Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì

15/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì– Nhậm Nhiên 任然

Lời bài hát Năng lực kì diệu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我看过沙漠下暴雨
wǒ kàn guò shāmò xià bàoyǔ
ủa khan cua sa mua xe pao ủy
Em từng thấy mưa rơi trên sa mạc

看过大海亲吻鲨鱼
kàn guò dàhǎi qīnwěn shāyú
khan cua ta hải trin uẩn sa úy
Từng thấy cá mập chạm môi trên biển

看过黄昏追逐黎明
kàn guò huánghūn zhuīzhú límíng
khan cua hoáng huân chuây chú lí mính
Từng thấy hoàng hôn theo đuổi bình minh

没看过你
méi kàn guò nǐ
mấy khan cua nỉ
Nhưng lại không thấy anh

我知道美丽会老去
wǒ zhīdào měilì huì lǎo qù
ủa chư tao mẩy li huây lảo truy
Em biết vẻ đẹp nào rồi cũng già đi

生命之外还有生命
shēngmìng zhī wài hái yǒu shēngmìng
sâng ming chư oai hái dẩu sâng ming
Ngoài sinh mệnh vẫn còn sinh mệnh

我知道风里有诗句
wǒ zhīdào fēng lǐ yǒu shījū
ủa chư tao phâng lỉ dẩu sư chuy
Em biết trong tiếng gió có lời thơ

不知道你
bù zhīdào nǐ
pu chư tao nỉ
Nhưng không biết anh

我听过荒芜变成热闹
wǒ tīng guò huāngwú biànchéng rè·nao
ủa thing cua hoang ú pen trấng rưa nao
em nghe qua nơi hẻo lánh trở nên nhộn nhịp

听过尘埃掩埋城堡
tīng guò chén'āi yǎnmái chéngbǎo
thing cua trấn ai dẻn mái trấng pảo
Từng nghe cát bụi vùi lấp lâu đài

听过天空拒绝飞鸟
tīng guòtiān kōng jùjué fēi niǎo
thing cua then khung chuy chuế phây nẻo
Từng nghe trời cao khước từ bay lượn

没听过你
méi tīng guò nǐ
mấy thing cua nỉ
Nhưng chưa từng nghe qua anh

我明白眼前都是气泡
wǒ míng·bai yǎnqián dōu shì qìpào
ủa mính pái dẻn trén tâu sư tri p'ao
Em hiểu trước mắt đều là bọt khí

安静的才是苦口良药
ānjìng de cái shì kǔkǒu liángyào
an ching tơ trái sư khủ khẩu léng dao
Yên tĩnh mới là liều thuốc hiệu qua nhất

明白什么才让我骄傲
míng·bai shén·me cái ràng wǒ jiāo'ào
mính pái sấn mơ trái rang ủa cheo ao
Em biết điều gì khiến em tự hào

不明白你
bùmíng bái nǐ
pu mính pái nỉ
Nhưng không hiểu anh

我拒绝更好更圆的月亮
wǒ jùjué gèng hǎo gèng yuán de yuè·liang
ủa chuy chuế câng hảo câng doén tơ duê leng
Em không cần một ánh trăng tốt hơn sáng hơn, tròn hơn

拒绝未知的疯狂
jùjué wèi zhī de fēngkuáng
chuy chuế uây chư tơ phâng khoáng
Không cần sự mờ mịt điên cuồng

拒绝声色的张扬
jùjué shēngsè de zhāngyáng
chuy chuế sâng xưa tơ chang dáng
Không cần bộc bạch thẳng thừng

不拒绝你
bù jùjué nǐ
pu chuy chuế nỉ
Nhưng không từ chối anh

我变成荒凉的景象
wǒ biànchéng huāngliáng de jǐngxiàng
ủa pen trấng hoang léng tơ chỉnh xeng
Em trở thành khung cảnh ảm đạm hoang vắng

变成无所谓的模样
biànchéng wúsuǒwéi de múyàng
pen trấng ú xủa uây tơ mú dang
Biến thành một người hờ hững vô cảm

变成透明的高墙
biànchéng tòumíng de gāo qiáng
pen trấng thâu mính tơ cao tréng
Biến thành bức tường trong suốt

没能变成你
méi néng biànchéng nǐ
mấy nấng pen trấng nỉ
Nhưng cũng chẳng thể biến thành anh

我听过空境的回音
wǒ tīng guò kōng jìng de huíyīn
ủa thing cua khung ching tơ huấy in
Em từng nghe tiếng vang từ trời cao

雨水浇绿孤山岭
yǔshuǐ jiāo lù gū shānlǐng
ủy suẩy cheo lu cu san lỉnh
Tiếng mưa trút xuống ngọn núi cô đơn

听过被诅咒的秘密
tīng guò bèi zǔzhòu de mìmì
thing cua pây chủ châu tơ mi mi
Từng nghe bí mật bị nguyền rủa

没听过你
méi tīng guò nǐ
mấy thing cua nỉ
Lại chưa từng nghe qua anh

我抓住散落的欲望
wǒ zhuā zhù sànluò de yùwàng
ủa choa chu xan lua tơ uy oang
Em nắm lấy khát khao lạc lõng

缱绻的馥郁让我紧张
qiǎnquǎn de fùyù ràng wǒ jǐnzhāng
trẻn troẻn tơ phu uy rang ủa chỉn chang
Hương  thơm ngọt ngào lưu luyến khiến em khẩn trương

我抓住世间的假象
wǒ zhuā zhù shìjiān de jiǎxiàng
ủa choa chu sư chen tơ chẻ xeng
Em bắt lấy thế gian lọc lừa

没抓住你
méi zhuā zhù nǐ
mấy choa chu nỉ
Lại không thể nắm lấy anh

我包容六月清泉结冰
wǒ bāoróng liù yuè qīngquán jiébīng
ủa pao rúng liêu duê tring troén chía ping
Em chịu được tháng sáu tuyết đọng

包容不老的生命
bāoróng bù lǎo de shēngmìng
pao rúng pu lảo tơ sâng ming
Chịu được sinh mệnh bất lão

包容世界的迟疑
bāoróng shìjiè de chíyí
pao rúng sư chia tơ trứ í
Chịu được thế giới ngập ngừng

没包容你
méi bāoróng nǐ
mấy pao rúng nỉ
Nhưng không chịu được anh

我忘了置身濒绝孤岛
wǒ wàng le zhìshēn bīn jué gūdǎo
ủa oang lơ chư sân pin chuế cu tảo
Em quên mất đặt mình trong hòn đảo tuyệt vọng

忘了眼泪不过失效药
wàng le yǎnlèi bùguò shīxiào yào
oang lơ dẻn lây pu cua sư xeo dao
Quên mất nước mắt chẳng qua là liều thuốc hết hạn

忘了百年无声口号
wàng le bǎinián wúshēng kǒuhào
oang lơ pải nén ú sâng khẩu hao
Quên mất ám hiệu trăm năm lặng lẽ

没能忘记你
méi néng wàngjì nǐ
mấy nấng oang chi nỉ
Nhưng không thể quên anh

我想要更好更圆的月亮
wǒ xiǎng yào gèng hǎo gèng yuán de yuè·liang
ủa xẻng dao câng hảo câng doén tơ duê leng
Em muốn ánh trăng càng tròn càng sáng hơn

想要未知的疯狂
xiǎng yào wèi zhī de fēngkuáng
xẻng dao uây chư tơ phâng khoáng
Muốn sự điên cuồng bất định

想要声色的张扬
xiǎng yào shēngsè de zhāngyáng
xẻng dao sâng xưa tơ chang dáng
Muốn bộc bạch thẳng thừng

我想要你
wǒ xiǎng yào nǐ
ủa xẻng dao nỉ
Cuối cùng, em muốn có anh

 • Bài hát tiếng Trung: Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếu khán 笑看 Xiào kàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kiếp 劫 Jié– Âm Tần Quái Vật 音频怪物

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiếp 劫 Jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa