Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí- Diệp Quỳnh Lâm 叶琼琳

Lời bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一整场梦境注视着你背影
yī zhěng chǎng mèngjìng zhùshì zhe nǐ bèiyǐng
i chẩng trảng mâng ching chu sư chưa nỉ pây ỉnh
Trọn vẹn một giấc mơ, chỉ chăm chú dõi theo bóng anh

只要你在视线里不执著回音
zhǐyào nǐ zài shìxiàn lǐ bù zhízhuó huíyīn
chử dao nỉ chai sư xen lỉ pu chứ chúa huấy in
Miễn là anh vẫn trong tầm mắt em, chẳng cần anh phải hồi âm

寂静的空气渐渐冷去的潮汐
jìjìng de kōngqì jiànjiàn lěng qù de cháoxī
chi ching tơ khung tri chen chen lẩng truy tơ tráo xi
Không khí tĩnh lặng, thủy triều dần an yên

独自醒来只剩下了自己
dúzì xǐng lái zhǐ shèng xià le zìjǐ
tú chư xỉnh lái chử sâng xe lơ chư chỉ
Tự em tỉnh giấc, chỉ còn lại một mình

隐约的呼吸我从远处聆听
yǐnyuē de hūxī wǒ cóng yuǎnchù língtīng
ỉn duê tơ hu xi ủa trúng doẻn tru lính thing
Em từ phương xa dường như nghe hơi thở phảng phất

远处传来汽笛声音如此清晰
yuǎnchù chuán lái qìdí shēngyīn rúcǐ qīngxī
doẻn tru troán lái tri tí sâng in rú trử tring xi
Tiếng còi nơi xa vang vọng rõ ràng đến thế

是破开云雾我还存在的证明
shì pò kāi yúnwù wǒ hái cúnzài dízhèng míng
sư p'ua khai uýn u ủa hái truấn chai tí châng mính
là đập tan mây mù, minh chứng cho sự tổn tại của em

是你给我最温柔的唤醒
shì nǐ gěi wǒ zuì wēnróu de huànxǐng
sư nỉ cẩy ủa chuây uân rấu tơ hoan xỉnh
Là anh khiến em thức tỉnh bằng cách dịu dàng nhất

我不知道该怎么形容你
wǒ bù zhīdào gāi zěn·me xíngróng nǐ
ủa pu chư tao cai chẩn mơ xính rúng nỉ
Em không biết phải hình dung anh như thế nào đây

只剩荒芜灰烬的半夜里
zhǐ shèng huāngwú huījìn de bànyè lǐ
chử sâng hoang ú huây chin tơ pan dê lỉ
Chỉ còn đống tro tàn trong đêm đen

世界那么孤独突然鸣汽笛
shìjiè nà·me gūdú tūrán míng qìdí
sư chia na mơ cu tú thu rán mính tri tí
Thế giới vắng lặng như vậy bỗng tiếng còi reo vang

所有沉寂都在一瞬间消弭
suǒyǒu chénjì dōu zài yīshùn jiàn xiāomǐ
xủa dẩu trấn chi tâu chai i suân chen xeo mỉ
Hết thảy yên lặng trong nháy mắt tan biến

我不知道该怎么形容你
wǒ bù zhīdào gāi zěn·me xíngróng nǐ
ủa pu chư tao cai chẩn mơ xính rúng nỉ
Em không biết phải hình dung anh như thế nào đây

是窗边下了一夜的雨
shì chuāng biān xià le yī yè de yǔ
sư troang pen xe lơ i dê tơ ủy
Là cơn mưa bên cửa sổ lúc nửa đêm

窗外风声忽起这场雨淅淅沥沥
chuāng wài fēngshēng hū qǐ zhè chǎng yǔ xī xīlì lì
troang oai phâng sâng hu trỉ chưa trảng ủy xi xi li li
Ngoài ô cửa tiếng gió nổi lên kéo theo hạt mưa tí ta tí tách

我走在雨里当做你把我抱紧
wǒ zǒu zài yǔ lǐ dàngzuò nǐ bǎ wǒ bào jǐn
ủa chẩu chai ủy lỉ tang chua nỉ pả ủa pao chỉn
Em bước dưới mưa, xem như anh đang ôm lấy em thật chặt

隐约的呼吸我从远处聆听
yǐnyuē de hūxī wǒ cóng yuǎnchù língtīng
ỉn duê tơ hu xi ủa trúng doẻn tru lính thing
Em từ phương xa dường như nghe hơi thở phảng phất

远处传来汽笛声音如此清晰
yuǎnchù chuán lái qìdí shēngyīn rúcǐ qīngxī
doẻn tru troán lái tri tí sâng in rú trử tring xi
Tiếng còi nơi xa vang vọng rõ ràng đến thế

是破开云雾我还存在的证明
shì pò kāi yúnwù wǒ hái cúnzài dízhèng míng
sư p'ua khai uýn u ủa hái truấn chai tí châng mính
là đập tan mây mù, minh chứng cho sự tổn tại của em

是你给我最温柔的唤醒
shì nǐ gěi wǒ zuì wēnróu de huànxǐng
sư nỉ cẩy ủa chuây uân rấu tơ hoan xỉnh
Là anh khiến em thức tỉnh bằng cách dịu dàng nhất

我不知道该怎么形容你
wǒ bù zhīdào gāi zěn·me xíngróng nǐ
ủa pu chư tao cai chẩn mơ xính rúng nỉ
Em không biết phải hình dung anh như thế nào đây

只剩荒芜灰烬的半夜里
zhǐ shèng huāngwú huījìn de bànyè lǐ
chử sâng hoang ú huây chin tơ pan dê lỉ
Chỉ còn đống tro tàn trong đêm đen

世界那么孤独突然鸣汽笛
shìjiè nà·me gūdú tūrán míng qìdí
sư chia na mơ cu tú thu rán mính tri tí
Thế giới vắng lặng như vậy bỗng tiếng còi reo vang

所有沉寂都在一瞬间消弭
suǒyǒu chénjì dōu zài yīshùn jiàn xiāomǐ
xủa dẩu trấn chi tâu chai i suân chen xeo mỉ
Hết thảy yên lặng trong nháy mắt tan biến

我不知道该怎么形容你
wǒ bù zhīdào gāi zěn·me xíngróng nǐ
ủa pu chư tao cai chẩn mơ xính rúng nỉ
Em không biết phải hình dung anh như thế nào đây

是窗边下了一夜的雨
shì chuāng biān xià le yī yè de yǔ
sư troang pen xe lơ i dê tơ ủy
Là cơn mưa bên cửa sổ lúc nửa đêm

窗外风声忽起这场雨淅淅沥沥
chuāng wài fēngshēng hū qǐ zhè chǎng yǔ xī xīlì lì
troang oai phâng sâng hu trỉ chưa trảng ủy xi xi li li
Ngoài ô cửa tiếng gió nổi lên kéo theo hạt mưa tí ta tí tách

我走在雨里当做你把我抱紧
wǒ zǒu zài yǔ lǐ dàngzuò nǐ bǎ wǒ bào jǐn
ủa chẩu chai ủy lỉ tang chua nỉ pả ủa pao chỉn
Em bước dưới mưa, xem như anh đang ôm lấy em thật chặt

我不知道该怎么形容你
wǒ bù zhīdào gāi zěn·me xíngróng nǐ
ủa pu chư tao cai chẩn mơ xính rúng nỉ
Em không biết phải hình dung anh như thế nào đây

只剩荒芜灰烬的半夜里
zhǐ shèng huāngwú huījìn de bànyè lǐ
chử sâng hoang ú huây chin tơ pan dê lỉ
Chỉ còn đống tro tàn trong đêm đen

世界那么孤独突然鸣汽笛
shìjiè nà·me gūdú tūrán míng qìdí
sư chia na mơ cu tú thu rán mính tri tí
Thế giới vắng lặng như vậy bỗng tiếng còi reo vang

所有沉寂都在一瞬间消弭
suǒyǒu chénjì dōu zài yīshùn jiàn xiāomǐ
xủa dẩu trấn chi tâu chai i suân chen xeo mỉ
Hết thảy yên lặng trong nháy mắt tan biến

我不知道该怎么形容你
wǒ bù zhīdào gāi zěn·me xíngróng nǐ
ủa pu chư tao cai chẩn mơ xính rúng nỉ
Em không biết phải hình dung anh như thế nào đây

是窗边下了一夜的雨
shì chuāng biān xià le yī yè de yǔ
sư troang pen xe lơ i dê tơ ủy
Là cơn mưa bên cửa sổ lúc nửa đêm

窗外风声忽起这场雨淅淅沥沥
chuāng wài fēngshēng hū qǐ zhè chǎng yǔ xī xīlì lì
troang oai phâng sâng hu trỉ chưa trảng ủy xi xi li li
Ngoài ô cửa tiếng gió nổi lên kéo theo hạt mưa tí ta tí tách

我走在雨里当做你把我抱紧
wǒ zǒu zài yǔ lǐ dàngzuò nǐ bǎ wǒ bào jǐn
ủa chẩu chai ủy lỉ tang chua nỉ pả ủa pao chỉn
Em bước dưới mưa, xem như anh đang ôm lấy em thật chặt

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa