Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 Shūrù fǎ dǎ kě'ài àn dì wǔ- CHUANG 2021 

Lời bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

像微风的微它轻轻收回
xiàng wēi fēng de wēi tā qīng qīng shōuhuí
xeng uây phâng tơ uây tha tring tring sâu huấy
Như một con gió nhẹ nhàng trở lại

等太阳落后很久
děng tàiyáng luòhòu hěn jiǔ
tẩng thai dáng lua hâu hẩn chiểu
Đợi chờ ánh mặt trời khuất sau đã lâu

看流星划过天空它留在我的眼中
kàn liúxīng huáguò tiānkōng tā liú zài wǒ de yǎn zhōng
khan liếu xing hóa cua then khung tha liếu chai ủa tơ dẻn chung
Ngắm nhìn những ngôi sao băng trên bầu trời, nó đã được lưu lại trong mắt anh

在你的周围转一个来回
zài nǐ de zhōuwéi zhuǎn yī gè láihuí
chai nỉ tơ châu uấy choản i cưa lái huấy
Quay qua quay lại đều ở bên cạnh em

我想把每种不同
wǒ xiǎng bǎ měi zhǒng bù tóng
ủa xẻng pả mẩy chủng pu thúng
Anh muốn làm cho khác biệt

多画出几片彩虹多留在你的眼中
duō huà chū jǐ piān cǎihóng duō liú zài nǐ de yǎn zhōng
tua hoa tru chỉ p'en trải húng tua liếu chai nỉ tơ dẻn chung
Vẽ thêm nhiều cầu vồng ở trong mắt em nhiều hơn

I say baby you can take me out tonight
I'll be the first one down to ride ho ho

你知道我是这样 only to you em
nǐ zhīdào wǒ shì zhèyàng only to you em
nỉ chư tao ủa sư chưa dang only to you em
Em biết đó anh chỉ thế này với em mà thôi 

I say baby please be my bride tonight
I say baby please be my friend for life
Please by my side

我从刚认识你慢慢变得成熟
wǒ cóng gāng rèn·shi nǐ màn màn biàn dé chéngshú
ủa trúng cang rân sư nỉ man man pen tứa trấng sú
Kể từ lần đầu gặp em, anh ngày càng trưởng thành hơn 

因为我爱这就是爱
yīnwèi wǒ ài zhè jiùshì ài
in uây ủa ai chưa chiêu sư ai
Bởi vì anh yêu rồi, đó chính là yêu

没人比我更懂你我放慢了脚步
méi rén bǐ wǒ gèng dǒng nǐ wǒ fàngmàn le jiǎobù
mấy rấn pỉ ủa câng tủng nỉ ủa phang man lơ chẻo pu
Không có ai hiểu em hơn anh, anh dần dần bước lại gần em hơn

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì anh đã yêu rồi
You know there's nothing can compare to you

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì yêu 

这就是爱
zhè jiùshì ài
chưa chiêu sư ai
Đó chính là tình yêu

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì yêu 

全部都 alright alright alright alright
zhè jiùshì ài alright alright alright alright
chưa chiêu sư ai alright alright alright alright
Nên tất cả đều đúng alright alright alright

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì yêu 

不用去猜
bùyòng qù cāi
pu dung truy trai
Nên không cần suy đoán

I say baby you can take me out tonight
I'll be the first one down to ride ho ho

你知道我是这样 only to you em
nǐ zhīdào wǒ shì zhèyàng only to you em
nỉ chư tao ủa sư chưa dang only to you em
Em biết đó anh chỉ thế này với em mà thôi 

I say baby please be my bride tonight
I say baby please be my friend for life
Please by my side

我从刚认识你慢慢变得成熟
wǒ cóng gāng rèn·shi nǐ màn màn biàn dé chéngshú
ủa trúng cang rân sư nỉ man man pen tứa trấng sú
Kể từ lần đầu gặp em, anh ngày càng trưởng thành hơn 

因为我爱这就是爱
yīnwèi wǒ ài zhè jiùshì ài
in uây ủa ai chưa chiêu sư ai
Bởi vì anh yêu rồi, đó chính là yêu

没人比我更懂你我放慢了脚步
méi rén bǐ wǒ gèng dǒng nǐ wǒ fàngmàn le jiǎobù
mấy rấn pỉ ủa câng tủng nỉ ủa phang man lơ chẻo pu
Không có ai hiểu em hơn anh, anh dần dần bước lại gần em hơn

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì anh đã yêu rồi
You know there's nothing can compare to you

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì yêu 

这就是爱
zhè jiùshì ài
chưa chiêu sư ai
Đó chính là tình yêu

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì yêu 

全部都 alright alright alright alright
zhè jiùshì ài alright alright alright alright
chưa chiêu sư ai alright alright alright alright
Nên tất cả đều đúng alright alright alright

因为我爱
yīnwèi wǒ ài
in uây ủa ai
Bởi vì yêu 

不用去猜
bùyòng qù cāi
pu dung truy trai
Nên không cần suy đoán

像微风的微它轻轻收回
xiàng wēi fēng de wēi tā qīng qīng shōuhuí
xeng uây phâng tơ uây tha tring tring sâu huấy
Như một con gió nhẹ nhàng trở lại

等太阳落后很久
děng tàiyáng luòhòu hěn jiǔ
tẩng thai dáng lua hâu hẩn chiểu
Đợi chờ ánh mặt trời khuất sau đã lâu

看流星划过天空它留在我的眼中
kàn liúxīng huáguò tiānkōng tā liú zài wǒ de yǎn zhōng
khan liếu xing hóa cua then khung tha liếu chai ủa tơ dẻn chung
Ngắm nhìn những ngôi sao băng trên bầu trời, nó đã được lưu lại trong mắt anh

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa