Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện

21/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện - Bồ Đào Tử

Lời bài hát Đợi Anh Ngoài Câu Chuyện tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

过境的风不会一地常驻
guòjìng de fēng bù huì yī de chángzhù
Cua chinh tơ phâng pu huây u tơ tráng chu
Ngọn gió quá cảnh sẽ không cư trú một chốn

分开的你换谁全心交付
fēnkāi de nǐ huàn shuí quán xīn jiāofù
Phân khai tơ nỉ hoan suấy i tơ tráng chu
Anh chọn tách chia đổi thành ai để trao phó chân tình

我的眼睛敷了一层看不清的雾
wǒ de yǎn·jing fū le yī céng kàn bù qīng de wù
Ủa tơ dẻn chinh phu lơ i trấng khan pu tring tơ u
Đôi mắt em đắp lên một lớp sương không thể nhìn rõ

太阳光照不到大海深处
tàiyáng guāngzhào bùdào dàhǎi shēn chǔ
Thai dáng quang chao pu tao ta hải sân trủ
Ánh mặt trời không chiếu tới được nơi sâu của biển

宽慰的话再多也于事无补
kuānwèi ·dehuà zài duō yě yú shì wúbǔ
Khoan uây tơ hoa chai tua dể úy sư ú pủ
Lời an ủi nhiều nữa cũng chẳng được ích gì

我的思念追了好久
wǒ de sīniàn zhuī le hǎojiǔ
Ủa tơ xư nen chuây lơ hảo chiểu
Nhớ nhung của em đã đuổi rất lâu

拼命朝你奔赴
pīnmìng cháo nǐ bēnfù
P’in ming tráo nỉ pân phu
Liều mình lao về phía anh

可是路远近好比心疏密
kěshì lù yuǎnjìn hǎobǐ xīn shū mì
Khửa sư lu doẻn chin hảo pỉ xin su mi
Cơ mà đường gần xa cũng như lòng thân sơ

几千公里已切断我关系
jǐ qiān gōng lǐ yǐ qiē duàn wǒ guānxì
Chỉ tren cung lỉ i tria toan ủa quan xi
Mấy ngàn kilomet đã cắt đứt liên quan tới em

我的城市下倾盆大雨
wǒ de chéngshì xià qīngpén dàyǔ
Ủa tơ trấng sư xe tring p’ấn ta ủy
Thành phố em đổ cơn mưa tầm tã

怎能淋透你晴空万里
zěn néng lín tòu nǐ qíngkōng wànlǐ
Chẩn nấng lín thâu nỉ trính khung oan lỉ
Sao có thể giội ướt trời quang ngàn dặm của anh

就像在车站等船遥遥无期
jiù xiàng zài chēzhàn děng chuán yáoyáo wú qī
Chiêu xeng chai trưa chan tẩng troán dáo dáo ú tri
Giống như ở trạm xe đợi thuyền xa vô hạn

我在回忆中等你结局清晰
wǒ zài huíyì zhōngděng nǐ jiéjú qīngxī
Ủa chai huấy i chung tẩng nỉ chía chúy tring xi
Em ở trong hồi ức đợi anh kết cục rất rõ ràng

重讨个朋友身份都不可以
zhòng tǎo gè péng·you shēn fèn dōu bùkě yǐ
Chung thảo cưa p’ấng dẩu phân tâu pu khửa ỉ
Xin lại thân phận bạn bè cũng không thể được

对你太过执迷久成顽疾
duì nǐ tài guò zhí mí jiǔ chéng wán jí
Tuây nỉ thai cua chứ mí chiểu trấng oán chí
Quá chấp mê với anh lâu ngày thành bệnh khó chữa

就像在车站等船遥遥无期
jiù xiàng zài chēzhàn děng chuán yáoyáo wú qī
CHiêu xeng chai trưa chan tẩng troán dáo dáo ú tri
Giống như ở trạm xe đợi thuyền xa vời vô hạn

我在故事外等你一朝一夕
wǒ zài gùshì wài děng nǐ yīzhāoyīxī
Ủa chai cu sư oai tẩng nỉ i chảo i xi
Em ở ngoài câu chuyện đợi anh mỗi sớm mỗi chiều

多少段爱的篇幅删得彻底
duōshǎo duàn ài de piān·fu shān dé chèdǐ
Tua sảo toan ai lơ p’en phú san tứa trưa tỉ
Bao nhiêu trang về tình yêu đều bị xóa sạch

痛得轻易
tòng dé qīng·yì
Thung tứa tring i
Đau rất dễ dàng

太阳光照不到大海深处
tàiyáng guāngzhào bùdào dàhǎi shēn chǔ
Thai dáng quang chao pu tao hải sân trủ
Ánh mặt trời không chiếu tới được nơi sâu của biển

宽慰的话再多也于事无补
kuānwèi ·dehuà zài duō yě yú shì wúbǔ
Khoan uây tơ hoa chai tua dể úy sư ú pủ
Lời an ủi nhiều nữa cũng chẳng được ích gì

我的思念追了好久
wǒ de sīniàn zhuī le hǎojiǔ
Ủa tơ xư nen chuây lơ hảo chiểu
Nhớ nhung của em đã đuổi rất lâu

拼命朝你奔赴
pīnmìng cháo nǐ bēnfù
P’in ming tráo nỉ pân phu
Liều mình lao về phía anh

可是路远近好比心疏密
kěshì lù yuǎnjìn hǎobǐ xīn shū mì
Khửa sư lu doẻn chin hảo pủ xin su mi
Cơ mà đường gần xa cũng như lòng thân sơ

几千公里已切断我关系
jǐ qiān gōng lǐ yǐ qiē duàn wǒ guānxì
Chỉ tren cung lỉ ỉ tria toan ủa quan xi
Mấy ngàn kilomet đã cắt đứt liên quan tới em

我的城市下倾盆大雨
wǒ de chéngshì xià qīngpén dàyǔ
Ủa tơ trấng sư xe tring p’ấn ta ủy
Thành phố em đổ cơn mưa tầm tã

怎能淋透你晴空万里
zěn néng lín tòu nǐ qíngkōng wànlǐ
Chẩn nấng lín thâu nỉ trính khung oan lỉ
Sao có thể giộ ướt trời quang ngàn dặm của anh

就像在车站等船遥遥无期
jiù xiàng zài chēzhàn děng chuán yáoyáo wú qī
Chiêu xeng chai trưa chan tẩng troán dáo dáo ú tri
Giống như ở trạm xe đợi thuyền xa vô hạn

我在回忆中等你结局清晰
wǒ zài huíyì zhōngděng nǐ jiéjú qīngxī
Ủa chai huấy i chung tẩng nỉ chía chúy tring xi
Em ở trong hồi ức đợi anh kết cục rất rõ ràng

重讨个朋友身份都不可以
zhòng tǎo gè péng·you shēn fèn dōu bùkě yǐ
Chung thảo cưa p’ấng dẩu sân phân tâu pu khửa ỉ
Xin lại thân phận bạn bè cũng không thể được

对你太过执迷久成顽疾
duì nǐ tài guò zhí mí jiǔ chéng wán jí
Tuây nỉ thai cua chứ mí chiểu trấng oán chí
Quá chấp mê với anh lâu ngày thành bệnh khó chữa

就像在车站等船遥遥无期
jiù xiàng zài chēzhàn děng chuán yáoyáo wú qī
Chiêu xeng chai trưa chan tẩng troán dáo dáo ú tri
Giống như ở trạm xe đợi thuyền xa vời vô hạn

我在故事外等你一朝一夕
wǒ zài gùshì wài děng nǐ yīzhāoyīxī
Ủa chai cu sư oai tẩng nỉ i chao i xi
Em ở ngoài câu chuyện đợi anh mỗi sớm mỗi chiều

多少段爱的篇幅删得彻底
duōshǎo duàn ài de piān·fu shān dé chèdǐ
Tua sảo toan ai tơ p’en phú san tứa trưa tỉ
Bao nhiêu trang về tình yêu đều bị xóa sạch

痛得轻易
tòng dé qīng·yì
Thung tứa tring i
Đau rất dễ dàng

就像在车站等船遥遥无期
jiù xiàng zài chēzhàn děng chuán yáoyáo wú qī
Chiêu xeng chai trưa chan tẩng troán dáo dáo ú tri
Giống như ở trạm xe đợi thuyền xa vời vô hạn

我在回忆中等你结局清晰
wǒ zài huíyì zhōngděng nǐ jiéjú qīngxī
Ủa chai huấy I chung tẩng nỉ chía chúy tring xi
Em ở trong hồi ức đợi anh kết cục rất rõ ràng

重讨个朋友身份都不可以
zhòng tǎo gè péng·you shēn fèn dōu bùkě yǐ
Chung thảo cưa p’ấng dẩu sân phân tâu pu khửa ỉ
Xin lại thân phận bạn bè cũng không thể được

对你太过执迷久成顽疾
duì nǐ tài guò zhí mí jiǔ chéng wán jí
Tuây nỉ thai tua chứ mí chiểu trấng oán chí
Quá chấp mê với anh lâu ngày thành bệnh khó chữa

就像在车站等船遥遥无期
jiù xiàng zài chēzhàn děng chuán yáoyáo wú qī
Chiêu xeng chai trưa chan tẩng troán dáo dáo ú tri
Giống như ở trạm xe đợi thuyền xa vời vô hạn

我在故事外等你一朝一夕
wǒ zài gùshì wài děng nǐ yīzhāoyīxī
Ủa chai cu sư oai tẩng nỉ i chao i xi
Em ở ngoài câu chuyện đợi anh mỗi sớm mỗi chiều

多少段爱的篇幅删得彻底
duōshǎo duàn ài de piān·fu shān dé chèdǐ
Tua sảo toan ai tơ p’en phú san tứa trưa tỉ
Bao nhiêu trang về tình yêu đều bị xóa sạch

痛得轻易
tòng dé qīng·yì
Thung tứa tring i
Đau rất dễ dàng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Ở Nơi Không Xa

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Ở Nơi Không Xa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Sao Khắp Trời

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Sao Khắp Trời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Nói - Ngô Đại Văn

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Sau - Tam Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xóa đi 删了吧 Shānle ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa