bóng, màn đêm bao trùm thành trì 

烛光影乱长街喧
zhú guāng yǐng luàn cháng jiē xuān
chú quang ỉnh loan tráng chia xoen
Ánh đuốc, bóng dài đan xen náo loạn con phố

一曲唱罢盼君何时还
yī qǔ chàng bà pàn jūn héshí hái
i trủy trang pa p'an chuyn hứa sứ hái
Một khúc đã hết còn người khi nào mới về

怎奈繁华失色提壶醉长安
zěnnài fánhuá shīsè tí hú zuì Cháng'ān
chẩn nai phán hóa sư xưa thí hú chuây cháng an
Tiếc thay phồn hoa ảm đạm, nâng chung chuốc Trường An

情如烟散爱难周全
qíng rú yān sàn ài nán zhōuquán
trính rú den xan ai nán châu troén
Tình như mây khói, yêu khó chu toàn

何人风雨交加来与我结伴
hé rén fēngyǔ jiāojiā lái yǔ wǒ jiébàn
hứa rấn phâng ủy cheo che lái ủy ủa chía pan
Ai sẽ vượt qua gió táp mưa sa đến bầu bạn với ta

徒留我孤城将星河看
tú liú wǒ gū chéng jiāng xīnghé kàn
thú liếu ủa cu trấng cheng xing hứa khan
Trong thành chỉ còn mình ta ngắm ngân hà

怎奈山河失色酌酒醉长安
zěnnài shānhé shīsè zhuó jiǔ zuì Cháng'ān
chẩn nai san hứa sư xưa chúa chiểu chuây cháng an
Tiếc thay sơn hà thất sắc, nâng chung chuốc Trường An

谁又提笔相思满篇
shuí yòu tí bǐ xiāngsī mǎn piān
suấy dâu thí pỉ xeng xư mản p'en
Là ai đề bút tương tư kín một trang

千声万字情牵入夜笙歌寒
qiān shēng wàn zì qíng qiān rùyè shēnggē hán
tren sâng oan chư trính tren ru dê sâng cưa hán
Ngàn ngôn vạn ngữ, chữ tình hào vào giai điệu trong đêm

留一人将相思来盼
liú yī rén jiāng xiāngsī lái pàn
liếu i rấn cheng xeng xư lái p'an
Để lại một người ôm tương tư ngóng trông

泪落间情思难断
lèi luò jiàn qíngsī nán duàn
lây lua chen trính xư nán toan
Hai hàng nước mắt, tình chàng khó đoạn

临暮入城夜阑珊
lín mù rù chéng yèlán shān
lín mu ru trấng dê lán san
Hoàng hôn ngã bóng, màn đêm bao trùm thành trì 

烛光影乱长街喧
zhú guāng yǐng luàn cháng jiē xuān
chú quang ỉnh loan tráng chia xoen
Ánh đuốc, bóng dài đan xen náo loạn con phố

一曲唱罢盼君何时还
yī qǔ chàng bà pàn jūn héshí hái
i trủy trang pa p'an chuyn hứa sứ hái
Một khúc đã hết còn người khi nào mới về

怎奈繁华失色提壶醉长安
zěnnài fánhuá shīsè tí hú zuì Cháng'ān
chẩn nai phán hóa sư xưa thí hú chuây cháng an
Tiếc thay phồn hoa ảm đạm, nâng chung chuốc Trường An

情如烟散爱难周全
qíng rú yān sàn ài nán zhōuquán
trính rú den xan ai nán châu troén
Tình như mây khói, yêu khó chu toàn

何人风雨交加来与我结伴
hé rén fēngyǔ jiāojiā lái yǔ wǒ jiébàn
hứa rấn phâng ủy cheo che lái ủy ủa chía pan
Ai sẽ vượt qua gió táp mưa sa đến bầu bạn với ta

徒留我孤城将星河看
tú liú wǒ gū chéng jiāng xīnghé kàn
thú liếu ủa cu trấng cheng xing hứa khan
Trong thành chỉ còn mình ta ngắm ngân hà

怎奈山河失色酌酒醉长安
zěnnài shānhé shīsè zhuó jiǔ zuì Cháng'ān
chẩn nai san hứa sư xưa chúa chiểu chuây cháng an
Tiếc thay sơn hà thất sắc, nâng chung chuốc Trường An

谁又提笔相思满篇
shuí yòu tí bǐ xiāngsī mǎn piān
suấy dâu thí pỉ xeng xư mản p'en
Là ai đề bút tương tư kín một trang

千声万字情牵入夜笙歌寒
qiān shēng wàn zì qíng qiān rùyè shēnggē hán
tren sâng oan chư trính tren ru dê sâng cưa hán
Ngàn ngôn vạn ngữ, chữ tình hào vào giai điệu trong đêm

留一人将相思来盼
liú yī rén jiāng xiāngsī lái pàn
liếu i rấn cheng xeng xư lái p'an
Để lại một người ôm tương tư ngóng trông
 

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Cố 如故 Rúgù

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Cố 如故 Rúgù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điều Ngu Ngốc Không Nên Làm 不该犯的蠢

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Điều Ngu Ngốc Không Nên Làm 不该犯的蠢 Bù gāi fàn de chǔn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa