Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn- Lý Vinh Hạo 李荣浩

Lời bài hát Không Hối Tiếc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

终于看到
zhōngyú kàn dào
chung úy khan tao
Cuối cùng cũng được nhìn thấy

你穿着想要的那种婚纱
nǐ chuānzhuó xiǎng yào de nà zhǒng hūnshā
nỉ troan chúa xẻng dao tơ na chủng huân sa
Em khoác lên chiếc váy cưới hằng mong ước

你右手接过那捧花
nǐ yòushǒu jiē guò nà pěng huā
nỉ dâu sẩu chia cua na p'ẩng hoa
Tay phải em đón lấy bó hoa cưới

从今后换成他保护你照顾你
cóng jīnhòu huàn chéng tā bǎohù nǐ zhàogù nǐ
trúng chin hâu hoan trấng tha pảo hu nỉ chao cu nỉ
Từ nay về sau sẽ đổi thành anh ta bảo vệ em, chăm sóc em

不论贫穷富裕
bùlùn pínqióng fùyù
pu luân p'ín triúng phu uy
Cho dù nghèo khó hay giàu có

不论生老病疾
bùlùn shēng lǎobìng jí
pu luân sâng lảo ping chí
Cho dù khỏe mạnh hay ốm đau

以后路上
yǐhòu lù·shang
ỉ hâu lu sang
Con đường sau này

知道你会过的有模有样
zhīdào nǐ huì guò de yǒu mú yǒu yàng
chư tao nỉ huây cua tơ dẩu mú dẩu dang
Dù biết rằng em sẽ sống rất tốt

我不会中途先退场
wǒ bù huì zhōngtú xiān tuìchǎng
ủa pu huây chung thú xen thuây trảng
Nhưng anh cũng sẽ không rời bước

我要等那一幕
wǒ yào děng nà yī mù
ủa dao tẩng na i mu
Anh phải đợi đến khoảnh khắc đó

我知道我会哭
wǒ zhīdào wǒ huì kū
ủa chư tao ủa huây khu
Anh biết mình sẽ khóc

也知道我哭是为给你祝福
yě zhīdào wǒ kū shì wèi gěi nǐ zhùfú
dể chư tao ủa khu sư uây cẩy nỉ chu phú
Cũng biết rằng anh khóc vì em được hạnh phúc

爱过了就不遗憾
ài guò le jiù bù yíhàn
ai cua lơ chiêu pu í han
Anh không hề hối tiếc vì từng yêu em

有什么好遗憾
yǒu shén·me hǎo yíhàn
dẩu sấn mơ hảo í han
Có gì để tiếc chứ

今后提起你的姓名谈笑我也可以
jīnhòu tíqǐ nǐ de xìngmíng tán xiào wǒ yě kěyǐ
chin hâu thí trỉ nỉ tơ xing mính thán xeo ủa dể khửa ỉ
Từ nay về sau có nhắc tên em, anh vẫn có thể nói cười

想到曾经在一起
xiǎng dào céngjīng zài yīqǐ
xẻng tao trấng ching chai i trỉ
Nghĩ đến chúng ta từng bên nhau

争吵欢笑都发自内心
zhēngchǎo huānxiào dōu fā zì nèixīn
châng trảo hoan xeo tâu pha chư nây xin
Cãi vã hay vui vẻ đều xuất phát từ trái tim

爱情不止一种定义
àiqíng bùzhǐ yī zhǒng dìngyì
ai trính pu chử i chủng ting i
Tình yêu vốn dĩ muôn hình muôn vẻ mà

错过了也不遗憾
cuòguò le yě bù yíhàn
trua cua lơ dể pu í han
Bỏ lỡ nhau rồi cũng không hối hận

只要是好答案
zhǐyào shì hǎo dá'àn
chử dao sư hảo tá an
Chỉ cần đáp án là hạnh phúc

别回头看回头太难你要变得勇敢
bié huítóu kàn huítóu tài nán nǐ yào biàn dé yǒnggǎn
pía huấy thấu khan huấy thấu thai nán nỉ dao pen tứa dủng cản
Thì đừng quay đầu lại nhìn, ngoảnh lại sẽ rất khó khăn, em phải trở nên mạnh 
mẽ hơn

这一辈子我欠你
zhè yībèi·zi wǒ qiàn nǐ
chưa í pây chư ủa tren nỉ
Cuộc đời này anh nợ em

如果来生还可能继续
rúguǒ láishēng hái kěnéng jìxù
rú của lái sâng hái khửa nấng chi xuy
Nếu như kiếp sau còn có thể tiếp tục

再用尽一生找寻你在哪里
zài yòng jìn yīshēng zhǎoxún nǐ zài nǎ·li
chai dung chin i sâng chảo xuýn nỉ chai nả lỉ
Anh sẽ dùng cả đời để tìm, tìm xem em đang ở đâu

以后路上
yǐhòu lù·shang
ỉ hâu lu sang
Con đường sau này

知道你会过的有模有样
zhīdào nǐ huì guò de yǒu mú yǒu yàng
chư tao nỉ huây cua tơ dẩu mú dẩu dang
Dù biết rằng em sẽ sống rất tốt

我不会中途先退场
wǒ bù huì zhōngtú xiān tuìchǎng
ủa pu huây chung thú xen thuây trảng
Nhưng anh cũng sẽ không rời bước

我要等那一幕
wǒ yào děng nà yī mù
ủa dao tẩng na i mu
Anh phải đợi đến khoảnh khắc đó

我知道我会哭
wǒ zhīdào wǒ huì kū
ủa chư tao ủa huây khu
Anh biết mình sẽ khóc

也知道我哭是为给你祝福
yě zhīdào wǒ kū shì wèi gěi nǐ zhùfú
dể chư tao ủa khu sư uây cẩy nỉ chu phú
Cũng biết rằng anh khóc vì em được hạnh phúc

爱过了就不遗憾
ài guò le jiù bù yíhàn
ai cua lơ chiêu pu í han
Anh không hề hối tiếc vì từng yêu em

有什么好遗憾
yǒu shén·me hǎo yíhàn
dẩu sấn mơ hảo í han
Có gì để tiếc chứ

今后提起你的姓名谈笑我也可以
jīnhòu tíqǐ nǐ de xìngmíng tán xiào wǒ yě kěyǐ
chin hâu thí trỉ nỉ tơ xing mính thán xeo ủa dể khửa ỉ
Từ nay về sau có nhắc tên em, anh vẫn có thể nói cười

想到曾经在一起
xiǎng dào céngjīng zài yīqǐ
xẻng tao trấng ching chai i trỉ
Nghĩ đến chúng ta từng bên nhau

争吵欢笑都发自内心
zhēngchǎo huānxiào dōu fā zì nèixīn
châng trảo hoan xeo tâu pha chư nây xin
Cãi vã hay vui vẻ đều xuất phát từ trái tim

爱情不止一种定义
àiqíng bùzhǐ yī zhǒng dìngyì
ai trính pu chử i chủng ting i
Tình yêu vốn dĩ muôn hình muôn vẻ mà

错过了也不遗憾
cuòguò le yě bù yíhàn
trua cua lơ dể pu í han
Bỏ lỡ nhau rồi cũng không hối hận

只要是好答案
zhǐyào shì hǎo dá'àn
chử dao sư hảo tá an
Chỉ cần đáp án là hạnh phúc

别回头看回头太难你要变得勇敢
bié huítóu kàn huítóu tài nán nǐ yào biàn dé yǒnggǎn
pía huấy thấu khan huấy thấu thai nán nỉ dao pen tứa dủng cản
Thì đừng quay đầu lại nhìn, ngoảnh lại sẽ rất khó khăn, em phải trở nên mạnh 
mẽ hơn

这一辈子我欠你
zhè yībèi·zi wǒ qiàn nǐ
chưa í pây chư ủa tren nỉ
Cuộc đời này anh nợ em

如果来生还可能继续
rúguǒ láishēng hái kěnéng jìxù
rú của lái sâng hái khửa nấng chi xuy
Nếu như kiếp sau còn có thể tiếp tục

再用尽一生找寻你在哪里
zài yòng jìn yīshēng zhǎoxún nǐ zài nǎ·li
chai dung chin i sâng chảo xuýn nỉ chai nả lỉ
Anh sẽ dùng cả đời để tìm, tìm xem em đang ở đâu

错过了也不遗憾
cuòguò le yě bù yíhàn
trua cua lơ dể pu í han
Bỏ lỡ nhau rồi cũng không hối hận

只要是好答案
zhǐyào shì hǎo dá'àn
chử dao sư hảo tá an
Chỉ cần đáp án là hạnh phúc

别回头看回头太难你要变得勇敢
bié huítóu kàn huítóu tài nán nǐ yào biàn dé yǒnggǎn
pía huấy thấu khan huấy thấu thai nán nỉ dao pen tứa dủng cản
Thì đừng quay đầu lại nhìn, ngoảnh lại sẽ rất khó khăn, em phải trở nên mạnh 
mẽ hơn

这一辈子我欠你
zhè yībèi·zi wǒ qiàn nǐ
chưa í pây chư ủa tren nỉ
Cuộc đời này anh nợ em

如果来生还可能继续
rúguǒ láishēng hái kěnéng jìxù
rú của lái sâng hái khửa nấng chi xuy
Nếu như kiếp sau còn có thể tiếp tục

再用尽一生找寻你在哪里
zài yòng jìn yīshēng zhǎoxún nǐ zài nǎ·li
chai dung chin i sâng chảo xuýn nỉ chai nả lỉ
Anh sẽ dùng cả đời để tìm, tìm xem em đang ở đâu

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa