Bài hát tiếng Trung: Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú- Thu Nguyên Y 秋原依

Lời bài hát Đã Xóa Gần Đây tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

晚风穿过森林
wǎn fēng chuānguò sēnlín
oản phâng troan cua xân lín
Gió đêm len lỏi qua rừng rậm

抖落一层落叶金
dǒuluò yī céng luò yè jīn
tẩu lua i trấng lua dê chin
Lay rụng một mảnh lá vàng

夏季最后的气势
xiàjì zuìhòu de qìshì
xe chi chuây hâu tơ tri sư
Khí thế còn sót lại của mùa hè

一旦被褪尽
yīdàn bèi tuì jìn
i tan pây thuây chin
Một khi vơi đi hết

秋日与冷清联姻
qiū rì yǔ lěng·qīng liányīn
triêu rư ủy lẩng tring lén in
Ngày thu sẽ kết đôi với lạnh vắng

划清界线多余关心
huàqīng jièxiàn duōyú guānxīn
hoa trinh chia xen tua úy quan xin
vạch rõ giới hạn quan tâm là dư thừa

不用再过多用心
bùyòng zài guòduō yòngxīn
pu dung chai cua tua dung xin
Chẳng cần dụng tâm thêm nữa

窗台白霜降临
chuāngtái bái shuāngjiàng lín
troang thái pái soang cheng lín
Ngoài cửa sổ tiết sương giáng xuống trắng xóa

棉被遇上天气阴
miǎnbèi yù shàngtiān qì yīn
mén pây uy sang then tri in
Chăn bông gặp trời râm

所有相恋的情人
suǒyǒu xiāng liàn díqíng rén
xủa dẩu xeng len tí trính rấn
Tất cả cặp tình nhân

要挨得多靠近
yào ái dé duō kàojìn
dao ái tứa tua khao chin
Phải kề sát bên nhau

才能够安然入寝
cáinéng gòu ānrán rù qǐn
trái nấng câu an rán ru trỉn
Mới có thể yên tâm vào giấc ngủ

忘记梦里另个背影
wàngjì mèng lǐ lìng gè bèiyǐng
oang chi mâng lỉ ling cưa pây ỉnh
Quên đi hình bóng trong mơ

保持感情的天平
bǎochí gǎnqíng de tiānpíng
pảo trứ cản trính tơ then p'ính
Giữ vững cán cân tình cảm

那个雨季
nà·ge yǔjì
na cưa ủy chi
Mùa mưa năm ấy

那么细那么密的思念的声音
nà·me xì nà·me mì de sīniàn de shēngyīn
na mơ xi na mơ mi tơ xư nen tơ sâng in
Mưa nhẹ là thế nhưng âm thanh của nỗi nhớ lại dày nặng đến vậy

那么重那么沉的谎言拆穿后的安静
nà·me zhòng nà·me chén de huǎngyán chāichuān hòu de ānjìng
na mơ chung na mơ trấn tơ hoảng dén trai troan hâu tơ an ching
Khoảng lặng sau lời dối trá cớ sao trĩu nặng

只可惜我们的合影相册还未命名
zhǐ kěxī wǒ·men de héyǐng xiāng cè hái wèi mìngmíng
chử khửa xi ủa mân tơ hứa ỉnh xeng trưa hái uây ming mính
Tiếc cho album chưa kịp đặt tên của đôi ta

一张一张在最近删除里寻
yī zhāng yī zhāng zài zuìjìn shānchú lǐ xún
i chang i chang chai chuây chin san trú lỉ xuýn
Tìm từng bức từng bức trong mục đã xóa gần đây

那时晚霞
nà shí wǎnxiá
na sứ oản xé
Khi ấy dưới ánh nắng chiều

那么浓那么烈的两人的倒影
nà·me nóng nà·me liè de liǎng rén de dàoyǐng
na mơ núng na mơ liê tơ lẻng rấn tơ tao ỉnh
Hình bóng hai người rõ ràng như vậy

那么轻那么稀的回忆凋零消失殆尽
nà·me qīng nà·me xī de huíyì diāolíng xiāoshì dài jìn
na mơ tring na mơ xi tơ huấy i teo lính xeo sư tai chin
Kỷ niệm ít ỏi dần nhạt nhòa và tan biến gần như không còn

下雨天独自等天明第二天会放晴
xià yǔ tiān dúzì děng tiānmíng dì èrtiān huì fàngqíng
xe ủy then tú chư tẩng then mính ti ơ then huây phang trính
Ngày mưa, một mình đợi bình minh, hôm sau trời sẽ lại trong

一次一次尝试挽回又清醒
yī cì yī cì chángshì wǎnhuí yòu qīngxǐng
i trư i trư tráng sư oản huấy dâu tring xỉnh
Hết lần này đến lần khác muốn vãn hồi rồi lại bừng tỉnh

爱过已是幸运
ài guò yǐ shì xìngyùn
ai cua ỉ sư xing uyn
Từng yêu đã là may mắn rồi

窗台白霜降临
chuāngtái bái shuāngjiàng lín
troang thái pái soang cheng lín
Ngoài cửa sổ tiết sương giáng xuống trắng xóa

棉被遇上天气阴
miǎnbèi yù shàngtiān qì yīn
mén pây uy sang then tri in
Chăn bông gặp trời râm

所有相恋的情人
suǒyǒu xiāng liàn díqíng rén
xủa dẩu xeng len tí trính rấn
Tất cả cặp tình nhân

要挨得多靠近
yào ái dé duō kàojìn
dao ái tứa tua khao chin
Phải kề sát bên nhau

才能够安然入寝
cáinéng gòu ānrán rù qǐn
trái nấng câu an rán ru trỉn
Mới có thể yên tâm vào giấc ngủ

忘记梦里另个背影
wàngjì mèng lǐ lìng gè bèiyǐng
oang chi mâng lỉ ling cưa pây ỉnh
Quên đi hình bóng trong mơ

保持感情的天平
bǎochí gǎnqíng de tiānpíng
pảo trứ cản trính tơ then p'ính
Giữ vững cán cân tình cảm

那个雨季
nà·ge yǔjì
na cưa ủy chi
Mùa mưa năm ấy

那么细那么密的思念的声音
nà·me xì nà·me mì de sīniàn de shēngyīn
na mơ xi na mơ mi tơ xư nen tơ sâng in
Mưa nhẹ là thế nhưng âm thanh của nỗi nhớ lại dày nặng đến vậy

那么重那么沉的谎言拆穿后的安静
nà·me zhòng nà·me chén de huǎngyán chāichuān hòu de ānjìng
na mơ chung na mơ trấn tơ hoảng dén trai troan hâu tơ an ching
Khoảng lặng sau lời dối trá cớ sao trĩu nặng

只可惜我们的合影相册还未命名
zhǐ kěxī wǒ·men de héyǐng xiāng cè hái wèi mìngmíng
chử khửa xi ủa mân tơ hứa ỉnh xeng trưa hái uây ming mính
Tiếc cho album chưa kịp đặt tên của đôi ta

一张一张在最近删除里寻
yī zhāng yī zhāng zài zuìjìn shānchú lǐ xún
i chang i chang chai chuây chin san trú lỉ xuýn
Tìm từng bức từng bức trong mục đã xóa gần đây

那时晚霞
nà shí wǎnxiá
na sứ oản xé
Khi ấy dưới ánh nắng chiều

那么浓那么烈的两人的倒影
nà·me nóng nà·me liè de liǎng rén de dàoyǐng
na mơ núng na mơ liê tơ lẻng rấn tơ tao ỉnh
Hình bóng hai người rõ ràng như vậy

那么轻那么稀的回忆凋零消失殆尽
nà·me qīng nà·me xī de huíyì diāolíng xiāoshì dài jìn
na mơ tring na mơ xi tơ huấy i teo lính xeo sư tai chin
Kỷ niệm ít ỏi dần nhạt nhòa và tan biến gần như không còn

下雨天独自等天明第二天会放晴
xià yǔ tiān dúzì děng tiānmíng dì èrtiān huì fàngqíng
xe ủy then tú chư tẩng then mính ti ơ then huây phang trính
Ngày mưa, một mình đợi bình minh, hôm sau trời sẽ lại trong

一次一次尝试挽回又清醒
yī cì yī cì chángshì wǎnhuí yòu qīngxǐng
i trư i trư tráng sư oản huấy dâu tring xỉnh
Hết lần này đến lần khác muốn vãn hồi rồi lại bừng tỉnh

爱过已是幸运
ài guò yǐ shì xìngyùn
ai cua ỉ sư xing uyn
Từng yêu đã là may mắn rồi

那个雨季
nà·ge yǔjì
na cưa ủy chi
Mùa mưa năm ấy

那么细那么密的思念的声音
nà·me xì nà·me mì de sīniàn de shēngyīn
na mơ xi na mơ mi tơ xư nen tơ sâng in
Mưa nhẹ là thế nhưng âm thanh của nỗi nhớ lại dày nặng đến vậy

那么重那么沉的谎言拆穿后的安静
nà·me zhòng nà·me chén de huǎngyán chāichuān hòu de ānjìng
na mơ chung na mơ trấn tơ hoảng dén trai troan hâu tơ an ching
Khoảng lặng sau lời dối trá cớ sao trĩu nặng

只可惜我们的合影相册还未命名
zhǐ kěxī wǒ·men de héyǐng xiāng cè hái wèi mìngmíng
chử khửa xi ủa mân tơ hứa ỉnh xeng trưa hái uây ming mính
Tiếc cho album chưa kịp đặt tên của đôi ta

一张一张在最近删除里寻
yī zhāng yī zhāng zài zuìjìn shānchú lǐ xún
i chang i chang chai chuây chin san trú lỉ xuýn
Tìm từng bức từng bức trong mục đã xóa gần đây

那时晚霞
nà shí wǎnxiá
na sứ oản xé
Khi ấy dưới ánh nắng chiều

那么浓那么烈的两人的倒影
nà·me nóng nà·me liè de liǎng rén de dàoyǐng
na mơ núng na mơ liê tơ lẻng rấn tơ tao ỉnh
Hình bóng hai người rõ ràng như vậy

那么轻那么稀的回忆凋零消失殆尽
nà·me qīng nà·me xī de huíyì diāolíng xiāoshì dài jìn
na mơ tring na mơ xi tơ huấy i teo lính xeo sư tai chin
Kỷ niệm ít ỏi dần nhạt nhòa và tan biến gần như không còn

下雨天独自等天明第二天会放晴
xià yǔ tiān dúzì děng tiānmíng dì èrtiān huì fàngqíng
xe ủy then tú chư tẩng then mính ti ơ then huây phang trính
Ngày mưa, một mình đợi bình minh, hôm sau trời sẽ lại trong

一次一次尝试挽回又清醒
yī cì yī cì chángshì wǎnhuí yòu qīngxǐng
i trư i trư tráng sư oản huấy dâu tring xỉnh
Hết lần này đến lần khác muốn vãn hồi rồi lại bừng tỉnh

爱过已是幸运
ài guò yǐ shì xìngyùn
ai cua ỉ sư xing uyn
Từng yêu đã là may mắn rồi

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa