Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě- Là Thất Thúc Đây 是七叔呢

Lời bài hát Nửa Đời Tuyết tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

霜月落庭前照谁一夜无眠
shuāng yuè luò tíng qiān zhào shuí yī yè wú mián
soang duê lua thính tren chao suấy i dê ú mén
Trăng rơi bên thềm, sáng soi ai đó đang thao thức

提笔惊扰烛火回忆难写
tí bǐ jīngrǎo zhú huǒ huíyì nán xiě
thí pỉ ching rảo chú hủa huấy i nán xỉa
Nhấc bút lay động ánh nến, nhớ lại hồi ức khó đặt bút

看人间故事都逃不过离别
kàn rénjiān gùshì dōu táo bùguò líbié
khan rấn chen cu sư tâu tháo pu cua lí pía
Chuyện xưa chốn trần gian này khó tránh khỏi biệt ly

数不完的阴晴换圆缺
shǔ bù wán de yīn qíng huàn yuán quē
sủ pu oán tơ in trính hoan doén truê
Nói mãi chẳng hết, âm dương đổi tròn khuyết

半生风雪吹不散花落时节的眼泪
bànshēng fēng xuě chuī bù sàn huā luò shíjié de yǎnlèi
pan sâng phâng xuể truây pu xan hoa lua sứ chía tơ dẻn lây
Nửa đời gió tuyết thổi mãi chẳng vơi giọt lệ mùa hoa nở

唤不回孤雁终要南飞
huàn bù huí gū yàn zhōng yào nán fēi
hoan pu huấy cu den chung dao nán phây
Chú nhạn cô độc gọi chẳng về, cuối cùng bay về phương Nam

心事谁了解唯有明月来相随
xīnshì shuí liǎojiě wěi yǒu míng yuè lái xiāng suí
xin sư suấy léo chỉa uẩy dẩu mính duê lái xeng xuấy
Nỗi lòng ai nào thấu, chỉ có trăng sáng bầu bạn ta

思念予我眉间又几分憔悴
sīniàn yú wǒ méi jiàn yòu jǐfēn qiáocuì
xư nen úy ủa mấy chen dâu chỉ phân tréo truây
Ôm nỗi nhớ còn sót lại, đôi mày ngài ngày một hao gầy

半生风雪吹不散岁月留下的眼泪
bànshēng fēng xuě chuī bù sàn suìyuè liú xià de yǎnlèi
pan sâng phâng xuể truây pu xan xuây duê liếu xe tơ dẻn lây
Nửa đời gió tuyết chẳng thổi vơi giọt lệ đọng lại theo năm tháng

换不回青丝已尽成灰
huàn bù huíqīng sī yǐ jìn chéng huī
hoan pu huấy tring xư ỉ chin trấng huây
Tóc đen đã hóa màu tro chẳng thể trở về

结局谁来写写不完爱恨缠绵
jiéjú shuí lái xiě xiě bù wán ài hèn chánmián
chía chúy suấy lái xỉa xỉa pu oán ai hân trán mén
Hồi kết ai sẽ viết tiếp đây, viết mãi không xong ái hận triền miên

徒我顾影自怜自叹又几遍
tú wǒ gùyǐngzìlián zì tàn yòu jǐ biàn
thú ủa cu ỉnh chư lén chư than dâu chỉ pen
Tự nghĩ lại xót xa cho thân này lại than thở mấy lần

霜月落庭前照谁一夜无眠
shuāng yuè luò tíng qiān zhào shuí yī yè wú mián
soang duê lua thính tren chao suấy i dê ú mén
Trăng rơi bên thềm, sáng soi ai đó đang thao thức

提笔惊扰烛火回忆难写
tí bǐ jīngrǎo zhú huǒ huíyì nán xiě
thí pỉ ching rảo chú hủa huấy i nán xỉa
Nhấc bút lay động ánh nến, nhớ lại hồi ức khó đặt bút

看人间故事都逃不过离别
kàn rénjiān gùshì dōu táo bùguò líbié
khan rấn chen cu sư tâu tháo pu cua lí pía
Chuyện xưa chốn trần gian này khó tránh khỏi biệt ly

数不完的阴晴换圆缺
shǔ bù wán de yīn qíng huàn yuán quē
sủ pu oán tơ in trính hoan doén truê
Nói mãi chẳng hết, âm dương đổi tròn khuyết

半生风雪吹不散花落时节的眼泪
bànshēng fēng xuě chuī bù sàn huā luò shíjié de yǎnlèi
pan sâng phâng xuể truây pu xan hoa lua sứ chía tơ dẻn lây
Nửa đời gió tuyết thổi mãi chẳng vơi giọt lệ mùa hoa nở

唤不回孤雁终要南飞
huàn bù huí gū yàn zhōng yào nán fēi
hoan pu huấy cu den chung dao nán phây
Chú nhạn cô độc gọi chẳng về, cuối cùng bay về phương Nam

心事谁了解唯有明月来相随
xīnshì shuí liǎojiě wěi yǒu míng yuè lái xiāng suí
xin sư suấy léo chỉa uẩy dẩu mính duê lái xeng xuấy
Nỗi lòng ai nào thấu, chỉ có trăng sáng bầu bạn ta

思念予我眉间又几分憔悴
sīniàn yú wǒ méi jiàn yòu jǐfēn qiáocuì
xư nen úy ủa mấy chen dâu chỉ phân tréo truây
Ôm nỗi nhớ còn sót lại, đôi mày ngài ngày một hao gầy

半生风雪吹不散岁月留下的眼泪
bànshēng fēng xuě chuī bù sàn suìyuè liú xià de yǎnlèi
pan sâng phâng xuể truây pu xan xuây duê liếu xe tơ dẻn lây
Nửa đời gió tuyết chẳng thổi vơi giọt lệ đọng lại theo năm tháng

换不回青丝已尽成灰
huàn bù huíqīng sī yǐ jìn chéng huī
hoan pu huấy tring xư ỉ chin trấng huây
Tóc đen đã hóa màu tro chẳng thể trở về

结局谁来写写不完爱恨缠绵
jiéjú shuí lái xiě xiě bù wán ài hèn chánmián
chía chúy suấy lái xỉa xỉa pu oán ai hân trán mén
Hồi kết ai sẽ viết tiếp đây, viết mãi không xong ái hận triền miên

徒我顾影自怜自叹又几遍
tú wǒ gùyǐngzìlián zì tàn yòu jǐ biàn
thú ủa cu ỉnh chư lén chư than dâu chỉ pen
Tự nghĩ lại xót xa cho thân này lại than thở mấy lần

半生风雪吹不散岁月留下的眼泪
bànshēng fēng xuě chuī bù sàn suìyuè liú xià de yǎnlèi
pan sâng phâng xuể truây pu xan xuây duê liếu xe tơ dẻn lây
Nửa đời gió tuyết chẳng thổi vơi giọt lệ đọng lại theo năm tháng

换不回青丝已尽成灰
huàn bù huíqīng sī yǐ jìn chéng huī
hoan pu huấy tring xư ỉ chin trấng huây
Tóc đen đã hóa màu tro chẳng thể trở về

结局谁来写写不完爱恨缠绵
jiéjú shuí lái xiě xiě bù wán ài hèn chánmián
chía chúy suấy lái xỉa xỉa pu oán ai hân trán mén
Hồi kết ai sẽ viết tiếp đây, viết mãi không xong ái hận triền miên

徒我顾影自怜自叹又几遍
tú wǒ gùyǐngzìlián zì tàn yòu jǐ biàn
thú ủa cu ỉnh chư lén chư than dâu chỉ pen
Tự nghĩ lại xót xa cho thân này lại than thở mấy lần

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa