Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé- Doãn Tích Miên & Tiểu Điền Âm Nhạc Xã - 小田音乐社 & 尹昔眠

Lời bài hát Mộng Sơn Hà tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

黄粱梦非我
huángliángmèng fēi wǒ
hoáng léng mâng phây ủa
Giấc mộng hoàng lương chẳng đến ta

道义敌不过心魔
dàoyì dí bùguò xīn mó
tao i tí pu cua xin múa
Đạo nghĩa nào chống nổi tâm ma

三尺剑在手又跌堕
sān chǐ jiàn zài shǒu yòu diē duò
xan trử chen chai sẩu dâu tia tua
Ba thước kiếm trên tay lại sa đọa

论剑一刻难分善与恶
lùn jiàn yīkè nán fēn shàn yǔ ě
luân chen i khưa nán phân san ủy ửa
Trong lúc luận kiếm thiện ác bất phân

一招成名又如何
yī zhāo chéngmíng yòu rúhé
i chao trấng mính dâu rú hứa
Nhất chiêu thành danh thì đã sao

血染长河
xiě rǎn chánghé
xỉa rản cháng hứa
Huyết nhiễm trường hà

千年的争夺
qiānnián de zhēngduǒ
tren nén tơ châng túa
Nghìn năm tranh đoạt

宿世恩怨谁蛊惑
sù shì ēnyuàn shuí gǔhuò
xu sư ân doen suấy củ hua
Ân oán ở đời, ai tiêm nhiễm vào tâm trí

凭谁说天命不在我
píng shuí shuō tiānmìng bùzài wǒ
p'ính suấy sua then ming pu chai ủa
Rồi ai lại nói mệnh chẳng phải ta định

镇妖塔之外唱悲歌
zhèn yāo tǎ zhī wài chàng bēigē
chân dao thả chư oai trang pây cưa
Ngoài trấn yêu tháp, vang khúc ca ai oán

是非合起万丈风波
shìfēi hé qǐ wànzhàng fēngbō
sư phây hứa trỉ oan chang phâng pua
Thị phi khơi dậy vạn trượng phong ba

剑气纵横断因果
jiàn qì zònghéng duàn yīn'guǒ
chen tri chung hấng toan in của
Kiếm khí tung hoành, cắt đứt nhân quả

浮云起又落一念逍遥太难得
fúyún qǐ yòu luò yī niàn xiāoyáo tài nándé
phú uýn trỉ dâu lua i nen xeo dáo thai nán tứa
Mây trôi dập dìu, nhất niệm tiêu dao thật khó có được

为同族而谋策也磊落
wèi tóng zú ér móu cè yě lěiluò
uây thúng chú ớ mấu trưa dể lẩy lua
Vì cùng tộc nên mưu sách cũng lỗi lạc

黄粱梦非我
huángliángmèng fēi wǒ
hoáng léng mâng phây ủa
Giấc mộng hoàng lương chẳng đến ta

道义敌不过心魔
dàoyì dí bùguò xīn mó
tao i tí pu cua xin múa
Đạo nghĩa nào chống nổi tâm ma

三尺剑在手又跌堕
sān chǐ jiàn zài shǒu yòu diē duò
xan trử chen chai sẩu dâu tia tua
Ba thước kiếm trên tay lại sa đọa

凭谁说天命不在我
píng shuí shuō tiānmìng bùzài wǒ
p'ính suấy sua then ming pu chai ủa
Rồi ai lại nói mệnh chẳng phải ta định

镇妖塔之外唱悲歌
zhèn yāo tǎ zhī wài chàng bēigē
chân dao thả chư oai trang pây cưa
Ngoài trấn yêu tháp, vang khúc ca ai oán

是非合起万丈风波
shìfēi hé qǐ wànzhàng fēngbō
sư phây hứa trỉ oan chang phâng pua
Thị phi khơi dậy vạn trượng phong ba

剑气纵横断因果
jiàn qì zònghéng duàn yīn'guǒ
chen tri chung hấng toan in của
Kiếm khí tung hoành, cắt đứt nhân quả

浮云起又落一念逍遥太难得
fúyún qǐ yòu luò yī niàn xiāoyáo tài nándé
phú uýn trỉ dâu lua i nen xeo dáo thai nán tứa
Mây trôi dập dìu, nhất niệm tiêu dao thật khó có được

为同族而谋策也磊落
wèi tóng zú ér móu cè yě lěiluò
uây thúng chú ớ mấu trưa dể lẩy lua
Vì cùng tộc nên mưu sách cũng lỗi lạc

黄粱梦非我
huángliángmèng fēi wǒ
hoáng léng mâng phây ủa
Giấc mộng hoàng lương chẳng đến ta

道义敌不过心魔
dàoyì dí bùguò xīn mó
tao i tí pu cua xin múa
Đạo nghĩa nào chống nổi tâm ma

三尺剑在手又跌堕
sān chǐ jiàn zài shǒu yòu diē duò
xan trử chen chai sẩu dâu tia tua
Ba thước kiếm trên tay lại sa đọa

浮云起又落一念逍遥太难得
fúyún qǐ yòu luò yī niàn xiāoyáo tài nándé
phú uýn trỉ dâu lua i nen xeo dáo thai nán tứa
Mây trôi dập dìu, nhất niệm tiêu dao thật khó có được

为同族而谋策也磊落
wèi tóng zú ér móu cè yě lěiluò
uây thúng chú ớ mấu trưa dể lẩy lua
Vì cùng tộc nên mưu sách cũng lỗi lạc

黄粱梦非我
huángliángmèng fēi wǒ
hoáng léng mâng phây ủa
Giấc mộng hoàng lương chẳng đến ta

道义敌不过心魔
dàoyì dí bùguò xīn mó
tao i tí pu cua xin múa
Đạo nghĩa nào chống nổi tâm ma

三尺剑在手又跌堕
sān chǐ jiàn zài shǒu yòu diē duò
xan trử chen chai sẩu dâu tia tua
Ba thước kiếm trên tay lại sa đọa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa