Bài hát tiếng Trung: Yêu Ở Nơi Không Xa

21/03/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Ở Nơi Không Xa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Yêu Ở Nơi Không Xa - Lý Nguy V Tử

Lời bài hát Yêu Ở Nơi Không Xa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

总会有一些谈论是关于你的部分
zǒnghuì yǒu yīxiē tánlùn shì guānyú nǐ de bù·fen
Chủng huây dẩu i xia thán luân sư quan úy nỉ tơ pu phân
Sẽ luôn có một vài lời bàn tán là phần liên quan tới em

没几个回合下来就让人昏沉
méi jǐgè huíhé xiàlái jiùràng rén hūnchén
Mấy chỉ cưa huấy hứa xe lái chiêu rang rấn huân trấn
Mới hai ba hiệp thôi đã làm người ta mê man

新的路也有颠簸也偶尔会失落
xīn de lù yě yǒu diānbǒ yě ǒuěr huì shīluò
Xin tơ lu dể dẩu ten pủa dể ǒu ở huây sư lua
Con đường mới cũng có tròng trành cũng thi thoảng sẽ lạc lõng

要独立终究是不易的
yào dúlì zhōngjiū shì bù yì de
Dao tú li chung chiêu sư pu i tơ
Muốn độc lập chung quy không dễ dàng gì

越是踏过迷雾越是看不清楚
yuè shì tà guò míwù yuè shì kàn bù qīng·chu
Duê sư tha cua mí u duê sư khan pu tring trủ
Vàng là giẫm qua sương mù càng là nhìn không rõ ràng

没几个回忆下来就满是伤痕
méi jǐgè huíyì xiàlái jiù mǎn shì shānghén
Mấy chỉ cưa huấy i xe lái chiêu mản sư sang hấn
Đôi ba cái hồi ức ghé xuống liền thương tích đầy người

我一身的期望也困不住失望
wǒ yīshēn de qīwàng yě kùn bù zhù shīwàng
Ủa i sân tơ tri oang dể khuân pu chu sư oang
Một thân kỳ vọng của tôi cũng không vây hãm được thất vọng

我的未来是无助
wǒ de wèilái shì wú zhù
Ủa tơ uây lái sư ú chu
Tương lai của tôi là bơ vơ

我以为爱情能穿过阴暗处
wǒ yǐwéi àiqíng néng chuānguò yīn'àn chǔ
Ủa ỉ uấy ai trính nấng troan cua in an trủ
Tôi cho rằng tình yêu có thể xuyên qua chốn u tối

可孤独却判处我一个人居住
kě gūdú què pànchǔ wǒ yī gèrén jūzhù
Khửa cu tú true p’an trủ ủa i cưa rấn chuy chu
Mà cô đơn lại phán xử tôi một mình cư trú

你抱紧我爱应该就在不远处
nǐ bào jǐn wǒ ài yīnggāi jiù zài bù yuǎnchù
Nỉ pao chỉn ủa ai ing cai chiêu chai pi doẻn tru
Em ôm chặt tôi, yêu có lẽ ở ngay nơi không xa

我怎么看不清楚
wǒ zěn·me kàn bù qīng·chu
Ủa chẩn mơ khan pu tring trủ
Tôi làm sao mà nhìn chẳng rõ gì

越是踏过迷雾越是看不清楚
yuè shì tà guò míwù yuè shì kàn bù qīng·chu
Duê sư tha cua mí u duê sư khan pu tring trủ
Vàng là giẫm qua sương mù càng là nhìn không rõ ràng

没几个回忆下来就满是伤痕
méi jǐgè huíyì xiàlái jiù mǎn shì shānghén
Mấy chỉ cưa huấy i xe lái chiêu mản sư sang hấn
Đôi ba cái hồi ức ghé xuống liền thương tích đầy người

我一身的期望也困不住失望
wǒ yīshēn de qīwàng yě kùn bù zhù shīwàng
Ủa i sân tơ tri oang dể khuân pu chu sư oang
Một thân kỳ vọng của tôi cũng không vây hãm được thất vọng

我的未来是无助
wǒ de wèilái shì wú zhù
Ủa tơ uây lái sư ú chu
Tương lai của tôi là bơ vơ

我以为爱情能穿过阴暗处
wǒ yǐwéi àiqíng néng chuānguò yīn'àn chǔ
Ủa ỉ uấy ai trính nấng troan cua in an trủ
Tôi cho rằng tình yêu có thể xuyên qua chốn u tối

可孤独却判处我一个人居住
kě gūdú què pànchǔ wǒ yī gèrén jūzhù
Khửa cu tú true p’an trủ ủa i cưa rấn chuy chu
Mà cô đơn lại phán xử tôi một mình cư trú

你抱紧我爱应该就在不远处
nǐ bào jǐn wǒ ài yīnggāi jiù zài bù yuǎnchù
Nỉ pao chỉn ủa ai ing cai chiêu chai pu doẻn tru
Em ôm chặt tôi, yêu có lẽ ở ngay nơi không xa

我怎么看不清楚
wǒ zěn·me kàn bù qīng·chu
Ủa chẩn mơ khan put ring trủ
Tôi làm sao mà nhìn chẳng rõ gì

不就是独自生活本应该就此放手
bù jiùshì dúzì shēnghuó běn yīnggāi jiùcǐ fàngshǒu
Pu chiêu sư tú chư sâng húa pẩn ing cai chiêu trử phang sẩu
Chẳng qua là một mình sinh sống vốn nên buông tay tại đây

Wow随便找个理由
WOW suíbiàn zhǎo gè lǐyóu
Wow xuấy pen chảo cưa lỉ dấu
Wow tùy tiện tìm một lí do

做个梦好忘记了伤口
zuò gè mèng hǎo wàngjì le shāngkǒu
Chua cưa mâng hảo oang chi lơ sang khẩu
Mơ một giấc mộng tiện cho quên đi vết thương

我以为爱情能穿过阴暗处
wǒ yǐwéi àiqíng néng chuānguò yīn'àn chǔ
Ủa ỉ uấy ai trính nấng troan cua in an trủ
Tôi cho rằng tình yêu có thể xuyên qua chốn u tối

可孤独却判处我一个人居住
kě gūdú què pànchǔ wǒ yī gèrén jūzhù
Khửa cu tú true p’an trủ ủa i cưa rấn chuy chu
Mà cô đơn lại phán xử tôi một mình cư trú

你抱紧我爱应该就在不远处
nǐ bào jǐn wǒ ài yīnggāi jiù zài bù yuǎnchù
Nỉ pao chỉn ủa ai ing cai chiêu chai pu doẻn tru
Em ôm chặt tôi, yêu có lẽ ở ngay nơi không xa

我怎么看不清楚
wǒ zěn·me kàn bù qīng·chu
Ủa chẩn mơ khan pu tring trủ
Tôi làm sao mà nhìn chẳng rõ gì

我以为爱情能穿过阴暗处
wǒ yǐwéi àiqíng néng chuānguò yīn'àn chǔ
Ủa ỉ uấy ai trính nấng troan của in an trủ
Tôi cho rằng tình yêu có thể xuyên qua chốn u tối

可孤独却判处我一个人居住
kě gūdú què pànchǔ wǒ yī gèrén jūzhù
Khửa cu tú true p’an trủ ủa I cưa rấn chuy chu
Mà cô đơn lại phán xử tôi một mình cư trú

你抱紧我爱应该就在不远处
nǐ bào jǐn wǒ ài yīnggāi jiù zài bù yuǎnchù
Nỉ pao chỉn ủa ai ing cai chiêu chai pu doẻn tru
Em ôm chặt tôi, yêu có lẽ ở ngay nơi không xa

我怎么看不清楚
wǒ zěn·me kàn bù qīng·chu
Ủa chẩn mơ khan pu tring trú
Tôi làm sao mà nhìn chẳng rõ gì

看不清楚
kàn bù qīng·chu
Kàn bù tring trủ
Nhìn chẳng rõ gì
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Sao Khắp Trời

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Sao Khắp Trời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Nói - Ngô Đại Văn

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kẻ Sau - Tam Muội

  21/03/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Sau - Tam Muội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xóa đi 删了吧 Shānle ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bước Vào Tim Tôi, Hút Hồn Tôi 入了我的心丢了我的魂 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nụ Hôn Quá Chân Thật 吻得太逼真 Wěn dé tài bīzhēn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi

  22/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đến Chết Không Đổi 死性不改 Sǐ xing bù gǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngoại Lệ  例外 Lìwài

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngoại Lệ  例外 Lìwài shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nói Dối 谎话 Huǎnghuà

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Dối 谎话 Huǎnghuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa