Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán- Trà Nhị Nương  茶二娘

Lời bài hát Giấy Mực Giang Nam tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

朦朦春雨柳条细细
méng méng chūn yǔ liǔtiáo xì xì
mấng mấng truân ủy liểu théo xi xi
Mưa xuân mịt mù, nhành liễu mỏng manh

石桥下老叟钓着鱼
shíqiáo xià lǎo sǒu diào zhe yú
sứ tréo xe lảo xẩu teo chưa úy
Dưới cầu đá ông lão câu mưa

书生他还在认真写着戏
shūshēng tā hái zài rènzhēn xiě zhe hū
su sâng tha hái chai rân chân xỉa chưa hu
Chàng thư sinh vẫn chăm chú viết kịch

一双鸳鸯水中嬉戏
yī shuāng yuānyāng shuǐ zhōng xīxì
i soang doen dang suẩy chung xi xi
Còn đôi uyên ương nọ thì nghịch nước

廊榭外来往人熙熙
láng xiè wàilái wǎng rén xī xī
láng xia oai lái oảng rấn xi xi
Ngoài hiên người đến người đi nhộn nhịp

只是那个她无消息
zhǐshì nà·ge tā wú xiāo·xi
chử sư na cưa tha ú xeo xi
Chỉ có nàng là bặt vô âm tín

纸墨江南诗又多几斗
zhǐ mò jiāngnán shī yòu duō jǐ dǒu
chử mua cheng nán sư dâu tua chỉ tẩu
Thơ trên giấy mực Giang Nam lại nhiều thêm mấy đẩu

小楼慢斟一盏桃花酒
xiǎo lóu màn zhēn yī zhǎn táo huājiǔ
xẻo lấu man chân i chản tháo hoa chiểu
Quán nhỏ khoan thai rót một chum rượu hoa đào

扇上佳人静听竹笛幽
shān shàng jiārén jìng tīng zhú dì yōu
san sang che rấn ching thing chú ti dâu
Giai nhân trên chiếc quạt, an yên nghe tiếng sáo u tĩnh

此画只应天上有
cǐ huà zhǐ yìng tiānshàng yǒu
trử hoa chử inh then sang dẩu
Bức họa này chỉ có trên trời mới có

纸墨江南水巷动轻舟
zhǐ mò jiāngnán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu
chử mua cheng nán suẩy xeng tung tring châu
Giấy mực Giang Nam, nước khẽ đẩy thuyền

论道莫求红尘独自游
lùn dào mò qiú hóngchén dúzì yóu
luân tao mua triếu húng trấn tú chư dấu
Bàn đạo chẳng cầu chi, du tẩu hồng trần một mình

口拈一句风流笑无忧
kǒu niān yī jù fēngliú xiào wú yōu
khẩu nen i chuy phâng liếu xeo ú dâu
Nụ cười phong lưu bất cần trên môi

芦花白头
lúhuà báitóu
lú hoa pái thấu
Đầu bạc như hoa lau

朦朦春雨柳条细细
méng méng chūn yǔ liǔtiáo xì xì
mấng mấng truân ủy liểu théo xi xi
Mưa xuân mịt mù, nhành liễu mỏng manh

石桥下老叟钓着鱼
shíqiáo xià lǎo sǒu diào zhe yú
sứ tréo xe lảo xẩu teo chưa úy
Dưới cầu đá ông lão câu mưa

书生他还在认真写着戏
shūshēng tā hái zài rènzhēn xiě zhe hū
su sâng tha hái chai rân chân xỉa chưa hu
Chàng thư sinh vẫn chăm chú viết kịch

一双鸳鸯水中嬉戏
yī shuāng yuānyāng shuǐ zhōng xīxì
i soang doen dang suẩy chung xi xi
Còn đôi uyên ương nọ thì nghịch nước

廊榭外来往人熙熙
láng xiè wàilái wǎng rén xī xī
láng xia oai lái oảng rấn xi xi
Ngoài hiên người đến người đi nhộn nhịp

只是那个她无消息
zhǐshì nà·ge tā wú xiāo·xi
chử sư na cưa tha ú xeo xi
Chỉ có nàng là bặt vô âm tín

纸墨江南诗又多几斗
zhǐ mò jiāngnán shī yòu duō jǐ dǒu
chử mua cheng nán sư dâu tua chỉ tẩu
Thơ trên giấy mực Giang Nam lại nhiều thêm mấy đẩu

小楼慢斟一盏桃花酒
xiǎo lóu màn zhēn yī zhǎn táo huājiǔ
xẻo lấu man chân i chản tháo hoa chiểu
Quán nhỏ khoan thai rót một chum rượu hoa đào

扇上佳人静听竹笛幽
shān shàng jiārén jìng tīng zhú dì yōu
san sang che rấn ching thing chú ti dâu
Giai nhân trên chiếc quạt, an yên nghe tiếng sáo u tĩnh

此画只应天上有
cǐ huà zhǐ yìng tiānshàng yǒu
trử hoa chử inh then sang dẩu
Bức họa này chỉ có trên trời mới có

纸墨江南水巷动轻舟
zhǐ mò jiāngnán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu
chử mua cheng nán suẩy xeng tung tring châu
Giấy mực Giang Nam, nước khẽ đẩy thuyền

论道莫求红尘独自游
lùn dào mò qiú hóngchén dúzì yóu
luân tao mua triếu húng trấn tú chư dấu
Bàn đạo chẳng cầu chi, du tẩu hồng trần một mình

口拈一句风流笑无忧
kǒu niān yī jù fēngliú xiào wú yōu
khẩu nen i chuy phâng liếu xeo ú dâu
Nụ cười phong lưu bất cần trên môi

芦花白头
lúhuà báitóu
lú hoa pái thấu
Đầu bạc như hoa lau

纸墨江南诗又多几斗
zhǐ mò jiāngnán shī yòu duō jǐ dǒu
chử mua cheng nán sư dâu tua chỉ tẩu
Thơ trên giấy mực Giang Nam lại nhiều thêm mấy đẩu

小楼慢斟一盏桃花酒
xiǎo lóu màn zhēn yī zhǎn táo huājiǔ
xẻo lấu man chân i chản tháo hoa chiểu
Quán nhỏ khoan thai rót một chum rượu hoa đào

扇上佳人静听竹笛幽
shān shàng jiārén jìng tīng zhú dì yōu
san sang che rấn ching thing chú ti dâu
Giai nhân trên chiếc quạt, an yên nghe tiếng sáo u tĩnh

此画只应天上有
cǐ huà zhǐ yìng tiānshàng yǒu
trử hoa chử inh then sang dẩu
Bức họa này chỉ có trên trời mới có

纸墨江南水巷动轻舟
zhǐ mò jiāngnán shuǐ xiàng dòng qīng zhōu
chử mua cheng nán suẩy xeng tung tring châu
Giấy mực Giang Nam, nước khẽ đẩy thuyền

论道莫求红尘独自游
lùn dào mò qiú hóngchén dúzì yóu
luân tao mua triếu húng trấn tú chư dấu
Bàn đạo chẳng cầu chi, du tẩu hồng trần một mình

口拈一句风流笑无忧
kǒu niān yī jù fēngliú xiào wú yōu
khẩu nen i chuy phâng liếu xeo ú dâu
Nụ cười phong lưu bất cần trên môi

芦花白头
lúhuà báitóu
lú hoa pái thấu
Đầu bạc như hoa lau

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa