Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó

15/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó– Tàn Tuyết 残雪

Lời bài hát Bỏ Phật nhập ma tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你看那寺院樱花又落满地
nǐ kàn nà sìyuàn yīnghuā yòu luò mǎn de
nỉ khan na xư doen ing hoa dâu lua mản tơ
Người xem hoa anh đào nơi chùa viện lại rơi đầy mặt đất

可我偏偏不信命
kě wǒ piānpiān bù xìn mìng
khửa ủa p'en p'en pu xin ming
Mà ta vẫn chẳng tin vào số mệnh

哪怕今生一切都是那天注定
nǎpà jīnshēng yīqiè dōu shì nà tiān zhùdìng
nả p'a chin sâng i tria tâu sư na then chu ting
Chẳng sợ mọi thứ kiếp này đều là do trời xanh kia an bài

佛前一跪多年佛不怜心
fó qiān yī guì duō nián fó bù lián xīn
phúa tren i quây tua nén phúa pu lén xin
Quỳ trước Phật bao năm Phật vẫn không thương xót

却让我走入绝境
què ràng wǒ zǒu rù juéjìng
truê rang ủa chẩu ru chuế ching
Lại dồn ta vào bước đường cùng

那我成魔只为换一份安宁
nà wǒ chéng mó zhǐ wèi huàn yī fèn ānníng
na ủa trấng múa chử uây hoan i phân an nính
Vậy ta thành ma chỉ để đổi phần nào yên lòng

地狱烈火在焚灼
dìyù lièhuǒ zài fén zhuó
ti uy liê hủa chai phấn chúa
Ngọn lửa địa ngục đang rực cháy

佛笑我一世苟活
fó xiào wǒ yīshì gǒuhuó
phúa xeo ủa i sư cẩu húa
Phật cười ta một kiếp tạm bợ

那我宁愿弃佛再入魔
nà wǒ níngyuàn qì fó zài rùmó
na ủa nính doen tri phúa chai ru múa
Vậy ta thà bỏ Phật nhập ma

任这世间蹉跎
rèn zhè shìjiān cuōtuó
rân chưa sư chen trua thúa
Mặc cho thế gian này bao phí hoài

红尘中有多洒脱
hóngchén zhōng yǒu duō sǎ·tuo
húng trấn chung dẩu tua xả thua
Chốn hồng trần tiêu sái biết bao

就算入魔
jiùsuàn rùmó
chiêu xoan ru múa
Cho dù nhập ma

佛又能奈我何
fó yòu néng nài wǒ hé
phúa dâu nấng nai ủa hứa
Phật vẫn có thể làm khó ta

佛你未曾顺天道
fó nǐ wèicéng shùn tiāndào
phúa nỉ uây trấng suân then tao
Phật à, người vẫn chưa từng thuận theo đạo trời

不了世间的纷扰
bùliǎo shìjiān de fēnrǎo
pu lẻo sư chen tơ phân rảo
Hỗn loạn thế gian triền miên

你说善恶有报
nǐ shuō shàn ě yǒu bào
nỉ sua san ửa dẩu pao
Người nói thiện ác có báo ứng

却不见这人间的美好
què bùjiàn zhè rénjiān de měihǎo
truê pu chen chưa rấn chen tơ mẩy hảo
Nhưng lại chẳng thấy được vẻ đẹp thế gian này

佛你未曾见分晓
fó nǐ wèicéng jiàn fēnxiǎo
phúa nỉ uây trấng chen phân xẻo
Phật à, người chưa từng thấy lẽ phải

来灭我一身狂傲
lái miè wǒ yīshēn kuáng ào
lái mia ủa i sân khoáng ao
Đến mà tiêu diệt con người cuồng ngạo ta đây

哪怕一生煎熬
nǎpà yīshēng jiān'áo
nả p'a i sâng chen áo
Chẳng sợ cả đời đau khổ

也对天狂笑
yě duì tiān kuángxiào
dể tuây then khoáng xeo
Vẫn sẽ nhìn trời cười ngạo

你看那寺院樱花又落满地
nǐ kàn nà sìyuàn yīnghuā yòu luò mǎn de
nỉ khan na xư doen ing hoa dâu lua mản tơ
Người xem hoa anh đào nơi chùa viện lại rơi đầy mặt đất

可我偏偏不信命
kě wǒ piānpiān bù xìn mìng
khửa ủa p'en p'en pu xin ming
Mà ta vẫn chẳng tin vào số mệnh

哪怕今生一切都是那天注定
nǎpà jīnshēng yīqiè dōu shì nà tiān zhùdìng
nả p'a chin sâng i tria tâu sư na then chu ting
Chẳng sợ mọi thứ kiếp này đều là do trời xanh kia an bài

佛前一跪多年佛不怜心
fó qiān yī guì duō nián fó bù lián xīn
phúa tren i quây tua nén phúa pu lén xin
Quỳ trước Phật bao năm Phật vẫn không thương xót

却让我走入绝境
què ràng wǒ zǒu rù juéjìng
truê rang ủa chẩu ru chuế ching
Lại dồn ta vào bước đường cùng

那我成魔只为换一份安宁
nà wǒ chéng mó zhǐ wèi huàn yī fèn ānníng
na ủa trấng múa chử uây hoan i phân an nính
Vậy ta thành ma chỉ để đổi phần nào yên lòng

问世间何为正道
wènshì jiàn hé wèi zhèngdào
uân sư chen hứa uây châng tao
Hỏi thế gian, chính đạo nơi đâu

何为魔道
hé wèi mó dào
hứa uây múa tao
Ma đạo nơi nào

在我看来一切皆是杀戮
zài wǒ kàn lái yīqiè jiē shì shālù
chai ủa khan lái i tria chia sư sa lu
Với ta mà nói tất cả đều là chém giết

佛啊既然如此
fó ā jìrán rúcǐ
phúa a chi rán rú trử
Phật à, nếu đã như vậy

那我便弃佛入魔
nà wǒ biàn qì fó rùmó
na ủa pen tri phúa ru múa
Ta càng phải bỏ phật nhập ma

换一生逍遥快活
huàn yīshēng xiāoyáo kuàihuó
hoan i sâng xeo dáo khoai húa
Đổi một đời tiêu dao hoan hỉ

佛你未曾顺天道
fó nǐ wèicéng shùn tiāndào
phúa nỉ uây trấng suân then tao
Phật à, người vẫn chưa từng thuận theo đạo trời

不了世间的纷扰
bùliǎo shìjiān de fēnrǎo
pu lẻo sư chen tơ phân rảo
Hỗn loạn thế gian triền miên

你说善恶有报
nǐ shuō shàn ě yǒu bào
nỉ sua san ửa dẩu pao
Người nói thiện ác có báo ứng

却不见这人间的美好
què bùjiàn zhè rénjiān de měihǎo
truê pu chen chưa rấn chen tơ mẩy hảo
Nhưng lại chẳng thấy được vẻ đẹp thế gian này

佛你未曾见分晓
fó nǐ wèicéng jiàn fēnxiǎo
phúa nỉ uây trấng chen phân xẻo
Phật à, người chưa từng thấy lẽ phải

来灭我一身狂傲
lái miè wǒ yīshēn kuáng ào
lái mia ủa i sân khoáng ao
Đến mà tiêu diệt con người cuồng ngạo ta đây

哪怕一生煎熬
nǎpà yīshēng jiān'áo
nả p'a i sâng chen áo
Chẳng sợ cả đời đau khổ

也对天狂笑
yě duì tiān kuángxiào
dể tuây then khoáng xeo
Vẫn sẽ nhìn trời cười ngạo

你看那寺院樱花又落满地
nǐ kàn nà sìyuàn yīnghuā yòu luò mǎn de
nỉ khan na xư doen ing hoa dâu lua mản tơ
Người xem hoa anh đào nơi chùa viện lại rơi đầy mặt đất

可我偏偏不信命
kě wǒ piānpiān bù xìn mìng
khửa ủa p'en p'en pu xin ming
Mà ta vẫn chẳng tin vào số mệnh

哪怕今生一切都是那天注定
nǎpà jīnshēng yīqiè dōu shì nà tiān zhùdìng
nả p'a chin sâng i tria tâu sư na then chu ting
Chẳng sợ mọi thứ kiếp này đều là do trời xanh kia an bài

佛前一跪多年佛不怜心
fó qiān yī guì duō nián fó bù lián xīn
phúa tren i quây tua nén phúa pu lén xin
Quỳ trước Phật bao năm Phật vẫn không thương xót

却让我走入绝境
què ràng wǒ zǒu rù juéjìng
truê rang ủa chẩu ru chuế ching
Lại dồn ta vào bước đường cùng

那我成魔只为换一份安宁
nà wǒ chéng mó zhǐ wèi huàn yī fèn ānníng
na ủa trấng múa chử uây hoan i phân an nính
Vậy ta thành ma chỉ để đổi phần nào yên lòng

 • Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếu khán 笑看 Xiào kàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kiếp 劫 Jié– Âm Tần Quái Vật 音频怪物

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiếp 劫 Jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa